In * Nyheter, Förändringsledning, Intervjuer Elever, Yrkeshögskolan
Sedan hösten 2021 erbjuder Medlearn YH-utbildningen; Förändringsledning och digitalisering för chefer och ledare inom vård och omsorg. En av de som har gått utbildningen är Susanne Stålnacke, enhetschef inom hemtjänsten i Kiruna kommun. Hon är mycket nöjd med utbildningen och vill gärna rekommendera fler att gå den.

Verktygen för att leda en förändringsprocess

Utbildningen syftar till att förbereda chefer för att leda en implementering av digitalisering i vården samt att kommunicera kring förändringsarbete till sina medarbetare. Susanne beskriver med entusiasm flera av de nya idéer och arbetssätt hon har fått med sig.

– Jag blev positivt överraskad. Jag känner att jag har fått så mycket mer verktyg och information än vad jag fått i tidigare utbildningar, säger Susanne.

Susanne ser många fördelar med digitalisering inom vård och omsorg.  Exempelvis kan det bidra till att mänskliga resurser används på ett mer effektivt sätt vilket gynnar både brukare och personal.

– Vi har exempelvis infört maskiner som fördelar rätt dos medicin vid rätt tidpunkt hemma hos några brukare. På så vis kan vi lägga mer fokus på personlig omvårdnad än på fördelning av mediciner, säger Susanne.

En vanlig missuppfattning är att digitalisering bidrar till att jobben försvinner, vilket enligt Susanne inte stämmer. Det är snarare tvärtom.

– Man blir inte av med jobbet inom kommunal verksamhet om man inte gjort något allvarligt. Det värsta som kan hända är att man blir omplacerad. Dessutom ser vårdbehovet ut att öka framöver och det kommer att behövas mer personal och mer digitala lösningar för att täcka upp behovet, säger hon.

Utmaningen med förändringsprocesser

Tidigare har utmaningen med förändringsprocesser varit att få med sig medarbetarna. Men nu känner Susanne att hon har verktygen att leda en förändring på ett sätt så att medarbetarna är delaktiga.
– Tack vare utbildningen så kommer jag nu att använda en helt annan retorik när jag pratar med medarbetarna om förändringar i verksamheten, säger hon.

Susanne önskar att fler ska gå utbildningen och arbetar för att få med sina chefer och kollegor.

– Den här utbildningen har öppnat mina ögon enormt mycket. Jag ser på saker helt annorlunda efter att ha fått all den här informationen och insikterna. Jag vill få med mina kollegor och chefer för att vi alla ska kunna jobba på samma sätt. På så vis får vi ett bättre flöde i verksamheten, säger Susanne.

Då utbildningen är digital så finns möjlighet att ladda ner materialet och spara, något som Susanne ser som en stor fördel.

– Nu har vi ju kvar materialet och kan återgå till det och använda oss av det regelbundet, säger hon.

Susanne har redan börjat använda några av metoderna från utbildningen i verksamheten och planerar nu för att använda fler av dem inför kommande arbetsplatsmöten.

– Det ska bli jättespännande. Jag är jättetaggad på att få börja jobba på det sättet som vi har lärt oss nu under utbildningen, säger Susanne.

Relaterade länkar

Senaste inläggen
Translate »