Arbetar du som chef eller ledare inom vård och omsorg? Vill du kunna stödja dina medarbetare och bidra till verksamhetens implementering av digitalisering? Ta då möjligheten att utveckla din kompetens genom vår kurs i förändringsledning och digitalisering! Kursen är på distans och designad för att du ska kunna arbeta samtidigt.

Kursen ger dig gedigna kunskaper i att leda en implementering av digitalisering samt att kommunicera kring verksamhetens förändringsarbete till medarbetare och andra intressenter. I kursen läggs stort fokus vid att leda och arbeta i förändringsprojekt samt hur gruppdynamik, beteenden och värderingar hos medarbetarna kan ha betydelse i projektet.

Digitalisering inom vård och omsorg kan öka effektivitet, patientsäkerhet och kvalitet bland både patienter, medarbetare och anhöriga. Implementering av digitalisering i en verksamhet behöver göras med hänsyn till etiska-, juridiska- och säkerhetsfrågor, likväl som det finns ett stort behov av kompetens kring organisationsprocesser samt de vanligaste digitala produkter som används inom vård och omsorg idag.

Efter genomförd kurs har du en djupare förståelse för vilka digitala verktyg som finns att tillgå inom vård och omsorg, samt kompetens att handleda och utbilda dina medarbetare vid implementering av dessa. Du har även färdigheter i att genomföra en förstudie, process- och behovsanalys i en verksamhet samt formulera en kravställning utifrån denna.

Kursens upplägg

Kursen bedrivs på halvfart och på distans med digitala föreläsningar eller seminarium ca 4 timmar per vecka. Utöver det förväntas du som deltagare att lägga ett antal timmar på yrkesnära uppgifter mellan tillfällena, för att maximera och fördjupa lärandet. Vi lägger stor vikt vid erfarenhetsutbyte mellan deltagare i denna kurs.

Ansökan

Ansök »

Ansökan till kursen är just nu stängd. Vill du bli meddelad är ansökan åter öppnar? Fyll då i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig!

Namn*
Hantering av personuppgifter*

Yrkeshögskola förändringsledning och digitalisering

YH Yrkeshögskolan

Fakta

Utbildningsort:
Distans

Utbildningstid: 10 veckor (25 yh-poäng)

Studieform: Halvfartsstudier på distans. Undervisning sker varje tisdag.

Kostnad: Kostnadsfri, CSN berättigad. Observera att studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.

Litteratur: Du får tillgång till allt material och stöd i dina studier via Medlearns lärplattform It’s learning. Lektioner är inte obligatoriska och du får tillgång till allt material.

Utbildningsform: Yrkeshögskola

Viktiga datum:
Ansökan öppnar: 6 december
Sista ansökningsdag: 25 februari
Ordinarie antagningsbesked: 4 mars

Utbildningen pågår: 14 mars 2022 – 20 maj 2022

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet, dvs gymnasieexamen eller motsvarande, samt minst ett års heltidsarbete som chef eller ledare inom vård och omsorg. När du ansöker bifogar du CV och/eller arbetsintyg.

Följande moduler ingår i kursen:

Modul 1:
Digitala verktyg och tjänster inom vård och omsorg 5 yh-poäng – 2 veckor
Deltagarna ska få kunskap om de möjligheter och utmaningar som finns inom välfärdsteknik, digitalisering och automatisering samt en grundförståelse för de etiska, juridiska och säkerhetsmässiga aspekterna av dessa verktyg.

Modul 2:
Förstudier och behov 5 yh-poäng – 2 veckor
Modulen ska ge färdigheter i hur en processkartläggning och behovsanalys går till. Vidare ska den ge deltagarna kunskaper i tjänstedesign och hur denna kan användas för att förbättra patientupplevelsen.

Modul 3:
Att leda i förändring 10 yh-poäng – 4 veckor
Modulen ska ge färdigheter i förändringsledning och kunskaper i hur man arbetar och leder förändringsprojekt.

Modul 4:
Implementering av digitala verktyg och välfärdsteknik 5 yh-poäng – 2 veckor
Modulen ska ge färdigheter i planering och kommunikation kopplat till implementering av digitala verktyg samt hur man formulerar målsättningar och utvärderar digitala verktyg och tjänster.

Translate »