Utbilda dig till tandsköterska på Medlearn!

Här hittar du mer info om yrkeshögsskoleutbildningen till tandsköterska i Kungsbacka. Det aktuella kursutbudet finns längre ner på sidan. Klicka på respektive kurs för att se vad den innehåller.

Nästa antagningsomgång öppnar 18 februari – 12 april 2019. Sista kompletteringsdag 17 maj 2019.
Vi tar bara emot ansökningar via webbansökan.

Antagningsbesked ges ca v.24.

För att kunna gå denna utbildning behöver du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Utbildningen kräver även särskilda förkunskaper.

Läs mer om utbildningen till Tandsköterska och vad som krävs här »

Här hittar du länken till webbansökan och info om urval, ifall det är många som söker.

Vård och omsorgscollege

Vill du läsa mer om skolan i Kungsbacka? Klicka här »

Myndigheten för yrkeshögskolan

Tandsköterska

Kurser

Administration och organisation, 30p

Kursen behandlar administrativa arbetsuppgifter och systematiskt kvalitetsarbete vid tandvårdsklinik. Kursen tar upp frågor om organisation, styrdokument och andra bestämmelser inom tandvården. I kursen behandlas även kommunikation mellan människor, etik och serviceinriktat bemötande.

Anatomi, anestesi, farmakologi, 20p

Kursen behandlar människokroppens anatomi och funktion med inriktning mot munhåla och tänder. Kursen tar även upp läkemedel, anestesi och åtgärder vid akuta situationer i samband med tandvårdsbehandling.

Examensarbete, 10p
Lärande i arbete 1, 15p

Kurserna syftar till att i strukturerad form ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning. Den studerande får träning i och erfarenhet av klinisk odontologisk verksamhet, samt möjlighet att utvecklas i tandsköterskerollen. Kurserna utförs på heltid efter handledares schema.

Lärande i arbete 2, 25p

Kurserna syftar till att i strukturerad form ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning. Den studerande får träning i och erfarenhet av klinisk odontologisk verksamhet, samt möjlighet att utvecklas i tandsköterskerollen. Kurserna utförs på heltid efter handledares schema.

Lärande i arbete 3, 40p

Kurserna syftar till att i strukturerad form ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning. Den studerande får träning i och erfarenhet av klinisk odontologisk verksamhet, samt möjlighet att utvecklas i tandsköterskerollen. Kurserna utförs på heltid efter handledares schema.

Munhålans och tändernas anatomi 10

Kursen ska ge kunskaper om munhålans och tändernas anatomi. Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs
Den studerande ska ha kunskaper om:
– primär och permanent tanduppsättning,
– munhålans och tändernas anatomi, vävnader och utveckling.

Material och miljö, 20p

Kursen behandlar miljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete.
I kursen behandlas instrument, skötsel av utrustning och material
samt hantering och risker i samband med användning av dentala material.

Odontologi 1, 35p

Kursen behandlar kariologi, endodonti, ortodonti, pedodonti samt oral radiologi. Kursen ger kunskaper om tandsköterskans arbetsuppgifter och olika arbetssätt med inriktning mot teamtandvård.

Odontologi 2 30

Kursen behandlar parodontologi, käkkirurgi, protetik och bettfysiologi.
Kursen bygger på Odontologi 1 och fokuserar på att utveckla förmågan att assistera och att utföra arbetsuppgifter inom området.

Oral hälsa 1, 30p

Kursen behandlar oral hälsa och samband mellan hälsa, livsstil och
orala sjukdomar. Stor vikt läggs vid förebyggande tandvård. I kursen
behandlas även frågor som rör statistik och uppföljning.

Oral hälsa 2, 25p

Kursen bygger på Oral hälsa 1. Den fördjupar och utvecklar kunskaperna om förebyggande tandvård samt tränar förmågan att informera om munhälsa och tandvård. Kursen behandlar även grundläggande psykologi, med inriktning mot odontologi, samt tandvårdsmiljöer och olika former av tandvård.

Teamtandvård, 10p

Kursen ska ge kunskaper om olika arbetssätt med inriktning mot teamtandvård. Kursen ska ge inblick i de moment en tandsköterska utför i sitt arbete i förhållande till de andra professionerna i teamet som en förberedelse inför den arbetsfördelning som kan finnas i verksamheten. De ingående momenten kan variera efter lokala förutsättningar.

Vårdhygien och smittskydd, 25p

Kursen ger kunskaper i vårdhygien och smittskyddsarbete på tandvårdsklinik. I kursen ingår lagtexter, regler och metoder för hygien och smittskydd samt praktisk erfarenhet av hygien- och smittskyddsarbete.

Fakta

Utbildningsort: Kungsbacka YH

Utbildningstid: ca 1,5 år/325 p

Studieform: Distans, heltid. Gruppträffar 4 ggr/mån

Kostnad: Kostnadsfri, CSN berättigad

Utbildningsform: Yrkeshögskola