3 dagar intensivutbildning för extrapersonal inom vård- och omsorg

Medlearns tredagars intensivutbildning är framtagen av legitimerade lärare och sjuksköterskor på Medlearn i samarbete med handplockade partners inom digital teknik. Den riktar sig till dig som inte har tidigare erfarenhet av arbete inom vård eller omsorg. Syftet med kursen är att du ska få grundläggande kunskaper och förståelse för vad arbete inom vård och omsorg innebär. Målet är att du ska kunna avlasta befintlig personal genom att självständigt utföra enklare uppgifter, som lokalvård och livsmedelshantering. Kursen fokuserar på äldrevården.

Modern och användarvänlig digital kurs

Utbildningen genomförs i ett lättnavigerat och tilltalande verktyg anpassat för både smartphone, läsplatta och desktop. Kursmaterialet är tillgängligt dygnet runt, studera när och var det passar dig bäst! Du bör avsätta tre arbetsdagar (24 timmar) för att genomföra kursen, inklusive alla övningar som ingår.

Obs! Lärarhandledning ingår inte i kursen.

Intensivutbildningen är indelad i åtta moduler

Modul 1-4  ger dig en introduktion till vårdnära service. Du lär om basala hygienrutiner och patientsäkerhet. Du får översiktliga kunskaper om de lagar, regler och riktlinjer som är vägledande inom vården. Det ingår även en introduktion till hur smitta och smittspridning förebyggs.

Modul 5 och 6 fokuserar på bemötande, det psykiska välmåendet och social aktivering. Här får du kunskap om kommunikation och bemötande, konflikthantering samt förståelse för vad ett etiskt och inkluderande förhållningssätt innebär. För äldre innebär social distansering en ökad risk för depression. I avsnittet om en aktiv tillvaro ingår även praktiska övningar som tex att hantera videosamtal för att upprätthålla sociala kontakter på distans.

I de avslutande modulerna 7 och 8 får du kunskap om lokalvård och livsmedelshantering. Det ger en introduktion till arbetsteknik och livsmedelshygien samt grundläggande kunskaper i varumottagning och förvaring av livsmedel.

Nyproducerat kursmaterial, löpande test och learning by playing

Utbildningsmaterialet består av texter och filmer, podcast och interaktiva övningar. Du får löpande kunskapstest och repetitionsfrågor. Du jobbar i din egen takt och  plattformen, som är byggd med AI, ger dig löpande rekommendationer för att optimera ditt lärande. Förutom utbildningens åtta moduler finns också tips på ytterligare fördjupningsmaterial.

Efter avslutad och avklarad utbildning får du ett utbildningsintyg med utbildningens innehåll och kursmål.

Vill du veta mer?
Ring oss på telefon 08-39 93 64 eller skicka e-post till info@medlearn.se Är du arbetsgivare som vill beställa flera licenser? Ta kontakt för offert.

Anmälan

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Hantering av personuppgifter*

Kursavgift

Kursavgiften är 2 000 kr exkl moms/ 2 500 inkl moms.
Du anmäler dig och betalar kursavgiften via anmälningsformuläret på denna sida. Du får inloggningsuppgifter till kursen när vi fått din anmälan och betalning. Är du arbetsgivare som vill beställa flera licenser? Ta kontakt för offert.

Fackansluten? Utbildningen som medlemsförmån

Vissa fackförbund har utbildning som medlemsförmån. Det betyder att du som medlem kan ta del av utbildningar utan kostnad eller till rabatterat pris. Hör med ditt fackförbund vad som gäller för dig!

Inskriven på Arbetsförmedlingen? Utbildningen som en del av Rusta och matcha 2

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen kan du eventuellt få möjlighet att ta del av tjänsten Rusta och matcha 2. Då får du individuell coachning och matchning mot ett nytt jobb eller utbildning. Medlearns intensivutbildning kan genomföras inom ramen för Iris Rusta och matcha 2. Det är Arbetsförmedlingen som tar beslut om du kan ta del av Iris Rusta och matcha (ROM2).

Kort om Medlearns intensivutbildning

  • Grundläggande kurs i vårdnära service, kräver ingen tidigare vårderfarenhet
  • Ger möjligheter att jobba som extraresurs inom vård och omsorg och avlasta befintlig personal
  • Genomförs i modernt, användarvänligt digitalt verktyg, optimerar ditt lärande med AI
  • Modernt och nyproducerat utbildningsmaterial tex text, film, podcast och interaktiva övningar
  • Utbildningsintyg verifierar din kompetens

Utbildningen är framtagen av Medlearn i samarbete med:

Sana Labs

Howdou

Wacano

Translate »