In * Nyheter, Yrkeshögskolan
Under vecka 42 går VO-Collegeveckan av stapeln varje år. Ute i landet arrangeras olika aktiviteter inom tema vård och omsorg. Medlearn vill självklart bidra och lyfta de vårdyrken som vi utbildar till. Vi vill också lyfta en annan yrkesgrupp, utbildningsadministratörerna. För att en utbildning ska kunna genomföras är det mycket som ska fungera. Det är ofta administratörerna som håller i trådarna, där Marlene och Caisa är två sådana YH-administratörer.

Varför ska du söka en YH-utbildning? | Förutsättningar och Krav | Frågor och Svar | Medlearn.se

Vad gäller när man ska söka en YH-utbildning?

Marlene och Caisa berättar vad som gäller, hur allt går till och vad de gör som YH-administratörer!

– Vi arbetar både som administratörer för våra befintliga studerande och i antagningsteamet för sökande till våra YH-utbildningar. För våra befintliga studerande hjälper vi till med CSN frågor, intyg av olika slag, ser till att de får tillgång till de kurser de ska ha. Vidare är vi också administrativt stöd till våra lärare och utbildningsledare och avlastar dem med olika uppgifter säger Caisa och fortsätter;

– I ansvaret för antagningen förbereder och genomför vi allt som rör antagningen till både våra YH-program och kortare kurser. Vi svarar på frågor via vår antagningsväxel samt på mejl och håller hemsidan uppdaterad. Under våren, när antagningen till våra program öppnar brukar vi ha cirka 2000 ansökningar att behandla. Vi är med i processen hela vägen från att bedöma de ansökningar som kommer in, genomföra urvalstester, lämna antagningsbesked och därefter förbereda inför deras kursstart på hösten. Vi har också kontakt med myndigheten för yrkeshögskolan kring olika regler vi behöver förhålla oss till.

– Till våren står vi också på YH-mässan, så kom gärna och besök vår monter i mars!

Vilka är de vanligaste frågorna om antagning till yrkeshögskolan?

– De vanligaste frågorna är vilka förkunskapskrav vi har till våra utbildningar. Hur ansökningsperioden ser ut, hur man ansöker och när utbildningen startar. Men också frågor om utbildningens upplägg, om den är på distans eller på plats samt hur föreläsningarna går till. Under perioden när urvalsprocessen är i gång får vi frågor om hur stor chans det finns att bli antagen och när antagningsbesked kommer berättar Marlene.

Vad är skillnaden mellan långa program och korta kurser inom YH?

– Långa program är YH-utbildningar som minst är på 100 YH-poäng. Inom YH så räknar man 5 poäng i veckan på en heltidsutbildning, 2,5 poäng i veckan på halvfart. Ett program kan leda till både en yrkeshögskoleexamen och en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Vid examen får de examinerade, förutom sitt examensbevis, ett europass. Det är ett intyg som de kan använda tillsammans med sitt examensbevis om de vill söka arbete ute i Europa. Vi erbjuder också YH-flex vilket riktar sig till dem som har mycket att tillgodoräkna sig. Syftet är att genom validering och tillgodoräkning så kan den studerande nå examen tidigare berättar Marlene.

Caisa fortsätter;
– Inom YH erbjuder vi också kortare kurser som får vara max 99 YH-poäng. En kortare kurs har inte som syfte att ge en helt ny karriär, utan riktar sig till dem som vill fördjupa sig inom det område man redan befinner sig eller som vill bredda sin kompetens. Vi antar också studerande till enstaka kurser, till enstaka tomma platser inom program som inte har full klass.

Vilka YH-utbildningar är öppna för ansökningar just nu?

– Vi har ansökan öppen för en kort kurs som heter Förändringsledning och digitalisering inom vård och omsorg. Ansökan är också öppen för Välfärdsteknik och e-hälsa, en kurs på tom plats inom programmet till Specialistundersköterska Multisjuka äldre. Snart öppnar vi också upp för fem kurser inom Specialistundersköterska Röntgen säger Marlene.

Vad skulle ni säga till någon som funderar på att söka en YH-utbildning?

Caisa säger utan tvekan;
– Om du funderar på en ny karriär så sök ett YH-program. Det är ett alternativ till universitet / högskola om man vill studera på en eftergymnasial nivå. Ett YH-program finns till för att arbetslivet har signalerat att det finns ett behov av att anställa personal med den kompetensen. Genom kursen LIA – lärande i arbete – får du in en fot i arbetslivet och som ofta leder till anställning efter avklarad utbildning. Bakom varje YH-program finns en ledningsgrupp från branschen som är med och kvalitetssäkrar att utbildningen håller hög kvalitet och har det innehåll som krävs för att bli anställningsbar.

– Om du är osäker på om YH som utbildningsform är rätt för dig så kan du prova genom att gå en kort kurs eller en kurs på tom plats inom det program du är intresserad av. En kortare kurs kan också vara aktuellt för dig som är verksam inom området idag och vill uppdatera och förkovra dig inom ämnet. Inom YH får du inte bara kompetensförhöjning, du får också med dig ett bra nätverk som du kan ha utbyte, nytta och glädje av i ditt arbete säger Caisa.

Vad vill ni avslutningsvis skicka med till dem som tvekar inför att söka en YH-utbildning?

– Vi avslutar med att säga SÖK! skrattar Marlene och fortsätter;
– Om du är osäker på vilken utbildning eller skola du vill gå, sök alla som känns intressanta, det finns inga begräsningar för hur många utbildningar du får söka. Om du blir behörig och till och med antagen till flera kan du besluta då var du vill gå. Och om du har frågor om själva utbildningen eller yrket, kontakta utbildningsledaren på utbildningen. Alla våra program och kortare utbildningar är CSN- berättigade så länge du uppfyller villkoren enligt CSN:s regler i omfattning och tid avslutar Marlene.

Senaste inläggen
Translate »