YH-program till Specialistundersköterska – Röntgen

Är du utbildad undersköterska och vill specialisera dig och få spetskompetens inom röntgen? Vidareutbilda dig till specialistundersköterska på Medlearn samtidigt som du arbetar.

Specialistundersköterska Röntgen är utbildningen för dig som är utbildad och har arbetslivserfarenhet som undersköterska, men vill få spetskompetens inom just röntgen. Som specialistundersköterska röntgen arbetar du med både människor och teknik och utbildningen spänner från patientbemötande till AI. Utbildningen ges på halvfart vilket gör att du kan kombinera studierna med arbete.

Specialistundersköterska med spetskompetens inom röntgen

Det här är en yrkeskompetens är hett eftertraktad på arbetsmarknaden. Innehållet i utbildningen har tagits fram i nära samarbete med branschen för att matcha de behov som finns inom vården. I kursplanen ingår bland annat strålskyddsarbete, radiologisk bildanalys samt röntgenrelaterade lagar, regler och säkerhetsaspekter.

Du får också lära dig om vanligt förekommande sjukdomar, diagnoser och dess symptom. Du får också kunskaper i den medicintekniska utvecklingen inom röntgenvården, i strålningsfysik och om radioaktiva ämnen.

Efter utbildningen kan du arbeta på röntgenavdelning och hantera den medicintekniska utrustning som finns där. Du kan tillämpa klinisk bedömning, göra riskbedömningar och vidta åtgärder vid livshotande tillstånd. Du har kunskap om strålskydd för såväl patienter som medarbetare. Utifrån insikter om hela vårdkedjan kan du också bedöma vilken information patienten behöver för att känna sig trygg inför, under och efter röntgenundersökningen.

Vad tjänar en Specialistundersköterska inom röntgen? Klicka här för att hitta närliggande lönestatistik »

Obs! För närvarande finns det inga tjänster eller roller som Specialistundersköterska inom röntgen. Den första klassen som kommer att avsluta sin utbildning i juni 2024 kommer att vara de första som går ut med formell kompetens inom detta område.

Specialistundersköterska Röntgen | Program | Studera på Medlearn Yrkeshögskola

Specialistundersköterska Röntgen  /  Program  /  2 år  /  200 YH  /  Halvfart  /  Distans  /  Programmets innehåll  /  Programmets kurser  /  Behörighet  /  Ansök här

Programmets kurser

Anatomi och fysiologi

Kursen ska ge kunskaper om hur människans organsystem påverkas och förhåller sig till varandra vid olika typer av sjukdomar. Den studerande ska få en fördjupad förståelse för kroppens anatomi och fysiologi samt förstå vanligt förekommande terminologi på en röntgenavdelning. Viss undervisning kan ske på engelska då en del begrepp kan vara nödvändiga att kunna på två språk.

Kursen omfattar 15 YH-poäng.

Dokumentation och administration

Kursen ska ge kunskaper om vanligt förekommande dokumentation och administration på en röntgenavdelning. De studerande ska självständigt kunna arbeta med administrativa uppgifter samt kvalitetssäkra underlag. Därtill ska kursen ge kunskaper om kvalitets- och förbättringsarbete.

Kursen omfattar 15 YH-poäng.

Examensarbete

Kursen ska ge färdigheter i att tillämpa ett evidensbaserat förhållnings- och arbetssätt. De studerande ska leverera ett kortare examensarbete, där de har valt ett specifikt ämne att fördjupa sig i inom röntgenvård. Examensarbetet ska redovisas i form av en vetenskaplig rapport.

Kursen omfattar 20 YH-poäng.

Klinisk bedömning/omvårdnad

Kursen ska ge kunskaper om hela patientens vårdkedja, med fördjupat fokus på patientens fysiska och psykiska hälsa. De studerande ska förstå vad patienten behöver för att känna sig trygg och respekterad inför, under och efter en röntgenundersökning. Kursen ska även ge färdigheter i att värdera patientens tillstånd utifrån ett etiskt förhållningssätt.

Kursen omfattar 20 YH-poäng.

Lärande i arbete (LIA)

Kursen ska förankra och fördjupa de kunskaper som den studerande har tillgodosett sig under utbildningen samt ge insyn i vanliga arbetsuppgifter och rutiner på en röntgenavdelning. De studerande ska få verktyg att kommunicera med patienter och anhöriga utifrån ett etiskt förhållningssätt. Efter avslutad kurs ska de studerande självständigt kunna utföra specialistundersköterskans arbete på en röntgenavdelning samt ha en uppfattning om hur förändrings- och utvecklingsarbete kan bedrivas.

Kursen omfattar 30 YH-poäng.

Medicinteknik inom röntgenvård

Kursen ska ge kunskaper om medicinteknik som används i röntgenrelaterade arbetsuppgifter. De studerande ska få insikter om utvecklingen av medicinteknisk apparatur i vården samt färdigheter att hantera relevant medicinteknisk utrustning. Därtill ska de studerande kunna arbeta utifrån rådande regelverk på röntgenavdelningar.

Kursen omfattar 25 YH-poäng.

Praktiskt strålskyddsarbete

Kursen ska konkretisera strålskyddsarbetet på röntgenlaboratorium. De studerande ska få insikter om vad som ökar och minskar stråldosen till patient och personal. Därtill ska kursen ge övergripande teoretiska kunskaper om relevanta områden, såsom strålning, strålkällor och mätteknik.

Kursen omfattar 15 YH-poäng.

Radiografi

Kursen ska ge kunskaper om hur bildgivande system och metoder tillämpas på en röntgenavdelning. De studerande ska få förståelse för radiologisk bildanalys samt färdigheter i att kritiskt bedöma remisser. Därtill ska kursen ge kunskaper om hur dokumentationsmaterial används som underlag för diagnosticering och behandling.

Kursen omfattar 25 YH-poäng.

Sjukdomslära med inriktning radiologi

Kursen ska ge kunskaper om vanligt förekommande medicinska och kirurgiska sjukdomar på en röntgenavdelning. De studerande ska få ökad förståelse för olika diagnoser och symptom samt kunskaper om hur livshotande tillstånd kan se ut. Viss undervisning kan ske på engelska då vanligt förekommande sjukdomsterminologi kan vara nödvändig att kunna på två språk.

Kursen omfattar 20 YH-poäng.

Sterilteknisk kunskap

Kursen ska ge steriltekniska färdigheter vid arbete på röntgenavdelningar. De studerande ska få kunskaper om hur kirurgiska instrument rengörs, steriliseras och desinficeras på ett korrekt sätt. Kursen ska resultera i förmågan att utföra ett kvalitetssäkert arbete inom vården, i syfte att förhindra vårdrelaterade infektioner.

Kursen omfattar 15 YH-poäng.

Är du redo för en ny karriär som specialistundersköterska?

Då kan du vidareutbilda dig till specialistundersköterska inom röntgen på Medlearn Yrkeshögskola!

Kort fakta om programmet till Specialistundersköterska inom Röntgen

Utbildningsort: Distans.
Utbildningstid: ca 2 år, 80 veckor.
Omfattning / poäng: 200 yh-poäng (2,5 p per vecka).
Studieform: Undervisning sker varje måndag 4 timmar i veckan online, samt handledning varje fredag 2 timmar online. Det tillkommer 3 fysiska träffar under utbildningen.
Övrig undervisning: Resten av undervisningen består av föreläsningar och seminarier som varvas med individuella uppgifter, grupparbeten och diskussioner via Teams.
Studietakt: 50%.
Kostnad: Kostnadsfri.
CSN: Studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.
Litteratur: Litteratur köpes av studenten.
Utbildningsform: Yrkeshögskola.

Ansökningsperiod: Ansökan är stängd för start i augusti 2024, vi tar inte emot sena ansökningar.
Urvalstest: Är du behörig till utbildningen kommer du att kallas till digitalt skriftligt test på plats i någon av våra lokaler under perioden april – juni vid olika provtillfällen. Mer information får du i samband med din webbansökan till utbildningen.
Utbildningsstart: Augusti 2024.

Är du utbildad undersköterska?

Då kan du vidareutbilda dig till specialistundersköterska inom röntgen på Medlearn Yrkeshögskola!

Specialistundersköterska Röntgen | Program | Studera på Medlearn Yrkeshögskola

Ansök till Specialistundersköterska inom Röntgen på Medlearn YH

Medlearn Yrkeshögskola erbjuder utbildning till specialistundersköterska röntgen på deltid. I utbildningen ingår även en praktikperiod där du får praktisk erfarenhet. Du läser tillsammans med andra undersköterskor som vill specialisera sig och du får ett värdefullt utbyte av erfarenheter och insikter i dialogen med dem.

Intresseanmälan YH-program

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Hantering av personuppgifter*

Specialistundersköterska Röntgen | Program | Studera på Medlearn Yrkeshögskola

Ansökan och behörighet till Specialistundersköterska inom Röntgen

För att kunna bygga vidare på en undersköterskeutbildning, krävs praktiska förkunskaper inom omvårdnad. Arbetslivserfarenhet, varigenom undersköterskan har mött människor med olika vårdbehov, är en förutsättning för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig programmet till Specialistundersköterska. Här kan du läsa mer om hur ansökan och urval går till, vad som krävs av dig i form av behörighet och hur du kan komma in även om du inte är formellt behörig.

Så här ansöker du eller kompletterar din ansökan

Så här ansöker du till programmet Specialistundersköterska – Röntgen

 • Klicka på ansökningsknappen
 • Du kommer nu till en sida där du skapar ett konto och bifogar dina ansökningsunderlag (betyg, arbetsgivarintyg, val av studieort) digitalt.
 • Observera att denna sida endast är öppen under ansökningsperioden.

Har du inte möjlighet att skanna in dina betyg? Då kan du ta en bild med mobilen och ladda upp. Kontrollera att bilden är tydlig och att alla delar är synliga och går att läsa.

Så här kompletterar du din ansökan till programmet Specialistundersköterska – Röntgen

Du kompletterar din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Det här krävs för att kunna gå YH-programmet

Det här krävs för att kunna gå YH-programmet till Specialistundersköterska – Röntgen

Programmet till Specialistundersköterska är en vidareutbildning för dig som har studerat Vård- och omsorgsutbildningen tidigare samt arbetat som undersköterska på heltid i minst 12 månader.

Du behöver ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, dvs gymnasieexamen eller motsvarande.

Läs mer om grundläggande behörighet hos Myndigheten för Yrkeshögskolan »

Utbildningen kräver även särskilda förkunskaper. Om du har betyg från nya gymnasieskolan gäller lägst E i:

 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
 • Medicin 1 eller Anatomi och fysiologi 1 samt Omvårdnad 1
 • Psykologi 1
 • Vård och omsorgsarbete 1 & 2 eller Omvårdnad 1 & 2 samt Social omsorg 1 & 2
 • Omvårdnad 1 & 2 samt Social omsorg 1 & 2
 • Ladda gärna upp bevis från Socialstyrelsen att du beviljats titeln undersköterska inom vård och omsorg

Observera! För att få gå ut på LIA kan Lia-platsen kräva att du har intyg/bevis från Socialstyrelsen om att få använda den skyddade yrkestiteln undersköterska. För mer information om hur du ansöker om ett bevis klicka här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/

Ett arbetsgivarintyg styrker din arbetslivserfarenhet och ska innehålla arbetad tid i procent, arbetets art samt under vilken tidsperiod anställningen omfattar. Anställningsintyg eller tidsrapportering är inte giltiga som intyg.

Om du saknar gymnasieexamen eller motsvarande kan du uppfylla behörighet genom reell kompetens, se övriga punkter.

Reell kompetens

Behörighet till yrkeshögskolan via reell kompetens

Om du saknar gymnasieexamen eller motsvarande kan du uppfylla formell behörighet till yrkeshögskolan (enligt 3 kap.1§ punkt 4) genom reell kompetens. Reell kompetens menas att dina tidigare sysselsättningar, oavsett om det är från t.ex. arbete, studier eller utlandsvistelser, räknas samman i din ansökan om bedömning av reell kompetens. Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens för både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet via reell kompetens

För dig som saknar gymnasieexamen eller motsvarande har vi tagit fram en modell för att bedöma grundläggande behörighet genom reell kompetens. Du bedöms uppfylla grundläggande behörighet till yrkeshögskolan via reell kompetens om du uppfyller nedan krav: Har lägst godkänt, betyg 3 eller E i följande kurser:

 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Samhällsvetenskap 1b, alternativt 1a1 + 1a2

Eller motsvarande enligt tidigare kursplaner.

Samt minst tre års sysselsättning efter 19 års ålder eller har betyget E/G i minst 500 poäng av övriga kurser på gymnasiet.

Saknar du formellt betyg i en kurs som krävs för grundläggande behörighet kan du ladda ner och fylla i blanketten för reell kompetens om du anser dig ha motsvarande kunskaper på annat sätt. Bifoga alltid intyg som styrker din motsvarande kunskap.

Behörighet i övrigt (särskild behörighet) via reell kompetens

Varje utbildning har en behörighet i övrigt som krävs för att bli antagen till utbildningen. Du kan läsa på respektive utbildning här på vår hemsida vilka förkunskapskrav som ställs.

Saknar du formellt betyg i en kurs som krävs för övrig behörighet kan du ladda ner och fylla i blanketten för reell kompetens om du anser dig ha motsvarande kunskaper på annat sätt. Bifoga alltid intyg som styrker din motsvarande kunskap.

Blanketter för reell kompetens:

Ladda ner blankett reell kompetens (pdf)

20%-regeln

Behörighet till yrkeshögskolan via 20% regeln

Behörighet enligt 20% regeln innebär att vi i specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven, så att även om du inte uppfyller kraven kan bedömas behörig till utbildningen. Ibland kallas den för Behörighet enligt 3 kap. 4 §.

Detta under förutsättning att den sökande bedöms:

 1. kunna tillgodogöra sig utbildningen
 2. och därefter det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna ska vara uppfyllda för att kunna bedömas behörig enligt 20%-regeln.

Blanketter för behörighet enligt 20% regeln

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Röntgen (pdf)

Urval om för många ansöker

Urval om för många ansöker

Ibland får vi fler behöriga sökande än vad vi kan erbjuda platser till. Då gör vi ett urval genom att samtliga behöriga får utföra skriftligt test i svenska och ett test i allmänbildning (inom branschrelaterade frågor och problemlösning).

Testet kommer att ske digitalt på plats i någon av våra lokaler under perioden april – juni vid olika provtillfällen. Mer information får du i samband med din webbansökan till utbildningen. Testerna går inte att träna på i förväg.

Vi räknar medelvärdet på ditt betyg i kursen

 • Svenska 1/svenska som andra språk 1 (eller svenska 2 om betyg i svenska 1 saknas)

Det går att göra omprövning på denna kurs om du behöver höja ditt betyg. Ta kontakt med Komvux i din hemkommun för prövning.
Ledningsgruppen fattar det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Uppehållstillstånd

Du kan endast bli antagen och påbörja studier i ett program eller en enstaka kurs inom yrkeshögskolan om du har ett svenskt eller nordiskt medborgarskap, alternativt ett permanent uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd för studier för utbildningstiden i Sverige. Om du inte är svensk eller nordisk medborgare bifogar du beslut på uppehållstillstånd för utbildningstiden när du skickar in din ansökan på yh-antagning.se. Observera att all undervisning sker på svenska.

För mer information klicka på länken: Rättsliga frågor och svar – Myndigheten för yrkeshögskolan »

Undervisning

Pedagogiskt stöd under utbildningen

På Medlearn är vi måna om att alla studerande ska nå en YH-examen. Du som har en funktionsvariation kan ha rätt till extra stöd i dina studier. Kontakta oss så berättar vi mer!

Läs mer om vad stödet innebär här »

Studieupplägg

På studieplattformen hittar du uppgifter och material

Utbildningen läses på distans, på 50% studietakt under 80 veckor. Undervisning och lärarhandledning sker online. Studierna genomförs via vår digitala lärplattform där du hittar arbetsuppgifter och studiematerial.

Klicka här för att logga in »

Branschanpassad utbildning

Matchar arbetsgivarnas behov av kompetens

Innehållet i utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetsgivare inom yrkesområdet, vilket garanterar att yrkeskompetensen är eftertraktad på arbetsmarknaden.

Här kan du läsa mer om Yrkeshögskolan »

Övriga program som Specialistundersköterska

Specialistundersköterska inom operation, anestesi och intensivvård

Är du undersköterska och vill få fördjupade kunskaper inom bl.a. omvårdnad inom operation, anestesi och intensivvård, akutsituationer samt krispsykologi.? Läs mer här »

Specialistundersköterska med inriktning multisjuka äldre

Är du undersköterska och vill specialisera dig kring omvårdnaden av multisjuka äldre? Läs mer här »

Specialistundersköterska inom barn- och ungdomssjukvård

Är du undersköterska och vill få fördjupade kunskaper inom bl.a. barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling? Läs mer här »

Nyheter om rollen som specialistundersköterska

Undersköterska men redo för att steget till specialistundersköterska?

Lärare Anneli Jonsson berättar om Medlearns YH-program Specialistundersköterska med inriktning multisjuka äldre. Läs mer här »

18 specialistundersköterskor färdigexaminerade i Norrbotten

I SVT:s inslag berättar Medlearns nyexaminerade specialistundersköterskor Lotta Åman och Anton Landström om vikten av vidareutbildning. Läs mer här »

Så klättrade de snabbt i karriären – från undersköterskor till specialister

De senaste två åren har de pluggat samtidigt som de jobbat. Om drygt en månad är de klara specialistundersköterskor – och hett eftertraktade på arbetsmarknaden.
– Jag ger utbildningen 5 av 5 möjliga i betyg, säger studenten Lotta Åman.  Läs mer här »

Studera till Specialistundersköterska
inom Röntgen på Distans

Bli specialistundersköterska med spetskompetens

Studera till Specialistundersköterska
inom Röntgen på Distans

Bli specialistundersköterska med spetskompetens

Kontakt Yrkeshögskolan

Telefon och telefontider

 010-516 23 00

Ordinarie telefontid
Måndag 9-12
Onsdag 13-15

Vecka 27-31
Sommarstängt

Utbildningsledare Specialistundersköterska Röntgen
Birgitta Gustafsson
birgitta.gustafsson@medlearn.se

Har du frågor om behörighet?
Maila till antagning.yh@medlearn.se

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här.
Klicka på yrkeshögskola för alla frågor gällande Medlearns YH-utbildningar.

20% regeln

Behörighet till yrkeshögskolan via 20% regeln

Behörighet enligt 20% regeln innebär att vi i specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven, så att även om du inte uppfyller kraven kan söka till utbildningen. Ibland kallas den för Behörighet enligt 3 kap. 4 §.

Detta under förutsättning att den sökande bedöms:

 1. kunna tillgodogöra sig utbildningen
 2. och därefter det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna ska vara uppfyllda för att kunna ansöka som behörighet enligt 20%-regeln.

Blanketter för behörighet enligt 20% regeln

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Tandsköterska (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Multisjuka äldre (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Röntgen (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg (pdf)

Translate »