YH-kurs – Vårdpedagogik, kommunikation och etik

Arbetar du inom tandvården som tandsköterska, tandläkare eller tandhygienist? Nu kan du fördjupa dina kunskaper inom vårdpedagogik, kommunikation och etik genom vår korta YH-kurs. Kursen är CSN-berättigad, kostnadsfri och utformad för att bidra till din professionella utveckling och förbättra din arbetsplats.

Denna kurs ger dig viktiga kunskaper inom vårdpedagogik, kommunikation, bemötande, handledning, motiverande samtal och etik, särskilt anpassade för tandvården. Du lär dig att förstå och tänka kring faktorer som påverkar hur patienter bemöts, hur de deltar och hur de har tillgång till tandvård.

Du lär dig att använda ett personcentrerat förhållningssätt i din kommunikation med patienter, anhöriga och kollegor. Du kommer att kunna anpassa din kommunikation efter patienters specifika behov, såsom tandvårdsrädsla, oro, språk och kulturella skillnader. En viktig del av kursen är att identifiera och hantera etiska dilemman och utmaningar inom tandvården, med hänsyn till lagar, riktlinjer och professionella värderingar. Du får också kunskap om hur du kan handleda kollegor och använda motiverande samtal i mötet med både kollegor och patienter.

Kursen innehåller teoretiska delar, seminarium, diskussioner och gästföreläsningar. Efter kursen kommer du att kunna kommunicera tydligt och empatiskt med patienter, anhöriga och kollegor, samt hantera etiska dilemman inom tandvården.

Därför ska du läsa kursen Vårdpedagogik, kommunikation och etik

 • Fördjupad kunskap: Lär dig centrala teorier och begrepp inom vårdpedagogik, kommunikation och etik, anpassade för tandvården.
 • Praktisk erfarenhet: Kursen kombinerar teori med praktiska moment, vilket gör att du kan tillämpa dina nya kunskaper direkt.
 • Bättre patientbemötande: Du lär dig att anpassa din kommunikation efter patienters individuella behov, vilket förbättrar deras upplevelse och delaktighet i vården.
 • Professionell utveckling: Förbättra dina karriärutsikter genom att utveckla dina pedagogiska och kommunikativa färdigheter.

För att kunna delta i kursen behöver du ha minst ett års arbetslivserfarenhet inom tandvården. Denna erfarenhet säkerställer att du har den nödvändiga insikten och förmågan att tillämpa kursens innehåll i ditt dagliga arbete.

Ta chansen att utveckla din kompetens inom vårdpedagogik, kommunikation och etik och delta i utvecklingen av din arbetsplats inom tandvården.

Studera Vårdpedagogik, kommunikation och etik | YH Kurs | Vård och Omsorg | Yrkeshögskolan | Ansök | Medlearn.se

Vårdpedagogik, kommunikation och etik   /  Kurs  /  8 veckor  /  40 YH  /  Helfart  /  Distans  /  Kursens innehåll  /  Kursens upplägg  /  Behörighet  /  Ansök här

Kursens upplägg

Vårdpedagogik, kommunikation och etik

Utbildningsmoment

Kursen är en vidareutbildning för tandsköterskor som vill utveckla sin kunskap och kompetens i vårdpedagogik, kommunikation och etik, särskilt för att möta patienter med olika behov och förutsättningar. Syftet är att stärka tandsköterskans professionella identitet och roll inom tandvårdsteamet.

Kursen fokuserar på anpassad kommunikation och bemötande, hantering av tandvårdsrädsla, oro, våld i nära relationer samt språk- och kulturella skillnader. Den ger också insikt i socioekonomiskt utsatta gruppers tillgång till tandvård. Efter kursen ska deltagarna kunna kommunicera tydligt och empatiskt med patienter och kollegor, skapa trygga relationer, samt identifiera och lösa etiska dilemman inom tandvården.

Kursen innehåller följande moment:

 • Bemötande, handledning, motiverande samtal.
 • Tandvårdsrädsla och oro.
 • Våld i nära relationer.
 • Språk och kulturella skillnader.
 • Fördjupad kunskap om socioekonomiskt utsatta grupper.
 • Barn som far illa.
 • AI som språkstöd i kommunikation.

Kursen omfattar 40 YH-poäng – 8 veckor

Ansökan och behörighet

Så här kompletterar du din ansökan

Du kompletterar din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, dvs gymnasieexamen eller motsvarande och minst ett års arbetslivserfarenhet inom tandvården.

YH-kursen Vårdpedagogik, kommunikation och etik riktar sig till dig som har arbetat inom tandvårdsklinik/enhet som tandsköterska, tandläkare eller tandhygienist i minst ett år heltid eller motsvarande på deltid. För att kunna tillgodogöra dig utbildningens innehåll krävs yrkeserfarenhet samt examensbevis eller legitimation i din yrkesroll. Kursen är utformad för yrkesverksamma inom tandvården och förutsätter att deltagarna har relevant bakgrund och kompetens inom området.

Urval om för många ansöker

Ibland får vi fler behöriga sökande än vad vi kan erbjuda platser till. I sådana fall tilldelar vi poäng baserat på antal arbetade år och månader du har arbetat inom relevant arbetsområde. Mer information får du i samband med din webbansökan till utbildningen.

Uppehållstillstånd

Du kan endast bli antagen och påbörja studier i ett program eller en enstaka kurs inom yrkeshögskolan om du har ett svenskt eller nordiskt medborgarskap, alternativt ett permanent uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd för studier för utbildningstiden i Sverige. Om du inte är svensk eller nordisk medborgare bifogar du beslut på uppehållstillstånd för utbildningstiden när du skickar in din ansökan på yh-antagning.se. Observera att all undervisning sker på svenska.

För mer information klicka på länken: Rättsliga frågor och svar – Myndigheten för yrkeshögskolan »

Kort fakta om kursen Vårdpedagogik, kommunikation och etik

Utbildningsort: Distans.
Utbildningstid: 8 veckor.
Omfattning / poäng: 40 yh-poäng (5 p per vecka).
Studieform: Helfartsstudier på distans.
Föreläsning och seminarium tisdagar kl. 13-16.
Handledning erbjuds också på schemalagda tillfällen.
Studietakt: 100%.
Kostnad: Kostnadsfri.
CSN: Studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.
Litteratur: Litteratur köpes av studenten.
Utbildningsform: Yrkeshögskola.

Ansökningsperiod: 17 juni– 26 juli.
Sista kompletteringsdag: 4 augusti.
Antagningsbesked: Vecka 34.
Kursstart: 9 september. Studier vecka 37–44.

Våra samarbetspartners

Studera Vårdpedagogik, kommunikation och etik | YH Kurs | Vård och Omsorg | Yrkeshögskolan | Ansök | Medlearn.se

Ansök till kursen Vårdpedagogik, kommunikation och etik på Medlearn YH

Efter att du har avslutat kursen kommer du att ha utvecklat viktiga kompetenser. Du lär dig att använda ett personcentrerat och kultursensitivt förhållningssätt i din kommunikation med patienter, anhöriga och kollegor. Du kommer att kunna anpassa din kommunikation efter patienters individuella behov och förutsättningar, såsom tandvårdsrädsla, oro, våld i nära relationer, språk och kulturella skillnader. Dessutom får du kompetens att handleda, använda motiverande samtal och tillämpa etiska principer i ditt professionella agerande och kliniska verksamhet.

Kursen leds av erfarna tandvårdslärare och yrkesverksamma tandhygienister, och specialisttandläkare kommer att hålla föreläsningar. Vi samarbetar med ämnesexperter som bidrar till undervisningen och säkerställer att kursinnehållet är aktuellt och relevant.

Kurslitteraturen är framtagen av specialister inom olika ämnesområden. Du kommer regelbundet att använda vetenskapliga artiklar och Internetodontologi, en kunskapsdatabas för tandvårdspersonal.

Genom att gå denna kurs får du inte bara teoretisk kunskap utan också praktiska verktyg som du direkt kan tillämpa i ditt arbetsliv. Detta skapar förutsättningar för att du ska kunna ge bästa möjliga vård och bemötande till patienter, vilket är en ovärderlig kompetens.

Ansök »

Intresseanmälan YH-kurs

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Hantering av personuppgifter*

Studera Vårdpedagogik, kommunikation och etik | YH Kurs | Vård och Omsorg | Yrkeshögskolan | Ansök | Medlearn.se

Kontakt Yrkeshögskolan

Telefon och telefontider

 010-516 23 00

Ordinarie telefontid
Måndag 9-12
Onsdag 13-15

Vecka 27-31
Sommarstängt

Utbildningsledare Vårdpedagogik, kommunikation och etik
Annelie Engvall
annelie.engvall@medlearn.se

Har du frågor om behörighet?
Maila till antagning.yh@medlearn.se

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här.
Klicka på yrkeshögskola för alla frågor gällande Medlearns YH-utbildningar.

20% regeln

Behörighet till yrkeshögskolan via 20% regeln

Behörighet enligt 20% regeln innebär att vi i specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven, så att även om du inte uppfyller kraven kan söka till utbildningen. Ibland kallas den för Behörighet enligt 3 kap. 4 §.

Detta under förutsättning att den sökande bedöms:

 1. kunna tillgodogöra sig utbildningen
 2. och därefter det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna ska vara uppfyllda för att kunna ansöka som behörighet enligt 20%-regeln.

Blanketter för behörighet enligt 20% regeln

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Tandsköterska (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Multisjuka äldre (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Röntgen (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg (pdf)

Translate »