YH-kurs – Ortodonti och bettfysiologi

Arbetar du inom tandvården som tandsköterska, tandläkare eller tandhygienist? Vill du utöka dina kunskaper och bidra till utvecklingen på din arbetsplats? Vår YH-kurs i Ortodonti och bettfysiologi är utformad just för dig!

Vår korta YH-kurs i Ortodonti och bettfysiologi riktar sig till yrkesverksamma inom tandvården som vill fördjupa sina kunskaper inom ortodontisk och bettfysiologisk vård. För att söka behöver du ha minst ett års erfarenhet inom tandvård och relevant utbildning eller legitimation.

Du kommer att lära dig att utföra och rapportera delegerade arbetsuppgifter såsom patientkommunikation, dokumentation, munhygieninstruktioner, ortodontibehandling, materialhantering, instrumentlära, röntgen och avtryckstagning. Kursen ger också kunskaper om de vanligaste symtomen, diagnoserna och behandlingarna av bettfysiologiska besvär samt analys av bettets estetik och funktion.

Kursen kombinerar teoretiska föreläsningar med praktiska övningar och erfarenhetsutbyte. Undervisningen sker på distans med veckovisa föreläsningar och seminarier, och allt utbildningsmaterial finns tillgängligt online. Praktiska moment inkluderar fallstudier och uppgifter kopplade till din arbetsplats.

Varför ska du gå kursen?

  • Öka din kompetens: Få djupare kunskap och praktiska färdigheter som är direkt tillämpbara i din yrkesroll.
  • Samarbete och utveckling: Lär dig att reflektera över och förbättra ditt samarbete med tandläkare och andra yrkesgrupper för att optimera patientvården.
  • Karriärmöjligheter: Vidareutbildning inom detta specialområde ökar dina karriärmöjligheter och gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Låter det intressant? Ta nästa steg i din karriär och ansök nu!

Studera Ortodonti och bettfysiologi | YH Kurs | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Ortodonti och bettfysiologi   /  Kurs  /  6 veckor  /  30 YH  /  Helfart  /  Distans  /  Kursens innehåll  /  Kursens upplägg  /  Behörighet  /  Ansök här

Kursens upplägg

Ortodonti och bettfysiologi

Utbildningsmoment

Kursen ger fördjupande kunskaper i tandvårdsteamets diagnos och behandling av ortodontiska och bettfysiologiska besvär. Kursen syftar till att utveckla studentens kompetens att samverka med tandläkare och andra yrkesgrupper inom tandvården för att ge en optimal vård till patienter med ortodontiska och bettfysiologiska behov.

Kursen behandlar följande ämnen:

  • Symtom, diagnos och behandlingar av bettfysiologiska besvär, såsom käkledsproblem, muskelspänningar, bruxism, huvudvärk och sömnstörningar.
  • Estetik och funktion i bettet, bettavvikelser, malocklusioner och faktorer som påverkat bettets funktion såsom tandförluster, tandersättningar och implantat.
  • Diagnoser och behandlingar av ortodontiska besvär, såsom tandreglering med fasta och avtagbara apparaturer, Invisalign, kirurgisk ortodonti och interceptiv ortodonti.
  • Tandsköterskans roll och ansvar i ortodontisk och bettfysiologisk vård, såsom patientkommunikation, dokumentation, munhygieninstruktioner inför och efter behandling ortodontibehandling, materialhantering, instrumentlära, oral radiologi – bildtagning, avtryckstagning och kvalitetssäkring och självständigt patientnära arbete.

Kursmålen examineras genom skriftliga och muntliga prov, praktiska övningar och grupparbeten. För att bli godkänd på kursen krävs att den studerande uppnår samtliga lärandemål och deltar aktivt i undervisningen

Kursen omfattar 30 YH-poäng – 6 veckor

Ansökan och behörighet

Så här kompletterar du din ansökan

Du kompletterar din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, dvs gymnasieexamen eller motsvarande. Samt minst ett års arbetslivserfarenhet inom tandvården.

YH-kursen i Ortodonti och bettfysiologi riktar sig till dig som har minst ett års heltidsarbete, eller motsvarande omvandlat till deltid, inom tandvårdsklinik/enhet som tandsköterska, tandläkare eller tandhygienist. Utbildningen är avsedd för yrkesverksamma inom tandvården, vilket innebär att den studerande måste ha yrkeserfarenhet samt examensbevis eller legitimation i sin yrkesroll för att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll.

Urval om för många ansöker

Ibland får vi fler behöriga sökande än vad vi kan erbjuda platser till. I sådana fall tilldelar vi poäng baserat på antal arbetade år och månader du har arbetat inom relevant arbetsområde. Mer information får du i samband med din webbansökan till utbildningen.

Uppehållstillstånd

Du kan endast bli antagen och påbörja studier i ett program eller en enstaka kurs inom yrkeshögskolan om du har ett svenskt eller nordiskt medborgarskap, alternativt ett permanent uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd för studier för utbildningstiden i Sverige. Om du inte är svensk eller nordisk medborgare bifogar du beslut på uppehållstillstånd för utbildningstiden när du skickar in din ansökan på yh-antagning.se. Observera att all undervisning sker på svenska.

För mer information klicka på länken: Rättsliga frågor och svar – Myndigheten för yrkeshögskolan »

Kort fakta om kursen Ortodonti och bettfysiologi

Utbildningsort: Distans.
Utbildningstid: 6 veckor.
Omfattning / poäng: 30 yh-poäng (5 p per vecka).
Studieform: Helfartsstudier på distans.
Föreläsning och seminarium tre timmar per vecka.
Handledning erbjuds också på schemalagda tillfällen
Studietakt: 100%.
Kostnad: Kostnadsfri.
CSN: Studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.
Litteratur: Litteratur köpes av studenten.
Utbildningsform: Yrkeshögskola.

Ansökningsperiod: 29 juli – 20 september.
Sista kompletteringsdag: 29 september.
Antagningsbesked: Vecka 42.
Kursstart: 4 november. Studier vecka 45–50.

Våra samarbetspartners

Studera Ortodonti och bettfysiologi | YH Kurs | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Ansök till kursen Ortodonti och bettfysiologi på Medlearn YH

Utbildningen leds av erfarna tandvårdslärare och tandhygienister med lång erfarenhet inom både allmän och specialisttandvården. Du får också ta del av föreläsningar från yrkesverksamma specialisttandläkare som delar med sig av sina kunskaper inom käkkirurgi, oral protetik, endodonti och radiologi. Kurslitteraturen är skriven av specialister och vi använder vetenskapliga artiklar samt den kunskapsbaserade webbplatsen Internetodontologi som en del av utbildningen.

Våra lärare och föreläsare är kliniskt aktiva, vilket innebär att de håller sig uppdaterade med den senaste vetenskapen och nya kunskaper, något som garanterar en hög teoretisk nivå på utbildningen. Det här arbetssättet gynnar både dig och din arbetsplats, eftersom du kan reflektera över och tillämpa dina nya kunskaper i din praktiska verksamhet under hela utbildningen. Det främjar också diskussion, lärande mellan individer och kunskapsspridning på din arbetsplats, vilket garanterar ett arbetslivsanknutet lärande.

På Medlearn använder vi varierad undervisning för att möta dina behov. Föreläsningar blandas med grupparbeten och diskussioner är en viktig del av undervisningen. Du kommer också att få insikt i olika typer av verksamheter genom gästföreläsare som medverkar under utbildningen.

Ansök »

Intresseanmälan YH-kurs

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Hantering av personuppgifter*

Studera Ortodonti och bettfysiologi | YH Kurs | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Kontakt Yrkeshögskolan

Telefon och telefontider

 010-516 23 00

Ordinarie telefontid
Måndag 9-12
Onsdag 13-15

Vecka 27-31
Sommarstängt

Utbildningsledare Ortodonti och bettfysiologi
Annelie Engvall
annelie.engvall@medlearn.se

Har du frågor om behörighet?
Maila till antagning.yh@medlearn.se

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här.
Klicka på yrkeshögskola för alla frågor gällande Medlearns YH-utbildningar.

20% regeln

Behörighet till yrkeshögskolan via 20% regeln

Behörighet enligt 20% regeln innebär att vi i specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven, så att även om du inte uppfyller kraven kan söka till utbildningen. Ibland kallas den för Behörighet enligt 3 kap. 4 §.

Detta under förutsättning att den sökande bedöms:

  1. kunna tillgodogöra sig utbildningen
  2. och därefter det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna ska vara uppfyllda för att kunna ansöka som behörighet enligt 20%-regeln.

Blanketter för behörighet enligt 20% regeln

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Tandsköterska (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Multisjuka äldre (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Röntgen (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg (pdf)

Translate »