YH-kurs – Oral radiologi, fototeknik och scanning

Arbetar du inom tandvården som tandsköterska, tandläkare eller tandhygienist? Nu har du chansen att fördjupa dina kunskaper i oral radiologi, fototeknik och scanning genom vår korta YH-kurs kurs – som är CSN-berättigad och kostnadsfri – och bidra till utvecklingen av din arbetsplats.

Vår korta YH-kurs i Oral radiologi, fototeknik och scanning riktar sig till yrkesverksamma inom tandvården som tandsköterskor, tandläkare och tandhygienister som vill förbättra sina kunskaper och färdigheter inom radiologi och bildhantering.

Kursen täcker principer och tekniker för intraoral och extraoral radiologi samt användning av scanning och fototeknik för att fånga och analysera strukturer. Du kommer att lära dig att tolka och förstå radiologiska och fotografiska bilder i samband med diagnos och behandlingsplanering. Dessutom omfattar kursen de lagar och regler som gäller för strålskydd och bildhantering inom tandvården samt användning av avancerade verktyg som CBCT, kefalostat och panoramaröntgen.

Utbildningen kombinerar teori med praktiska övningar och erfarenhetsutbyte. Varje vecka har du två timmars föreläsning och seminarium, samt möjlighet till handledning vid behov. Kursen innehåller också praktiska moment på plats vid Tandcentrum i Karlstad, där du får öva på att ta röntgenbilder med CBCT, kefalostat och panoramaröntgen på fantomskalle.

Varför ska du studera Oral radiologi, fototeknik och scanning?

Relevans och praktisk nytta: Du kommer att få konkreta kunskaper och färdigheter som förbättrar ditt dagliga arbete och ökar patientsäkerheten.

Avancerad teknik: Du lär dig använda avancerade verktyg som CBCT, kefalostat och panoramaröntgen, vilket ökar din kompetens och gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Strålskydd och bildhantering: Få kunskap om aktuella lagar och regler, vilket bidrar till en säkrare arbetsmiljö och bättre patientvård.

För att kunna delta i kursen behöver du ha minst ett års arbetslivserfarenhet inom tandvården. Denna förkunskap säkerställer att du har den nödvändiga insikten och förmågan att tillämpa kursens olika moment i ditt dagliga arbete.

Genom att gå denna kurs får du möjligheten att utveckla din kompetens inom ett specialiserat område, vilket inte bara gynnar dig själv utan också din arbetsplats. Anmäl dig till kursen idag!

Studera Oral radiologi, fototeknik och scanning | YH Kurs | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Oral radiologi, fototeknik och scanning   /  Kurs  /  4 veckor  /  20 YH  /  Helfart  /  Distans  /  Kursens innehåll  /  Kursens upplägg  /  Behörighet  /  Ansök här

Kursens upplägg

Oral radiologi, fototeknik och scanning

Utbildningsmoment

 • Fördjupande kunskaper i intraoral och extraoral radiologi, scanning och fototeknik i tandvård.
 • Användning av dessa metoder för diagnos och behandlingsplanering i tandvårdsteamet.
 • Lagar och regler för strålskydd och bildhantering i tandvården.
 • Genomgång av teori och praktisk användning av CBCT, Kefalostat och Panoramaröntgen.
 • Indikationer och användningsområden för optimal patientsäkerhet.
 • Praktisk genomgång av röntgentagning på fantomskalle.
 • Utförande av intraoral och extraoral radiografi med adekvat kvalitet och stråldos.
 • Användning av scanning och fototeknik för dokumentation och utvärdering av intraorala och extraorala förhållanden.
 • Tolkning av radiologiska och fotografiska bilder för diagnos och behandlingsplanering.
 • Hantering och arkivering av radiologiska och fotografiska bilder enligt gällande praxis.
 • Utveckling av kompetens att integrera radiologi, scanning och fototeknik i dagligt arbete.
 • Förmåga att reflektera över användning av radiologiska och fotografiska metoder.
 • Uppdatering och utveckling av kunskaper och färdigheter genom aktuell forskning och rekommendationer.

Kursen omfattar 20 YH-poäng – 4 veckor

Ansökan och behörighet

Så här kompletterar du din ansökan

Du kompletterar din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, dvs gymnasieexamen eller motsvarande. Samt minst ett års arbetslivserfarenhet inom tandvården.

YH-kursen Oral radiologi, fototeknik och scanning riktar sig till dig som har arbete inom en tandvårdsklinik/enhet som tandsköterska, tandläkare eller tandhygienist, samt har minst 1 års heltidserfarenhet eller motsvarande deltidserfarenhet. Utbildningen är avsedd för yrkesverksamma inom tandvården, vilket innebär att den studerande måste ha yrkeserfarenhet och examensbevis eller legitimation i sin yrkesroll för att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll.

Urval om för många ansöker

Ibland får vi fler behöriga sökande än vad vi kan erbjuda platser till. I sådana fall tilldelar vi poäng baserat på antal arbetade år och månader du har arbetat inom relevant arbetsområde. Mer information får du i samband med din webbansökan till utbildningen.

Uppehållstillstånd

Du kan endast bli antagen och påbörja studier i ett program eller en enstaka kurs inom yrkeshögskolan om du har ett svenskt eller nordiskt medborgarskap, alternativt ett permanent uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd för studier för utbildningstiden i Sverige. Om du inte är svensk eller nordisk medborgare bifogar du beslut på uppehållstillstånd för utbildningstiden när du skickar in din ansökan på yh-antagning.se. Observera att all undervisning sker på svenska.

För mer information klicka på länken: Rättsliga frågor och svar – Myndigheten för yrkeshögskolan »

Kort fakta om kursen Oral radiologi, fototeknik och scanning

Utbildningsort: Distans.
Utbildningstid: 4 veckor.
Omfattning / poäng: 20 yh-poäng (5 p per vecka).
Studieform: Helfartsstudier på distans.
Föreläsning och seminarium två timmar per vecka.
Handledning erbjuds också på schemalagda tillfällen
Studietakt: 100%.
Kostnad: Kostnadsfri.
CSN: Studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.
Litteratur: Litteratur köpes av studenten.
Utbildningsform: Yrkeshögskola.

Ansökningsperiod: 1 juli – 23 augusti.
Sista kompletteringsdag: 1 september.
Antagningsbesked: Vecka 38.
Kursstart: 7 oktober. Studier vecka 41 – 44.

Våra samarbetspartners

Studera Oral radiologi, fototeknik och scanning | YH Kurs | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Ansök till kursen Oral radiologi, fototeknik och scanning på Medlearn YH

Utbildningen är teoretiskt och vetenskapligt förankrad i yrkesområdet för tandsköterskor. Kursen har planerats och utformats i samarbete med ledande aktörer och ämnesexperter inom tandvården, som också kommer att medverka i kursens genomförande. Varje vecka har du två timmars föreläsning och seminarium. Du kan också boka handledning vid behov. Ansvarig för undervisning är en tandvårdslärare och yrkesverksam tandhygienist.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att integrera kunskaper och färdigheter i intraoral och extraoral radiologi, scanning och fototeknik i det dagliga arbetet i tandvårdsteamet. Du ska även kunna reflektera över din egen och andras användning av radiologiska och fotografiska metoder i tandvården. Utbildningen har praktiska moment på plats på Tandcentrum i Karlstad, där du får öva dig på att ta röntgenbilder av CBCT, Kefalostat och Panoramaröntgen på fantomskalle. Dessa moment är viktiga för att du ska få erfarenhet av avancerad teknik inom tandvård.

Ansök »

Intresseanmälan YH-kurs

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Hantering av personuppgifter*

Studera Oral radiologi, fototeknik och scanning | YH Kurs | Yrkeshögskolan | Medlearn.se

Kontakt Yrkeshögskolan

Telefon och telefontider

 010-516 23 00

Ordinarie telefontid
Måndag 9-12
Onsdag 13-15

Vecka 27-31
Sommarstängt

Utbildningsledare Oral radiologi, fototeknik och scanning
Annelie Engvall
annelie.engvall@medlearn.se

Har du frågor om behörighet?
Maila till antagning.yh@medlearn.se

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här.
Klicka på yrkeshögskola för alla frågor gällande Medlearns YH-utbildningar.

20% regeln

Behörighet till yrkeshögskolan via 20% regeln

Behörighet enligt 20% regeln innebär att vi i specifika fall har möjlighet att frångå behörighetskraven, så att även om du inte uppfyller kraven kan söka till utbildningen. Ibland kallas den för Behörighet enligt 3 kap. 4 §.

Detta under förutsättning att den sökande bedöms:

 1. kunna tillgodogöra sig utbildningen
 2. och därefter det yrke som utbildningen leder till

Båda två delarna ska vara uppfyllda för att kunna ansöka som behörighet enligt 20%-regeln.

Blanketter för behörighet enligt 20% regeln

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Tandsköterska (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Multisjuka äldre (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Specialistundersköterska Röntgen (pdf)

Ladda ner blankett för behörighet enligt 20% regeln – Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg (pdf)

Translate »