Medlearns tredagars intensivutbildning är framtagen av legitimerade lärare och sjuksköterskor på Medlearn i samarbete med handplockade partners inom digital teknik. Den riktar sig till personer som inte har tidigare erfarenhet av arbete inom vård eller omsorg. Syftet med kursen är att deltagarna ska få grundläggande kunskaper och förståelse för vad arbete inom vård och omsorg innebär. Målet är att deltagaren ska kunna avlasta befintlig personal genom att självständigt utföra enklare uppgifter, som lokalvård och livsmedelshantering. Kursen fokuserar på äldrevården.

Modern och användarvänlig digital kurs

Utbildningen genomförs i ett lättnavigerat och tilltalande verktyg anpassat för både smartphone, läsplatta och desktop. Kursmaterialet är tillgängligt dygnet runt, deltagaren kan studera när och var det passar den bäst! Man bör avsätta tre arbetsdagar (24 timmar) för att genomföra kursen, inklusive alla övningar som ingår.

Utbildningen är indelad i åtta moduler

Modul 1-4  ger dig en introduktion till vårdnära service. Man lär om basala hygienrutiner och patientsäkerhet. Här får man översiktliga kunskaper om de lagar, regler och riktlinjer som är vägledande inom vården. Det ingår även en introduktion till hur smitta och smittspridning förebyggs.

Modul 5 och 6 fokuserar på bemötande, det psykiska välmåendet och social aktivering. Här får deltagaren kunskap om kommunikation och bemötande, konflikthantering samt förståelse för vad ett etiskt och inkluderande förhållningssätt innebär. För äldre innebär social distansering en ökad risk för depression. I avsnittet om en aktiv tillvaro ingår även praktiska övningar som tex att hantera videosamtal för att upprätthålla sociala kontakter på distans.

I de avslutande modulerna 7 och 8 får deltagaren kunskap om lokalvård och livsmedelshantering. Det ger en introduktion till arbetsteknik och livsmedelshygien samt grundläggande kunskaper i varumottagning och förvaring av livsmedel.

Är du privatperson och är nyfiken på kursen?

Klicka här för att läsa mer!

Är du arbetsgivare och vill veta mer om intensivkursen?

Kontakta: Johan Henriksson
Tel: 072 – 402 63 27
E-post: johan.henriksson@medlearn.se

Nyproducerat kursmaterial, löpande test och learning by playing

Utbildningsmaterialet består av texter och filmer, podcast och interaktiva övningar. Deltagaren får löpande kunskapstest och repetitionsfrågor. Man jobbar i sin egen takt och  plattformen, som är byggd med AI, ger deltagaren löpande rekommendationer för att optimera lärandet. Förutom utbildningens åtta moduler finns också tips på ytterligare fördjupningsmaterial.

Efter avslutad och avklarad utbildning får deltagaren ett utbildningsintyg med utbildningens innehåll och kursmål.

Kort om Medlearns intensivutbildning

  • Grundläggande kurs i vårdnära service, kräver ingen tidigare vårderfarenhet
  • Ger möjligheter att jobba som extraresurs inom vård och omsorg och avlasta befintlig personal
  • Genomförs i modernt, användarvänligt digitalt verktyg, optimerar lärandet med AI
  • Modernt och nyproducerat utbildningsmaterial tex text, film, podcast och interaktiva övningar
  • Utbildningsintyg verifierar den nya kompetensen

Utbildningen är framtagen av Medlearn i samarbete med:

Sana Labs, logo

Howdou, logo

Wacano, logo

Översätt »