Validering och kompletterande utbildning inom vård

Det gäller både kunskaper man har skaffat sig genom studier, men även i arbetslivet eller i vardagen. Efter bedömningen utfärdar vi ett intyg eller betyg som gör att deltagarens kunskaper blir formellt erkända på den svenska arbetsmarknaden. Vi ger rekommendationer om vad deltagaren behöver komplettera med för att uppnå formell kompetens samt erbjuder kompletterande utbildning.

Så går valideringen till

Tillsammans med våra utbildade vårdlärare görs en kartläggning, bedömning och validering av deltagarens tidigare kunskaper och erfarenheter. Valideringsprocessen är till stora delar digital. Vissa inslag görs i reell miljö på en arbetsplats eller i våra metodrum. Deltagaren får visa sina yrkeskunskaper inom vårdyrken, t ex vårdbiträde eller undersköterska. Valideringsprocessen visar om deltagaren uppfyller kunskapskraven och vi utfärdar intyg, betyg eller diplom. Valideringens resultat ger rekommendationer om vilka utbildningsmoment som behövs för att uppnå kraven för vårdbiträde eller undersköterska.

Kompletterande utbildning

Genom en individanpassad AI-baserad utbildning fyller vi kompetensgapet utifrån valideringsresultatet. Vår utbildning genomförs i en kombination mellan digitalt lärande och praktiska moment. Den praktiska utbildningen kvalitetssäkras och effektiviseras genom Medlearns koncept ”Worklab”, som innehåller digital metodhandbok, egenutvecklade steg-för-steg instruktioner och instruktionsfilmer. Deltagarna får möjlighet att förbereda sig och träna i metodrum. Kunskaperna bedöms av yrkeskunniga lärare, som stöttar deltagarna under hela utbildningen. Yrkesutgångarna kan vara vårdbiträde eller undersköterska.

Målgrupp

Validering och kompletterande utbildning vänder sig till den som har tidigare erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg, men inte en formell utbildning.

Validering

Vill du veta mer om validering eller våra andra erbjudanden?

Lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig med mer information.

Omfattning

Valideringsprocessen tar ca 1 – 4 veckor. Utbildningstiden i den kompletterande utbildningen varierar.

Utbildningstiden förkortas genom valideringen och genom den individanpassade AI-utbildningen.

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Ring Johan Henriksson, tel 072 – 402 63 27 eller skicka e-post till johan.henriksson@medlearn.se.

Översätt »