Vill du bli undersköterska men saknar kunskaper i svenska språket? Då kan du söka till undersköterska med integrerad svenska, vård-sfi. Du läser svenska efter dina förkunskaper samtidigt som du går en utbildning som leder till jobb!

Drömmer du om att jobba med människor inom vård och omsorg? Då kommer du trivas i arbetet som undersköterska. Som utbildad undersköterska kan du jobba på sjukhus, vårdcentral, som boendestödjare, med funktionsnedsatta, inom hemtjänsten eller på äldreboende.

Du möter både kvinnor och män i olika åldrar, äldre som yngre. Arbetsuppgifterna är varierande och kan exempelvis innebära att lägga om sår, personlig hygien, ge mat och medicin. Att arbeta som undersköterska är meningsfullt, roligt och omväxlande. Ingen människa är den andra lik.

Läs till SFI undersköterska – du behövs

Som utbildad undersköterska har du goda möjligheter att snabbt få jobb! Behovet av undersköterskor är nämligen stort. Kommuner, landsting och privata arbetsgivare över hela landet frågar efter utbildade undersköterskor.

Efter utbildningen kan du alltså börja jobba direkt. Du har också möjlighet att vidareutbilda dig till exempelvis sjuksköterska.

MedLearn - Utbildning - Vård-SFI

Här kan du läsa vård-SFI

Svenska för invandrare (SFI och SAS)

Under din utbildning studerar du svenska anpassat efter den nivå du behöver. Från SFI (svenska för invandrare C-D-nivå), till SAS (svenska som andraspråk) på gymnasienivå. Du får även extra träning i yrkessvenska – svenska ord som används inom vården.

Undervisning

Så går
undervisningen till

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten och praktik. Hos MedLearn får du möjlighet att anpassa utbildningen efter dina egna förutsättningar. Du kan välja mellan klassrumsundervisning, distansundervisning eller flexstudier. Oavsett vad som passar dig bäst ingår alltid en individuell studieplan i utbildningen och du får tillgång till It’s Learning – vår digitala plattform där du hämtar ditt studiematerial och arbetsuppgifter.

Praktik

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

I utbildningen ingår det APL, arbetsplatsförlagd lärande,  två till tre praktikperioder. Då får du arbeta tillsammans med en handledare på en riktig vårdarbetsplats. Det är under din APL som du har möjlighet att träna på yrket i verkligheten, knyta kontakter med möjliga arbetsgivare och få chans till anställning efter dina studier.

Utbildningen är avgiftsfri och du kan söka studiestöd hos CSN.

Utbildning

Så utbildar du dig till undersköterska med integrerad svenska

Utbildningen är på heltid under ca två år. Medlearn erbjuder möjlighet att validera kunskaper du redan har. Validering innebär att skolan gör en kartläggning av dina tidigare erfarenheter och kunskaper för att på så vis eventuellt korta ned din utbildningstid. Denna kartläggning görs på skolan i samband med att du börjar studera.
Tillsammans lägger vi upp en individuell studieplan där du kan se vilka kurser du ska läsa för att nå målet att bli undersköterska.

Läs mer om validering »

1. Det här krävs

SFI nivå C, D. Du ska också vara skriven i en kommun som har utbildningar genom Medlearn – information hittar du här eller hos din hemkommun.

2. Så här går utbildningen till

Du har klassrumsundervisning och får en individuell studieplan anpassad efter dina behov och förutsättningar. Om du har erfarenhet från vårdyrket sedan innan har du möjlighet att korta din studietid via validering. På It’s learning – vår plattform på internet hämtar du ditt kursupplägg och studiematerial. Varmt välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare vid frågor och hjälp att ansöka.

Här hittar du It’s learning »

3. Så söker du

Ansökan gör du via din kommun om du bor i följande:
Järfälla, Danderyd, Lidingö, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker

Du hittar tillgängliga skolor här »

Translate »