Studera till tandsköterska

Här hittar du mer information om utbildningen till yrkeshögsskoleutbildningen till tandsköterska i Halmstad. Det aktuella kursutbudet finns längre ner på sidan. Klicka på respektive kurs för att se vad den innehåller.

För att kunna gå denna utbildning behöver du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Utbildningen kräver även särskilda förkunskaper.

För kurser och kursinnehåll, se längre ner på sidan.

Ansökan

Ansök Halmstad »

Tandsköterska, Medlearn

YH Yrkeshögskolan

Fakta

Utbildningsort: Halmstad YH

Utbildningstid: ca 1,5 år/325 yh-poäng (5 p per vecka)

Studieform: Distans, heltid. Undervisning 1 dag/veckan online, samt handledning 2h/veckan online. 4 fysiska träffar på plats under utbildningen.

Kostnad: Kostnadsfri, CSN berättigad. Observera att CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.

Litteratur: Litteratur köpes av studenten. Viss litteratur finns att låna från Medlearn.

Utbildningsform: Yrkeshögskola

Ansökningsperiod:
Webbansökan för start hösten 2021 öppnar 1 mars. Sista ansökningsdag är 16 april. Välkommen med din ansökan!

Utbildningsstart: 23 augusti 2021

Läs mer om skolan i Halmstad »

Förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet samt godkänt/lägst E i kurserna:

Svenska 2 /Svenska som andra språk 2

Kursplan, tandsköterska

Tandsköterska

Kurser

Administration och organisation, 30p

Kursen ska ge kunskap i och erfarenhet av administrativt arbete vid tandvårdsklinik. Kursen ska ge kunskaper om organisation, bestämmelser och centrala begrepp som är väsentliga inom tandvården. Kursen ska även ge kunskap iIT–användning, ekonomi och systematiskt kvalitetsarbete. Dessutom ska kursen ge teoretiska kunskaper för att kunna kommunicera och agera på ett etiskt och serviceinriktat sätt, på svenska och på minst ett främmande språk.

Anatomi, anestesi, farmakologi, 20p

Kursen ska ge kunskaper om huvudets och halsens anatomi, samt anestesi och farmakologi med inriktning mot tandvård och oral hälsa. Kursen ska ge kännedom om människokroppens uppbyggnad och funktion samt ge färdigheter för att kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter som att exempelvis ge infiltrationsanestesi.

Examensarbete, 10p

Kursen ska ge den studerande möjlighet att behandla innehållet i ett arbetsområde inom tandvården med anknytning till någon, eller något, av kurserna i utbildningen. Det valda området ska ge de studerande inblick i vägar till vidare lärande och professionell utveckling.

Lärande i arbete 1, 15p

Kursen genomförs på tandvårdsklinik och ska ge den studerande en uppfattning om yrket och arbetsuppgifter i tandvårdsteamet. Under kursen ska den studerande lära känna arbetsmiljön och få erfarenhet av dagliga rutiner på tandvårdsklinik samt få erfarenhet av mottagande och bemötande av vårdtagare. Den studerande ska få erfarenhet av hygienrutiner, klinik och instrumenthygien. Den studerande ska under handledning få erfarenhet av assistans vid enklare tandvårdsbehandlingar.

Lärande i arbete 2, 25p

Kursen är förlagd till tandvårdsklinik och ska ge praktisk kunskap i tillämpning av vårdhygien och smittskyddsarbete. Den studerande ska med handledning assistera vid tandvårdsbehandlingar och kunna ge information och instruktion om munhygien samt medverka och utföra profylaktiska behandlingar.

Lärande i arbete 3, 40p

Kursen är förlagd till tandvårdsklinik och ska ge praktisk kunskap i att på egen hand assistera vid tandvårdsbehandlingar och få fördjupad kunskap i förekommande arbetsuppgifter inom tandsköterskans arbete i tandvårdsteamet. Syftet är att i strukturerad form ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning. Delar av perioden kan förläggas inom specialisttandvården.

Munhålans och tändernas anatomi, 10p

Kursen ska ge kunskaper om munhålans och tändernas anatomi.

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs

Den studerande ska ha kunskaper om
– primär och permanent tanduppsättning,
– munhålans och tändernas anatomi, vävnader och utveckling.

Kursen bidrar delvis till kunskap 1, delvis till färdighet 1 och 2 samt delvis
till kompetens 1 och 7.

Material och miljö, 20p

Kursen ska ge kunskap om miljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete inom tandvården. Kursen ska ge kunskaper om dentala material, instrument och skötsel av utrustning. Dessutom ska kursen ge kunskap i hantering och om risker vid användning av härdplaster och andra dentala material.

Odontologi 1, 35p

Kursen ska ge kunskap om kariologi, endodonti, parodontologi och oral radiologi. Kursen ska ge teoretiska kunskaper om och utveckla förmåga i att assistera och utföra arbetsuppgifter som att till exempel informera/instruera patienter i syfte att förebygga uppkomst av karies och parodontit.

Odontologi 2, 30p

Kursen ska ge kunskap i pedodonti, ortodonti, käkkirurgi, protetik och bettfysiologi. Kursen ska ge teoretiska kunskaper och utveckla förmåga att assistera och utföra arbetsuppgifter inom området som att till exempel framställa temporära ersättningar.

Oral hälsa 1, 30p

Kursen ska ge kunskaper om allmän och oral hälsa samt samband mellan kost, livsstil och oral hälsa. Kursen ska även ge kunskap i och erfarenhet av förebyggande arbete inom oral hälsa. Kursen skall ge färdigheter i att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete som exempelvis utföra munhygienkontroll.

Oral hälsa 2, 25p

Kursen ska ge fördjupade kunskaper om oral hälsa och utveckla förmåga att informera om munhälsa och tandvård. Kursen ska även ge grundläggande kunskap i psykologi med inriktning odontologi. Dessutom ska kursen ge kunskaper om tandvårdsmiljöer och former för tandvård.

Teamtandvård, 10p

Kurser ska ge kunskaper om olika arbetssätt med inriktning mot teamtandvård. Kursen ska inblick i de moment en tandsköterska utför i sitt arbete i förhållande till andra professionerna i teamet som en förberedelse inför den arbetsfördelning som kan finnas i verksamheten. De ingående momenten kan variera efter lokala förutsättningar.

Vårdhygien och smittskydd, 25p

Kursen ska ge kunskaper om ansvar, regler och metoder för vårdhygien och smittskydd. Kursen ska även ge kunskap i hygien- och smittskyddsarbete vid tandvårdsklinik.

Översätt »