Vill du arbeta med människan i fokus? Utbilda dig till Stödassistent genom Medlearn Komvux i Kungsbacka. En utbildning som leder till jobb.

Som stödassistent gör du ett viktigt jobb. Du stödjer människor med olika funktionsvariationer där den enskildas behov sätts i fokus. Att arbeta som stödassistent är omväxlande där den ena dagen inte är den andra lik.
Utbildningen till stödassistent ger dig specialistkunskaper om olika funktionsvariationer. Inom utbildningen läser du bland annat vård och omsorgsarbete samt specialpedagogik vilket ger dig en särskild pedagogisk kompetens. I din roll som stödassistent hjälper och stöttar du människor utifrån deras förutsättningar till att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Teori och praktik

Utbildningen innehåller både teori och praktik. Praktiken kallas APL- arbetsplatsförlagt lärande. Den genomförs på plats på en arbetsplats där du får lära dig yrket med stöd av handledare.
Du har möjlighet att läsa utbildningen på distans eller via flexstudier med viss undervisning på skolan.

Utbildningen är avgiftsfri och du kan söka studiestöd hos CSN »

Stödassistent

Här kan du läsa till stödassistent

Undervisning

Så går
undervisningen till

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten och praktik. Hos MedLearn får du möjlighet att anpassa utbildningen efter dina egna förutsättningar. Du kan välja mellan klassrumsundervisning, distansundervisning eller flexstudier. Oavsett vad som passar dig bäst ingår alltid en individuell studieplan i utbildningen och du får tillgång till It’s Learning – vår digitala plattform där du hämtar ditt studiematerial och arbetsuppgifter.

Praktik

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

I utbildningen ingår det APL, arbetsplatsförlagd lärande, två till tre praktikperioder. Då får du arbeta tillsammans med en handledare på en riktig vårdarbetsplats. Det är under din APL som du har möjlighet att träna på yrket i verkligheten, knyta kontakter med möjliga arbetsgivare och få chans till anställning efter dina studier.

Utbildningen är avgiftsfri och du kan söka studiestöd hos CSN.

Utbildning

Så blir du
stödassistent

Utbildningen till stödassistent är anpassad efter arbetsmarknadens behov. Genom en yrkesutbildning kan du utbilda dig till stödassistent, en utbildning som leder till jobb.

1. Det här krävs

Du kan söka en yrkesutbildning via komvux från det år du fyller 20. Du behöver vara godkänd i svenska som andraspråk samt ha en grundskoleutbildning eller motsvarande kunskaper.

2. Så här går utbildningen till

Vid utbildningsstart lägger du tillsammans med din lärare upp en individuell studieplan utifrån den studietakt som passar dig. Du studerar antingen på flex eller på distans. Läser du på flex har du möjlighet att komma in till skolan för handledning och temadagar. Du har även kontakt med din lärare via lärplattformen Itslearning.

Väljer du att läsa helt på distans sker all din kontakt, handledning och återkoppling från lärare via lärplattformen Itslearning, via skypemöten, telefon och mail. Distansstudierna innebär vissa obligatoriska moment där du behöver komma till skolan för att delta. Du har även, på flera orter, även tillgång till studieverkstad med lärare som handleder dig. En del praktiska moment samt provskrivningar sker på plats i skolan.

Allt studiematerial finns på It’s learning »

3. Så söker du

Medlearn levererar kommunal vuxenutbildning till stödassistent på uppdrag av Kungsbacka kommun. Ansökan sker via Kungsbacka kommuns webbplats »

Översätt »