• Klicka på den blå ansökningsrutan
  • Du kommer nu till en sida där du skapar ett konto och bifogar dina ansökningsunderlag (betyg, arbetsgivarintyg och körkort) digitalt.
  • Observera att denna sida endast är öppen under ansökningsperioden.
  • Bifoga också ifylld blankett: Arbetslivserfarenhet inom slutenvård (finns att ladda ner i faktarutan)

Har du inte möjlighet att skanna in dina betyg? Då kan du ta en bild med mobilen och ladda upp. Kontrollera att bilden är tydlig och att alla delar är synliga och går att läsa.

För ambulanssjukvårdarutbildningen är webbansökan för start hösten 2020 stängd. Vi tar inte emot sena ansökningar. Besked om vi får starta utbildningen på nytt hösten 2021 lämnar vi information om i slutet av januari.

Urval om för många ansöker

Ibland får vi fler behöriga sökande än vad vi kan erbjuda platser till. Då gör vi ett urval genom att samtliga behöriga kallas till oss för att göra två tester. Ett skriftligt test i svenska och ett test i allmänbildning (inom branschrelaterade frågor och problemlösning).
Testerna går inte att träna på i förväg.

Vi räknar samman ditt testresultat med dina betyg i ämnena:

  • Svenska 1+2 / Svenska A+B

Ämnena ovan går att göra omprövningar på om du behöver höja ditt betyg. Ta kontakt med Komvux i din hemkommun för prövning.
Ledningsgruppen fattar det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Översätt »