• Klicka på den röda ansökningsknappen
  • Du kommer nu till en sida där du skapar ett konto och bifogar dina ansökningsunderlag (betyg, arbetsgivarintyg och körkort) digitalt.
  • Observera att denna sida endast är öppen under ansökningsperioden.

Har du inte möjlighet att skanna in dina betyg? Då kan du ta en bild med mobilen och ladda upp. Kontrollera att bilden är tydlig och att alla delar är synliga och går att läsa.

Urval om för många ansöker

Ibland får vi fler behöriga sökande än vad vi kan erbjuda platser till, då gör vi ett urval genom att samtliga behöriga kallas till särskilt prov. Den består av 2 delar. Den ena är en gruppuppgift som sker fysisk på plats i våra lokaler i Kista som mäter samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga. Det andra är ett skriftligt test i svenska och allmänbildning (inom branschrelaterade frågor och problemlösning). Testerna går inte att träna på i förväg.

Vi räknar samman ditt testresultat från gruppuppgiften med dina poäng från det skriftliga provet med dina betyg i ämnena:

  • Svenska 2 / Svenska B (eller svenska 3 om betyg i svenska 2 saknas)

Det går att göra omprövning på denna kurs om du behöver höja ditt betyg. Ta kontakt med Komvux i din hemkommun för prövning.

Ledningsgruppen fattar det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Ansök

Ansökningsperiod: 1 februari – 14 april 2023

Utbildningsstart: hösten 2023

Ambulanssjukvårdare, Medlearn

Translate »