• Klicka på den röda ansökningsknappen
  • Du kommer nu till en sida där du skapar ett konto och bifogar dina ansökningsunderlag (betyg, arbetsgivarintyg och körkort) digitalt.
  • Observera att denna sida endast är öppen under ansökningsperioden.

Har du inte möjlighet att skanna in dina betyg? Då kan du ta en bild med mobilen och ladda upp. Kontrollera att bilden är tydlig och att alla delar är synliga och går att läsa.

Vi kommer att starta en ny utbildningsomgång hösten 2021! Webbansökan öppnar 1 mars, sista ansökningsdag är 16 april.

Urval om för många ansöker

Ibland får vi fler behöriga sökande än vad vi kan erbjuda platser till. Då gör vi ett urval genom att samtliga behöriga kallas till oss för att göra två tester. Ett skriftligt test i svenska och ett test i allmänbildning (inom branschrelaterade frågor och problemlösning).
Testerna går inte att träna på i förväg.

Vi räknar samman ditt testresultat med dina betyg i ämnena:

  • Svenska 1+2 / Svenska A+B

Ämnena ovan går att göra omprövningar på om du behöver höja ditt betyg. Ta kontakt med Komvux i din hemkommun för prövning.
Ledningsgruppen fattar det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Ansök

Ansök Stockholm

Ambulanssjukvårdare, Medlearn

Översätt »