Studera rehabiliterande och funktionsbevarande vård- och omsorg som fristående kurs på Medlearn!

Arbetar du som undersköterska inom äldreomsorg eller hemtjänst? Nu kan du få kompetensutveckling i rehabiliterande och funktionsbevarande vård- och omsorg!

Rehabiliterande och funktionsbevarande vård och omsorg är en 8-veckorskurs på deltid, som ger dig kompetens att erbjuda handledande och stödjande samtal till vård- och omsorgstagare samt närstående. Genom inspirerande verktyg får du färdigheter i att tillämpa vardagsrehabilitering på ett effektivt sätt.

Ett rehabiliterande förhållningssätt inom äldrevård innebär att du utgår ifrån patientens egen  förmåga och resurser. Målet är att patienten ska lita på sin egen förmåga och i viss mån kunna lösa sina egna problem. Funktionsbevarande vård och omsorg är stöd för att vård- och omsorgstagare ska behålla viktiga funktioner och lättare ska kunna klara av vardagssysslor. Efter avslutad kurs kan du bidra till att skapa goda förutsättningar för kommunikation, samverkan och samsyn i ditt team. Du får kunskaper om processen bakom rehabiliteringsarbete och kan arbeta med funktionsbevarande insatser utifrån ett salutogent förhållningssätt. Därtill kan du styra utvecklingsarbete i syfte att ge multisjuka äldre ett bättre liv.

Utbildningens upplägg

Du kommer att studera tillsammans med en grupp av undersköterskor som alla vill specialisera sig inom området. Kursen leds av en lärare med yrkeserfarenhet inom området som också är utbildad vård- och omsorgslärare.

Ansökan

Till ansökan »

Övriga yrkeshögskoleutbildningar på Medlearn: Ambulanssjukvårdare, Tandsköterska och Specialistundersköterska

YH Yrkeshögskolan

Fakta

Utbildningsort:
Distans

Utbildningstid: 8 veckor (20 yh-poäng)

Studieform: Halvfartsstudier på distans. Undervisning sker varje tisdag.

Kostnad: Kostnadsfri, CSN berättigad. Observera att studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.

Litteratur: Du får tillgång till allt material och stöd i dina studier via Medlearns lärplattform It’s learning. Lektioner är inte obligatoriska och du får tillgång till allt material.

Utbildningsform: Yrkeshögskola

Viktiga datum:

Ansök senast: 29 januari 2021
Startdatum: 9 februari 2021
Slutdatum: 2 april 2021

Förkunskapskrav:

Arbetslivserfarenhet som undersköterska på heltid i minst 12 månader.

Grundläggande behörighet samt godkänt/lägst E i kurserna:
Svenska 1/ Svenska som andra språk 1
Etik och människans livsvillkor
Medicin 1
Psykologi 1
Vård- och omsorgsarbete 1 & 2

Ansökan till utbildningen

Översätt »