Studera professionellt förhållningssätt vid multisjukdom som fristående kurs på Medlearn!

Arbetar du som undersköterska inom äldreomsorgen eller hemtjänst? Utveckla din kompetens i bemötandet av multisjuka äldre!

Professionellt förhållningssätt vid multisjukdom är en kurs som ger dig fördjupad kompetens att hantera åldrandet, åldrandets sjukdomar och multisjuklighet. Kursen behandlar det professionella förhållningssättet utifrån vård- och omsorgstagarens perspektiv. Därtill får du specialiserade kunskaper om hur vårdmiljön påverkar multisjuka äldre, i relation till livskvalitet och sinnesstimulering.

Det professionella förhållningssättet och bemötandet av individen har betydelse för patentens upplevelse vården. För att säkerställa en vård med hög kvalitet behöver vi ha en förståelse för vad gott bemötande och professionellt förhållningssätt innebär. Det handlar om kommunikationen i mötet mellan människor.

Efter genomförd kurs har du färdigheter att professionellt bemöta multisjuka äldre och anhöriga. Du har även en fördjupad förståelse för det normala åldrandet och den enskilda individens situation.

Utbildningens upplägg

Du kommer att studera tillsammans med en grupp av undersköterskor som alla vill specialisera sig och kompetensutvecklas inom palliativ vård. Kursen leds av en lärare med yrkeserfarenhet inom området som också är utbildad vård- och omsorgslärare.

Ansökan

Till ansökan »

Övriga yrkeshögskoleutbildningar på Medlearn: Ambulanssjukvårdare, Tandsköterska och Specialistundersköterska

YH Yrkeshögskolan

Fakta

Utbildningsort:
Distans

Utbildningstid: 4 veckor (10 yh-poäng)

Studieform: Halvfartsstudier på distans. Undervisning sker varje tisdag.

Kostnad: Kostnadsfri, CSN berättigad. Observera att studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.

Litteratur: Du får tillgång till allt material och stöd i dina studier via Medlearns lärplattform It’s learning. Lektioner är inte obligatoriska och du får tillgång till allt material.

Utbildningsform: Yrkeshögskola

Viktiga datum:

Ansök senast: 16 december 2020
Startdatum: 12 januari 2021
Slutdatum: 5 februari 2021

Förkunskapskrav:

Arbetslivserfarenhet som undersköterska på heltid i minst 12 månader.

Grundläggande behörighet samt godkänt/lägst E i kurserna:
Svenska 1/ Svenska som andra språk 1
Etik och människans livsvillkor
Medicin 1
Psykologi 1
Vård- och omsorgsarbete 1 & 2

Ansökan till utbildningen

Översätt »