Här hittar du mer info om yrkeshögsskoleutbildningen till medicinsk sekreterare i Västerås. Klicka på respektive kurs för att se vad den innehåller.

Medlearn har ansökt om utbildningsstart hos Myndigheten för Yrkeshögskolan. Beslut kommer i slutet av januari 2020. Vid positivt besked öppnar ansökan under våren 2020 till för utbildningsstart hösten 2020. Håll utkik på hemsidan för aktuell information.

För att kunna gå denna utbildning behöver du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Utbildningen kräver även särskilda förkunskaper.
Läs mer om behörigheter för medicinsk sekreterare här »

Här hittar du länk till webbansökan och info om urval, ifall det är många som söker » 

Medicinsk sekreterare, Medlearn

Fakta

Utbildningsort: Västerås YH

Utbildningstid: 2 år / 400 yh-poäng

Studieform: Heltid. Platsbunden 3-4 dagar i veckan.

Kostnad: Kostnadsfri, CSN-berättigad. Observera att CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.

Litteratur: Litteratur köpes av studenten.

Utbildningsform: Yrkeshögskola

Ansökningsperiod: Medlearn har ansökt om utbildningsstart hos Myndigheten för Yrkeshögskolan. Beslut kommer i slutet av januari 2020. Vid positivt besked öppnar ansökan under våren 2020 till för utbildningsstart hösten 2020. Håll utkik på hemsidan för aktuell information.

Läs mer om skolan i Västerås »

Kursplan, medicinsk sekreterare

Medicinsk sekreterare

Kurser

Anatomi och sjukdomslära, 35 poäng

I den här kursen lär du dig människokroppens uppbyggnad, funktion och benämningar.

Ekonomi i vården, 20 poäng

Efter den här kursen ska du kunna redogöra för ekonomiska grundbegrepp, ekonomiska fakta om hälso-och sjukvårdssektorn, se samband mellan diagnos- och åtgärdskodning och ekonomi.

Arbetspsykologi, 10 poäng

Här lär du dig på ett professionellt sätt kunna bemöta patienter, anhöriga och kollegor.

Engelskt yrkesspråk, 15 poäng

Målet med kursen är att du ska kunna använda dig av grundläggande engelsk medicinsk terminologi. Kunna ge muntlig information på engelska.

Examensarbete, 25 poäng

Här ska du kunna tillämpa dina kunskaper från de teoretiska studierna för att med utgångspunkt från yrkesspecifika problemområden genomföra analyser och utredning, presentera åtgärdsförslag och lösningar.

Hälso- och sjukvårdsjuridik, 20 poäng

Kurser ger dig kännedom om aktuell lagstiftning, författningar, avtal som rör yrkesområdet, lagar gällande patientsäkerhet och offentlighetsprincipen.

Svenska skrivregler, 15 poäng

I den här kursen får du fördjupande kunskaper i att uttrycka dig korrekt i tal och skrift samt använda korrekta uppställningar.
Vara väl förtrogen med svenska skrivregler.

Kvalitet och utveckling, 10 poäng

Kursens mål är att kunna redogöra för omvårdnadsprocessen, för hur kvalitets- och förbättringsarbete kan bedrivas inom vården.

Klassificering av sjukdomar och hälsoproblem, 30 poäng

Här får du de grundläggande kunskaper om basklassificering, hur sjukdomar klassificeras och grupperas, samt ser sambandet mellan diagnos- och åtgärdskodning och ekonomi.

Lärande i arbete 1, 30 poäng

Kursen syftar till att i strukturerad form ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning.
Kursen genomförs på en arbetsplats där man får lära sig yrkets vanligaste förekommande arbetsuppgifter under handledning.
Kurserna utförs på heltid efter handledarens schema.

Lärande i arbete 2, 30 poäng

Kursen syftar till att i strukturerad form ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning.
Kursen genomförs på en arbetsplats där man får lära sig yrkets vanligaste förekommande arbetsuppgifter under handledning.
Kurserna utförs på heltid efter handledarens schema.

Lärande i arbete 3, 40 poäng

Kursen syftar till att i strukturerad form ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning.
Kursen genomförs på en arbetsplats där man får lära sig yrkets vanligaste förekommande arbetsuppgifter under handledning.
Kurserna utförs på heltid efter handledarens schema.

Medicinsk dokumentation, 45 poäng

Kursen syftar främst på att bli väl förtrogen med journalskrivning. Kunna uppfatta, tolka och korrekt återge dikterad medicinsk text i journalen. Detta för att kunna kvalitetssäkra journalen.

Medicinsk terminologi, 40 poäng

Här lär du dig behärska medicinska terminologin genom språkets uppbyggnad och struktur. Få förståelse om sammanhanget i den medicinska texten i syfte att kvalitetssäkra journalen.

IT inom vården, 20 poäng

Kursen ger dig möjlighet att behandla information med hjälp av vanliga applikationsprogram. Datasekretess och datasäkerhet.

Organisation och ledarskap, 15 poäng

Målet här är att du ska kunna redogöra för hur hälso- och sjukvårdssektorn i Sverige är organiserad, samhällets sätt att organisera hjälpinsatser.

Välj din hemkommun nedan

Översätt »