Medicinsk sekreterare, Västerås

Här hittar du mer info om yrkeshögsskoleutbildningen till medicinsk sekreterare i Västerås. Klicka på respektive kurs för att se vad den innehåller.

Nästa antagningsomgång öppnar 18 februari – 12 april 2019. Sista kompletteringsdag 17 maj 2019. Vi tar bara emot ansökningar via webbansökan.

Antagningsbesked ges ca v.24.

För att kunna gå denna utbildning behöver du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Utbildningen kräver även särskilda förkunskaper.
Läs mer om vad som krävs här.

Här hittar du länk till webbansökan och info om urval, ifall det är många som söker. 

Myndigheten för yrkeshögskolan

Medicinsk sekreterare, Medlearn

Fakta

Utbildningsort: Västerås YH

Utbildningstid: 2 år / 400 p

Studieform: Platsbunden, heltid

Kostnad: Kostnadsfri, CSN-berättigad

Utbildningsform: Yrkeshögskola

Ansökningsperiod: 18 februari – 12 april

Sista dag för komplettering: 17 maj 2019

Antagningsbesked: Cirka vecka 24

Kursstart: Hösten 2019

Kursplan, medicinsk sekreterare

Medicinsk sekreterare

Kurser

Anatomi och sjukdomslära, 35 poäng

I den här kursen lär du dig människokroppens uppbyggnad, funktion och benämningar.

Ekonomi i vården, 20 poäng

Efter den här kursen ska du kunna redogöra för ekonomiska grundbegrepp, ekonomiska fakta om hälso-och sjukvårdssektorn, se samband mellan diagnos- och åtgärdskodning och ekonomi.

Arbetspsykologi, 10 poäng

Här lär du dig på ett professionellt sätt kunna bemöta patienter, anhöriga och kollegor.

Engelskt yrkesspråk, 15 poäng

Målet med kursen är att du ska kunna använda dig av grundläggande engelsk medicinsk terminologi. Kunna ge muntlig information på engelska.

Examensarbete, 25 poäng

Här ska du kunna tillämpa dina kunskaper från de teoretiska studierna för att med utgångspunkt från yrkesspecifika problemområden genomföra analyser och utredning, presentera åtgärdsförslag och lösningar.

Hälso- och sjukvårdsjuridik, 20 poäng

Kurser ger dig kännedom om aktuell lagstiftning, författningar, avtal som rör yrkesområdet, lagar gällande patientsäkerhet och offentlighetsprincipen.

Svenska skrivregler, 15 poäng

I den här kursen får du fördjupande kunskaper i att uttrycka dig korrekt i tal och skrift samt använda korrekta uppställningar.
Vara väl förtrogen med svenska skrivregler.

Kvalitet och utveckling, 10 poäng

Kursens mål är att kunna redogöra för omvårdnadsprocessen, för hur kvalitets- och förbättringsarbete kan bedrivas inom vården.

Klassificering av sjukdomar och hälsoproblem, 30 poäng

Här får du de grundläggande kunskaper om basklassificering, hur sjukdomar klassificeras och grupperas, samt ser sambandet mellan diagnos- och åtgärdskodning och ekonomi.

Lärande i arbete 1, 30 poäng

Kursen syftar till att i strukturerad form ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning.
Kursen genomförs på en arbetsplats där man får lära sig yrkets vanligaste förekommande arbetsuppgifter under handledning.
Kurserna utförs på heltid efter handledarens schema.

Lärande i arbete 2, 30 poäng

Kursen syftar till att i strukturerad form ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning.
Kursen genomförs på en arbetsplats där man får lära sig yrkets vanligaste förekommande arbetsuppgifter under handledning.
Kurserna utförs på heltid efter handledarens schema.

Lärande i arbete 3, 40 poäng

Kursen syftar till att i strukturerad form ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning.
Kursen genomförs på en arbetsplats där man får lära sig yrkets vanligaste förekommande arbetsuppgifter under handledning.
Kurserna utförs på heltid efter handledarens schema.

Medicinsk dokumentation, 45 poäng

Kursen syftar främst på att bli väl förtrogen med journalskrivning. Kunna uppfatta, tolka och korrekt återge dikterad medicinsk text i journalen. Detta för att kunna kvalitetssäkra journalen.

Medicinsk terminologi, 40 poäng

Här lär du dig behärska medicinska terminologin genom språkets uppbyggnad och struktur. Få förståelse om sammanhanget i den medicinska texten i syfte att kvalitetssäkra journalen.

IT inom vården, 20 poäng

Kursen ger dig möjlighet att behandla information med hjälp av vanliga applikationsprogram. Datasekretess och datasäkerhet.

Organisation och ledarskap, 15 poäng

Målet här är att du ska kunna redogöra för hur hälso- och sjukvårdssektorn i Sverige är organiserad, samhällets sätt att organisera hjälpinsatser.

Här kan du ansöka till medicinsk sekreterare i Västerås