Medlearns introduktionsutbildning fokuserar på äldreomsorg och riktar sig till personer som inte har tidigare erfarenhet av arbete inom vård eller omsorg. Syftet med kursen är att deltagarna ska få grundläggande kunskaper och förståelse för vad arbete inom vård och omsorg innebär. Målet är att ge deltagaren en effektiv och kvalitetssäkrad onboarding till branschen. Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna avlasta befintlig personal genom att självständigt utföra enklare uppgifter, som lokalvård och livsmedelshantering. Den passar också som grund vid introduktion inför nyanställning och/eller sommarvikariat.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen är framtagen av legitimerade lärare och sjuksköterskor på Medlearn i samarbete med handplockade partners inom digital teknik. Utbildningen genomförs i ett lättnavigerat och tilltalande verktyg anpassat för både smartphone, läsplatta och desktop. Kursmaterialet är tillgängligt dygnet runt, deltagaren kan studera när och var det passar den bäst! Man bör avsätta tre arbetsdagar (24 timmar) för att genomföra kursen, inklusive alla övningar som ingår.

Vad innehåller utbildningen?

Utbildningen är  indelad i åtta moduler.

Modul 1-4  ger deltagaren en introduktion till vårdarbete och behandlar basala hygienrutiner, patientsäkerhet och översiktliga kunskaper om de lagar, regler och riktlinjer som är vägledande inom vården. Det ingår även en introduktion till hur smitta och smittspridning förebyggs.

Modul 5 och 6 fokuserar på bemötande, det psykiska välmåendet och social aktivering. Här får deltagaren kunskap om kommunikation och bemötande, konflikthantering samt förståelse för vad ett etiskt och inkluderande förhållningssätt innebär. För äldre innebär social distansering en ökad risk för depression. I avsnittet om en aktiv tillvaro ingår även praktiska övningar som tex att hantera videosamtal för att upprätthålla sociala kontakter på distans.

I de avslutande modulerna 7 och 8 får deltagaren kunskap om lokalvård och livsmedelshantering. Det ger en introduktion till arbetsteknik och livsmedelshygien samt grundläggande kunskaper i varumottagning och förvaring av livsmedel.

Utbildningsintyg

Efter avslutad och avklarad utbildning får deltagaren ett utbildningsintyg med utbildningens innehåll och kursmål. Detta kan i ett senare skede komma till nytta vid en eventuell framtida validering.

Är du privatperson och är nyfiken på kursen?

Klicka här för att läsa mer!

Är du arbetsgivare och vill veta mer om introduktionskursen?

Kontakta: Johan Henriksson
Tel: 072 – 402 63 27
E-post: johan.henriksson@medlearn.se

Nyproducerat kursmaterial, löpande test och learning by playing

Utbildningsmaterialet består av texter och filmer, podcast och interaktiva övningar. Deltagaren får löpande kunskapstest och repetitionsfrågor. Man jobbar i sin egen takt och  plattformen, som är byggd med AI, ger deltagaren löpande rekommendationer för att optimera lärandet. Förutom utbildningens åtta moduler finns också tips på ytterligare fördjupningsmaterial.

Kort om Medlearns introduktionsutbildning

  • Grundläggande kurs i vårdnära service, kräver ingen tidigare vårderfarenhet
  • Ger möjligheter att jobba som extraresurs inom vård och omsorg och avlasta befintlig personal
  • Genomförs i modernt, användarvänligt digitalt verktyg, optimerar lärandet med AI
  • Modernt och nyproducerat utbildningsmaterial tex text, film, podcast och interaktiva övningar
  • Utbildningsintyg verifierar den nya kompetensen

Utbildningen är framtagen av Medlearn i samarbete med:

Sana Labs, logo

Howdou, logo

Wacano, logo

Översätt »