Välj en utbildning som leder till jobb. På Medlearn erbjuder vi ett stort utbud av fristående komvuxkurser. Många av våra utbildningar erbjuder studier med flexibelt studieupplägg för att det ska passa dig och din vardag. Medlearn erbjuder även kompetensutveckling för dig som redan jobbar inom vården.

Du behövs. Alla kommuner i landet behöver utbildad personal inom vård och omsorg vilket ger goda chanser till jobb i hela Sverige.

Medlearn erbjuder olika utbildningsformer till yrken inom vård och omsorg – gymnasial vuxenutbildning (komvux), yrkeshögskola (YH), högskolestudier, arbetsmarknadsutbildning samt kompetensutveckling och vårt program med fristående kurser.

Läs mer om våra utbildningsformer »

Fristående kurser, Medlearn

Våra fristående kurser

Vård & omsorg

 • Akutsjukvård
 • Barn- och ungdomssjukvård
 • Barnhälsovård
 • Etik och människans livsvillkor
 • Entreprenörskap
 • Ergonomi
 • Friskvård och hälsa
 • Hemsjukvård
 • Gymnasiearbete inrikt. Vård o omsorg
 • It i vård och omsorg
 • Internationellt arbete
 • Komplementärmedicin
 • Kost och hälsa
 • Kost, måltid och munhälsa
 • Medicin 1
 • Medicin 2
 • Mental träning
 • Palliativ vård
 • Specialpedagogik 1
 • Specialpedagogik 2
 • Pallitativ vård
 • Psykologi 1
 • Psykologi 2b
 • Räddningsmedicin
 • Rättspsykiatri
 • Samhällsbaserad psykiatri
 • Socialpedagogik
 • Teknik i vård och omsorg
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom
 • Vård och omsorg specialisering
 • Vård- och omsorgsarbete 2
 • Vårdpedagogik och handledning
 • Hälsopedagogik
 • Psykiatri 1
 • Psykiatri 2
 • Socialt arbete
 • Samhällskunskap 1a1
 • Äldreshälsa och livskvalitet
 • Svenska 1 **
 • Svenska som andra språk 1**
 • Vård och omsorg specialisering X 2**

**Valbar kurs

Barn & fritid

 • Aktivitetsledarskap
 • Barns lärande och växande
 • Dramapedagogik
 • Etnicitet och kulturmöten
 • Entreprenörskap
 • Etik och människors livsvillkor
 • Fritids- och idrottskunskap
 • Gymnasiearbete inriktning Barn och fritid
 • Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet
 • Hemsjukvård
 • Hälsopedagogik
 • Kommunikation
 • Kost och hälsa
 • Kost, måltid och munhälsa
 • Lärande och utveckling
 • Medicin 1
 • Medicin 2
 • Människans miljöer
 • Palliativ vård
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Pedagogiskt arbete
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Psykologi 1
 • Samhällsbaserad psykiatri
 • Skapande verksamhet
 • Socialt arbete
 • Specialpedagogik 1
 • Specialpedagogik 2
 • Svenska 1
 • Svenska som andraspråk 1
 • Grundläggande vård och omsorg
 • Psykiatri 1
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom
 • Vårdpedagogik och handledning
 • Vård- och omsorgsarbete 2
Översätt »