Våra företagsutbildningar erbjuder ett brett utbud av utbildningar som ger kompetensutveckling till företag och organisationer. Målet är att göra skillnad för dig, din organisation och de människor som du möter varje dag i ditt arbete. Våra utbildningar anpassas efter din organisations behov. Bland Medlearns uppdragsgivare finns kommuner, landsting, privata och offentliga vårdgivare i hela Sverige. Våra föreläsare har lång och bred erfarenhet av såväl praktiskt som teoretiskt ledarskap- och kvalitetsarbete inom vård, hälsa och omsorg.

Du hittar våra olika erbjudanden nedan. Hittar du inte det du söker, ta kontakt så undersöker vi hur vi kan stödja dig och din organisation.

Just nu! #kunskapförändrar

Coronapandemin innebär stora utmaningar för hela samhället och extra påfrestande är det inom vård och omsorg. En kort utbildning kan göra skillnad på riktigt – den kan förändra liv.
Läs mer om Medlearns korta utbildningar här. 

Företagsutbildningar

Våra utbildningar

Vill du veta mer om våra utbildningar nedan eller få en skräddarsydd utbildning för just din organisation?
Hör av dig till oss så berättar vi mer
Ring Johan Henriksson på telefon 072-402 63 27 eller skicka e-post till johan.henriksson@medlearn.se

Undersköterska

Hos oss kan du välja ett studieupplägg så att arbete och studier kan kombineras. Utbildningen sker på distans genom en webbaserad lärplattform med studiehandledningar, arbetsuppgifter, lärarstöd och regelbundna studieträffar. Tidigare studier och praktisk kunskap kartläggs och valideras. Därefter skapas individuella studieplaner med de kurser som saknas för att bli undersköterska.

Intensivutbildning inom vårdnära service

Medlearns tredagars intensivutbildning riktar sig ill personer som inte har tidigare erfarenhet av arbete inom vård eller omsorg. Syftet med kursen är att deltagarna ska få grundläggande kunskaper och förståelse för vad arbete inom vård och omsorg innebär. Målet är att deltagaren ska kunna avlasta befintlig personal genom att självständigt utföra enklare uppgifter, som lokalvård och livsmedelshantering. Kursen fokuserar på äldrevården. Läs mer här.

Handledarutbildning

Vi erbjuder en tvådagars fortbildning i handledarskap och riktar sig till dig som brukar handleda elever eller som brukar ha introduktion med nyanställda.
Utbildningen är uppbyggd som en workshop där föreläsning blandas med praktiska övningar och metodiska diskussioner. Tanken är den att du under dessa dagar ska få insikt och övning i principer och teorier som rör olika former av handledning samt kännedom om regelverk som styr dessa. Du kommer också att fördjupa dig i samtalsmetodik och konflikthantering. Utbildningen tar sitt avstamp i ett salutogent ledarskap. Efter genomgången utbildning är det vår förhoppning att du med nyfunnen inspiration och med lust tar dig an uppdrag som handledare för att bidra till kompetensförsörjning och skapa framtidens medarbetare.

Vuxen-HLR med hjärtstartare

Vi erbjuder företagsutbildningar inom Vuxen-HLR med hjärtstartare. Utbildningen är den grundläggande HLR-utbildningen som riktar sig till företag och idrottsföreningar. Varje kursdeltagare lär sig att praktiskt utföra HLR med hjärtstartare på en vuxen person som drabbas av hjärtstopp. Ett kompetenskort med tillhörande lathund delas ut som bevis på godkänd och utförd utbildning.

Ergonomi och förflyttningsteknik

Ergonomi är samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Som vårdare ska man välja den lämpligaste förflyttningen utifrån patientens, de egna och omgivningens resurser så att förflyttningen blir säker och skonsam både för sig själv och patienten. Medlearns utbildning ger ökad kunskap om principerna för ergonomiskt arbetssätt och en bra och säker lyft- och förflyttningsteknik.

Demenssjukdomar och äldrepsykiatri

Vi erbjuder kompetensutveckling inom demenssjukdomar för medarbetare inom vården. För att i alla sammanhang kunna agera professionellt som undersköterska är det viktigt att förstå vad som orsakar beteendet hos en person med demenssjukdom. Det innebär kunskap om olika former av demenssjukdomar, hur man kan bemöta en person med demenssjukdom på ett professionellt sätt och hur man kan stötta dem i deras vardag.

Vårdbiträdesutbildning

Har du en medarbetare med erfarenhet inom vård och omsorg men som saknar formell utbildning? Medlearns utbildning möjliggör formell kompetens för att arbeta som vårdbiträde. Vid behov kan man även komplettera med yrkessvenska för att stärka kunskaperna i svenska språket. Utbildningen är individanpassad och utgår ifrån varje studerandes förutsättningar och förkunskaper. Vi erbjuder ett flexibelt studieupplägg så att arbete och studier kan kombineras.

Effektiv kommunikation inom vården

Denna utbildning ger din organisation möjlighet att kompetensutveckla ert kommunikativa ledarskap samt tips om hur ni uppnår en konstruktiv kommunikation. Vi ger er en skräddarsydd utbildning anpassad efter er organisation. Utbildningsdelarna kan ges som endagsföreläsningar eller som en seminarieserie med individuell coaching.

Ledarskap inom vård och omsorg

I denna kurs lär din organisation om hur olika arbetsgrupper fungerar samt om ledarskapets påverkan på arbetsgrupper. Vi ger en skräddarsydd utbildning anpassad efter er organisation. Utbildningsdelarna kan ges som endagsföreläsningar eller som en seminarieserie med individuell coaching.

Första hjälpen till psykisk hälsa!

Kursen i Första hjälpen till psykisk hälsa med inriktning vuxna är på två dagar. Du får lära dig de vanligaste psykiatriska tillstånden som hjälper dig att upptäcka olika slag av psykiskt lidande och hur du kan ge hjälp och stöd på rätt sätt.
Programmet kommer ursprungligen från Australien MHFA (Mental Health First Aid) och har utvecklats och utvärderats vetenskapligt och används nu i 21 länder i världen över. Den svenska utbildningen är utformad av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa – NASP.

Hot om våld i vården

Vi erbjuder en föreläsning om vad som kan orsaka hot och våld i vården. Deltagarna får praktiska tips om vad man bör göra i en akut våldssituation och hur man kan förebygga en våldssituation.

Vid livets slutskede

Vad händer med kropp och själ vid livets slutskede? Hur kan jag stödja närstående? Medlearns föreläsning ger handfasta tips om det nödvändiga samtalet och hur man kan vara ett professionellt stöd vid livets slut.

Översätt »