Arbetar du som chef, projektledare, samordnare, teamledare eller dylikt inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård? Vill du kunna stödja dina medarbetare och bidra till verksamhetens implementering av digitalisering? Ta då möjligheten att utveckla din kompetens genom vår kurs i förändringsledning och digitalisering! Kursen är på distans och designad för att du ska kunna arbeta samtidigt.

Kursen ger dig gedigna kunskaper i att leda en implementering av digitalisering samt att kommunicera kring verksamhetens förändringsarbete till medarbetare och andra intressenter. I kursen läggs stort fokus vid att leda och arbeta i förändringsprojekt samt hur gruppdynamik, beteenden och värderingar hos medarbetarna kan ha betydelse i projektet.

Digitalisering inom vård och omsorg kan öka effektivitet, patientsäkerhet och kvalitet bland både patienter, medarbetare och anhöriga. Implementering av digitalisering i en verksamhet behöver göras med hänsyn till etiska-, juridiska- och säkerhetsfrågor, likväl som det finns ett stort behov av kompetens kring organisationsprocesser samt de vanligaste digitala produkter som används inom vård och omsorg idag.

Efter genomförd kurs har du en djupare förståelse för vilka digitala verktyg som finns att tillgå inom vård och omsorg, samt kompetens att handleda och utbilda dina medarbetare vid implementering av dessa. Du har även färdigheter i att genomföra en förstudie, process- och behovsanalys i en verksamhet samt formulera en kravställning utifrån denna.

Kurs i förändringsledning i vården på distans

Kursen bedrivs på halvfart och på distans med digitala föreläsningar eller seminarium ca 4 timmar per vecka. Utöver det förväntas du som deltagare att lägga ett antal timmar på yrkesnära uppgifter mellan tillfällena, för att maximera och fördjupa lärandet. Vi lägger stor vikt vid erfarenhetsutbyte mellan deltagare i denna kurs.

Så här kompletterar du din ansökan

Du kompletterar din ansökan till våra utbildningar genom att logga in på ditt konto på YH-antagningen.
Du klickar på den blåa knappen “Till din ansökan” uppe i menyn.
Därefter laddar du upp dina ansökningshandlingar, till exempel betyg eller andra dokument som styrker din behörighet.

Förändringsledning och digitalisering inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård

YH Yrkeshögskolan

Fakta

Utbildningsort:
Distans

Utbildningstid: 10 veckor (25 yh-poäng)

Studieform: Halvfartsstudier på distans. Undervisning sker onsdagar kl. 11:00-16:00

Kostnad: Kostnadsfri, CSN berättigad. Observera att studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.

Litteratur: Du får tillgång till allt material och stöd i dina studier via Medlearns digitala lärplattform . Lektioner är inte obligatoriska och du får tillgång till allt material.

Utbildningsform: Yrkeshögskola

Viktiga datum:
Ansökan öppnar: 9 februari
Sista ansökningsdag: 15 september
Ordinarie antagningsbesked: 22 september

Utbildningen pågår: 2 oktober – 8 december 2023

Utbildningsomgång med start 27 mars är inställd!

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet, det vill säga gymnasieexamen eller motsvarande. Samt arbete som chef eller annan ledande befattning, alternativt inom digitalisering, i minst 5 månader på heltid, alternativt deltid omvandlad till heltid, inom vård och omsorg eller hälso- och sjukvård. Exempel på ledande befattning kan vara verksamhetsledare, arbetsledare, projektledare, samordnare, teamledare etc. När du ansöker bifogar du CV och/eller arbetsintyg.

Intresseanmälan YH-program

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Hantering av personuppgifter*

Följande moduler ingår i kursen:

Modul 1:
Digitala verktyg och tjänster inom vård och omsorg – 5 yh-poäng – 2 veckor
Deltagarna ska få kunskap om de möjligheter och utmaningar som finns inom digitalisering/digitala verktyg och automatisering samt en grundförståelse för de etiska, juridiska och säkerhetsmässiga aspekterna av dessa verktyg.

Modul 2:
Förstudier och behov – 5 yh-poäng – 2 veckor
Modulen ska ge färdigheter i hur en processkartläggning och behovsanalys går till. Vidare ska den ge deltagarna kunskaper i tjänstedesign och hur denna kan användas för att förbättra patientupplevelsen.

Modul 3:
Att leda i förändring – 10 yh-poäng – 4 veckor
Modulen ska ge färdigheter i förändringsledning och kunskaper i hur man arbetar och leder förändringsprojekt.

Modul 4:
Implementering av nya tekniker och arbetssätt – 5 yh-poäng – 2 veckor
Modulen ska ge färdigheter i planering och kommunikation kopplat till implementering av digitala verktyg samt hur man formulerar målsättningar och utvärderar digitala verktyg och tjänster.

Translate »