Studera etik i vården av multisjuka äldre som fristående kurs på Medlearn!

Arbetar du som undersköterska inom äldreomsorg eller hemtjänst? Utveckla din förmåga att hantera komplexa situationer i vården av multisjuka äldre.

Etik i vården av multisjuka äldre stärker dig i att handskas med, och reflektera kring, etiska dilemman – exempelvis kopplat till vård och omsorg i livets slutskede. Du får kunskaper om de etiska koderna inom äldreomsorg samt en djupare förståelse för hur du gör bedömningar och tar beslut utifrån mänskliga rättigheter. I grunden handlar det om hur du balanserar makten i rollen som undersköterska gentemot den äldres självbestämmande.

Efter genomförd kurs har du färdigheter i att identifiera problemområden och tillämpa personcentrerad vård utifrån ett etiskt förhållningssätt.

Utbildningens upplägg

Du kommer att studera tillsammans med en grupp av undersköterskor som alla vill specialisera sig inom området. Kursen leds av en lärare med yrkeserfarenhet inom området som också är utbildad vård- och omsorgslärare.

Ansökan

Till ansökan »

Övriga yrkeshögskoleutbildningar på Medlearn: Ambulanssjukvårdare, Tandsköterska och Specialistundersköterska

YH Yrkeshögskolan

Fakta

Utbildningsort:
Distans

Utbildningstid: 4 veckor (10 yh-poäng)

Studieform: Halvfartsstudier på distans. Undervisning sker varje måndag.

Kostnad: Kostnadsfri, CSN berättigad. Observera att studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.

Litteratur: Du får tillgång till allt material och stöd i dina studier via Medlearns lärplattform It’s learning. Lektioner är inte obligatoriska och du får tillgång till allt material.

Utbildningsform: Yrkeshögskola

Viktiga datum:

Ansökan öppnar: måndag 8 augusti 2022
Sista ansökningsdag: fredag 30 september
Sista kompletteringsdag: onsdag 5 oktober
Antagningsbesked: måndag 10 oktober
Kursstart: måndag 17 oktober- 11 november

Förkunskapskrav:

Arbetslivserfarenhet som undersköterska på heltid i minst 12 månader.

Grundläggande behörighet samt godkänt/lägst E i kurserna:
Medicin 1
Psykologi 1
Vård och omsorgsarbete 1 & 2

Ansökan till utbildningen

Translate »