Studera Den palliativa vårdens värdegrund som fristående kurs på Medlearn!

Arbetar du som undersköterska inom äldreomsorgen eller hemtjänst? Nu kan du få kompetensutveckling i palliativ vård!

Den palliativa vårdens värdegrund ger dig fördjupade kunskaper om vård vid livets slutskede. Du får färdigheter i att professionellt stötta och handleda vård- och omsorgstagare samt anhöriga, med hänsyn till individens behov och önskemål utifrån den palliativa vårdens värdegrund.

Den palliativa vårdens värdegrund kan sammanfattas i fyra ledord:

  • Närhet,
  • Helhet
  • Kunskap
  • Empati.

Värdegrunden uttrycker vad som är viktigt, alltså vad som måste prioriteras bland andra konkurrerande värden. Det som utmärker den palliativa vården där bot inte är möjlig är individens extremt utsatta situation. Syftet med vården är framför allt att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga livskvalitet genom att lindra symtom och ge existentiellt stöd i livets slutskede.

Kursen ger dig verktyg att hantera de komplexa situationer som kan uppstå vid palliativ vård av multisjuka äldre. Du lär dig att planera, genomföra och utvärdera palliativa behandlingar. Du inhämtar även kunskaper i utvecklingsarbete inom palliativ vård, på såväl individ- som organisationsnivå.

Utbildningens upplägg

Du kommer att studera tillsammans med en grupp av undersköterskor som alla vill specialisera sig och kompetensutvecklas inom palliativ vård. Kursen leds av en lärare med yrkeserfarenhet inom området som också är utbildad vård- och omsorgslärare.

Ansökan

Till ansökan »

Övriga yrkeshögskoleutbildningar på Medlearn: Ambulanssjukvårdare, Tandsköterska och Specialistundersköterska

YH Yrkeshögskolan

Fakta

Utbildningsort:
Distans

Utbildningstid: 8 veckor (20 yh-poäng)

Studieform: Halvfartsstudier på distans. Undervisning sker varje tisdag.

Kostnad: Kostnadsfri, CSN berättigad. Observera att studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.

Litteratur: Du får tillgång till allt material och stöd i dina studier via Medlearns lärplattform It’s learning. Lektioner är inte obligatoriska och du får tillgång till allt material.

Utbildningsform: Yrkeshögskola

Viktiga datum:

Ansök senast: 24 mars 2021
Startdatum: 6 april 2021
Slutdatum: 28 maj 2021

Förkunskapskrav:

Arbetslivserfarenhet som undersköterska på heltid i minst 12 månader.

Grundläggande behörighet samt godkänt/lägst E i kurserna:
Svenska 1/ Svenska som andra språk 1
Etik och människans livsvillkor
Medicin 1
Psykologi 1
Vård och omsorgsarbete 1 & 2

Ansökan till utbildningen

Översätt »