Vill du jobba med barn och ge dem en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar? Vill du studera till barnskötare och samtidigt ha mer praktiska inslag under din utbildning? Då passar Medlearns lärlingsutbildning till barnskötare dig. Utbilda dig genom Komvux och du kommer snabbt ut på arbetsmarknaden!

Med lärlingsupplägget kommer du ut i arbetslivet direkt. Du blir en i gänget på din lärlingsplats som vi ordnar åt dig och du lär dig det mesta om arbetslivet redan under din studietid. Du läser 70% av utbildningen på arbetsplatsen – tre dagar i veckan på arbetsplats och två dagar i skolan.

I jobbet som barnskötare möter du mycket glädje, värme och nyfikenhet. Men du behöver också vara beredd på konfliktlösning och att behålla lugnet i stressiga situationer. Som färdigutbildad kan du arbeta på förskola. Barnskötarens arbetsuppgifter på förskolan kan innebära allt från lek och kreativitet till att hjälpa till vid måltider och sovstunder. Barnskötaren ansvarar också för kontakt med föräldrar samt hjälper förskoleläraren med den pedagogiska planeringen.

Sverige behöver fler utbildade inom barnomsorgen

Efterfrågan på utbildad personal inom barnomsorg är stor. Många anställda kommer att gå i pension de närmsta åren, samtidigt som barnkullarna blir större. Jobbmöjligheterna är och kommer bli mycket goda i hela landet – särskilt i storstäderna.

Efter utbildningen har du också en bra grund till att utbilda dig vidare inom flera olika områden.

Barnskötare – lärling

Här kan du läsa barnskötare lärlingsutbildning

Undervisning

Så går
undervisningen till

Majoriteten av undervisningen sker på arbetsplats. De dagar du är i skolan sker undervisningen genom föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Hos Medlearn får du möjlighet att anpassa utbildningen efter dina egna förutsättningar. Du hittar ditt studiematerial på studieplattform, vår digitala plattform.

Praktik

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

I utbildningen ingår det 70% arbetsplatsförlagd lärande, tre dagar i veckan är du på arbetsplats och två dar i skolan. Medlearn ordnar en lärlingsplats till dig. Där får du arbeta tillsammans med en handledare och du har möjlighet att träna på yrket i verkligheten, knyta kontakter med möjliga arbetsgivare och få chans till anställning efter dina studier.

Det kostar inget att gå en utbildning genom Komvux och du kan söka studiestöd hos CSN.

Utbildning

Barnskötare en yrkesutbildning på gymnasial nivå

Genom Komvux kan du utbilda dig till barnskötare. Hos oss får du möjlighet att anpassa utbildningen helt efter dina egna förutsättningar.

1. Det här krävs

För att bli antagen till en yrkesutbildning via Komvux behöver du vara 20 år och godkänd i svenska eller svenska som andraspråk samt matematik på grundläggande nivå. Du ska också vara skriven i en kommun som har utbildningar genom Medlearn.
Du hittar information om våra skolor här eller hos din hemkommun.

2. Så här går utbildningen till

Oavsett om du går lärlingsutbildning, klassrum, distans eller flexstudier så får du tillgång till studieplattform – vår digitala lärplattform där du hämtar ditt studiematerial. Som elev får du en individuell studieplan som anpassas efter dina behov och förutsättningar. Här hittar du vilka kurser du ska läsa, under vilken tid samt vilka kurser du har fått betyg i. Du är varmt välkommen att kontakta våra studievägledare för att få svar på frågor samt hjälp med att lägga upp en individuell studieplan.

3. Så söker du

Ansökan gör du via din kommun. Du som bor i Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna och Solna kan gå lärlingsutbildningen. Du läser på vår skola i Täby. Klicka här för att komma till ansökan. 

Translate »