Som ambulanssjukvårdare gör du ett betydelsefullt och viktigt jobb. Är du utbildad undersköterska? Då kan du vidareutbilda dig till ambulanssjukvårdare genom Yrkeshögskolan (YH) på Medlearn i Stockholm.

Ingen dag är den andra lik för en ambulanssjukvårdare. Ena stunden kan vara en lugn sjuktransport medan den andra kan innebära akut färd med blåljus. Ambulanssjukvårdaren arbetar i team med en sjuksköterska. Sjuksköterskan ansvarar för den medicinska behandlingen medan ambulanssjukvårdaren kontrollerar puls och blodtryck, lägger förband eller ger hjärt- och lungräddning. Ambulanssjukvårdaren sköter även kontakten med SOS Alarm, sjukhus, polis och annan räddningspersonal. Det är också ambulanssjukvårdaren som oftast kör ambulansen vilket gör att god körvana krävs.

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad »

Ambulanssjukvårdare, Medlearn

Här kan du läsa till ambulanssjukvårdare – utbildningsstart hösten 2020

Undervisning

Pedagogiskt stöd
under utbildningen

På Medlearn är vi måna om att du som studerande trots eventuella funktionsvariationer ska nå målet, att ta din YH-examen. Varje studerande har rätt att få individuella stödåtgärder utifrån sina behov. Om du blir antagen är det viktigt att du tidigt meddelar utbildningsledaren för vidare kartläggning av dina stödbehov.

Teori och Praktik

LIA (Lärande i arbete)

Utbildningen är på heltid i Stockholm och omfattar både teoretiska och praktiska moment. Studierna sker på plats i skolan eller via praktik på arbetsplats, så kallad LIA – lärande i arbete, ca 3-4 gånger i veckan. Övrig tid studerar du självständigt genom vår digitala studieplattform Itslearning, där du har ditt studiematerial.

Utbildning

Så blir du
ambulanssjukvårdare

Genom Yrkeshögskolan (YH) kan du som har en vård- och omsorgsutbildning samt arbetat som undersköterska utbilda dig till ambulanssjukvårdare. Med Medlearns YH-utbildning får du behörighet att arbeta som ambulanssjukvårdare i Stockholms län.
Läs mer om vad en yrkeshögskola är »

1. Det här krävs

För att kunna gå YH-utbildningen till Ambulanssjukvårdare ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier 3 kap. 1§ enligt YHF. Läs mer om grundläggande behörighet här »

Om du har betyg från nya gymnasieskolan gäller lägst E i:

 •  Svenska 2/ Svenska som andra språk 2
 • Etik och människans livsvillkor
 • Medicin 1
 • Psykologi 1
 • Vård och omsorgsarbete 1
 • Vård och omsorgsarbete 2

Om du har betyg från gamla gymnasieskolan gäller lägst Godkänt eller 3 i:

 • Svenska B/ Svenska som andra språk B
 • Etik och livsfrågor, och människan socialt och kulturellt
 • Medicinsk grundkurs och Arbetsmiljö och säkerhet
 • Psykologi A
 • Datakunskap, Arbetsmiljö och säkerhet, Vård och omsorgsarbete, Omvårdnad och Social omsorg

Utbildningen till ambulanssjukvårdare är en vidareutbildning för dig som studerat Vård- och omsorgsutbildning samt arbetat med titeln undersköterska på heltid inom sluten vården i minst 12 månader. Med slutenvård menas inneliggande vård som getts på ex. äldreboende, sjukhus eller sjukhem. Arbete inom psykiatrin ska vara erfarenhet inne på avdelning på sjukhus. Vårdcentral, hemtjänst eller arbete som personlig assistent/ undersköterska inom LSS räknas tyvärr inte som slutenvård.

Ett tjänstgöringsintyg styrker din arbetslivserfarenhet och ska innehålla befattning, arbetad tid i procent, arbetets art samt under vilken tidsperiod anställningen omfattar. Anställningsintyg/arbetsgivarintyg eller tidsrapportering är inte giltiga intyg.

För att kunna bli antagen till utbildningen krävs Körkort B.

2. Reell kompetens och behörighet enligt 20% regeln

Om du saknar gymnasieexamen eller motsvarande kan du uppfylla formell behörighet till yrkeshögskolan  enligt 20% regeln eller via reell kompetens

Läs mer om reell kompetens och behörighet enligt 20% regeln »

3. Så söker du:

Läs mer om urval och hur du ansöker till utbildningen »

Varmt välkommen med din ansökan!

Graphic - Cloud - Blue

Kontakt Yrkeshögskolan

010-516 23 00

Telefontider
Måndag klockan 9-12
Onsdag klockan 13-15

Utbildningsledare Ambulanssjukvårdare
Camilla Hedermo
camilla.hedermo@medlearn.se
072-834 91 70

Ansvarig Yrkeshögskolan
Maria Virtanen
maria.virtanen@medlearn.se
070-718 25 38

Har du frågor om behörighet?
Maila till antagning@medlearn.se

Vi har besvarat de vanligaste frågorna här. Klicka på yrkeshögskola för alla frågor gällande Medlearns YH-utbildningar.

Översätt »