Som ambulanssjukvårdare gör du ett betydelsefullt och viktigt jobb. Är du utbildad undersköterska? Då kan du vidareutbilda dig till ambulanssjukvårdare genom Yrkeshögskolan (YH) på Medlearn i Stockholm.

Ingen dag är den andra lik för en ambulanssjukvårdare. Ena stunden kan vara en lugn sjuktransport medan den andra kan innebära akut färd med blåljus. Ambulanssjukvårdaren arbetar i team med en sjuksköterska. Sjuksköterskan ansvarar för den medicinska behandlingen. Ambulanssjukvårdaren kör ambulansen, kontrollerar puls och blodtryck, lägger förband eller ger hjärt- och lungräddning. Ambulanssjukvårdaren sköter även kontakten med SOS Alarm, sjukhus, polis och annan räddningspersonal.

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Här kan du läsa till ambulanssjukvårdare

Teori och Praktik

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

Utbildningen är på heltid i Stockholm och omfattar både teoretiska och praktiska moment. Studierna sker på plats i skolan eller via praktik på arbetsplats, så kallad LIA – lärande i arbete, ca 3-4 gånger i veckan. Övrig tid studerar du självständigt genom vår digitala studieplattform Itslearning, där du har ditt studiematerial.

Undervisning

Pedagogiskt stöd
under utbildningen

På Medlearn är vi måna om att du som studerande trots eventuella funktionsvariationer ska nå målet, att ta din YH-examen. Varje studerande har rätt att få individuella stödåtgärder utifrån sina behov. Om du blir antagen är det viktigt att du tidigt meddelar utbildningsledaren för vidare kartläggning av dina stödbehov.

Utbildning

Så blir du
ambulanssjukvårdare

Genom Yrkeshögskolan (YH) kan du som har en vård- och omsorgsutbildning samt arbetat som undersköterska utbilda dig till ambulanssjukvårdare. Med Medlearns YH-utbildning får du behörighet att arbeta som ambulanssjukvårdare i Stockholms län.
Läs mer om vad en yrkeshögskola är »

1. Det här krävs:

För att kunna gå YH-utbildningen till Ambulanssjukvårdare ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier 3 kap. 1§ enligt YHF. Läs mer om grundläggande behörighet här »

Om du har betyg från nya gymnasieskolan gäller lägst E i:

 •  Svenska 2/ Svenska som andra språk 2
 • Etik och människans livsvillkor
 • Medicin 1
 • Psykologi 1
 • Vård och omsorgsarbete 1
 • Vård och omsorgsarbete 2

Om du har betyg från gamla gymnasieskolan gäller lägst Godkänt eller 3 i:

 • Svenska B/ Svenska som andra språk B
 • Etik och livsfrågor, och människan socialt och kulturellt
 • Medicinsk grundkurs och Arbetsmiljö och säkerhet
 • Psykologi A
 • Datakunskap, Arbetsmiljö och säkerhet, Vård och omsorgsarbete, Omvårdnad och Social omsorg

Utbildningen till ambulanssjukvårdare är en vidareutbildning för dig som studerat Vård- och omsorgsutbildning samt arbetat som undersköterska inom sluten vården i minst 12 månader.

Ett arbetsgivarintyg styrker din arbetslivserfarenhet och ska innehålla arbetad tid i procent, arbetets art samt under vilken tidsperiod anställningen omfattar. Anställningsintyg eller tidsrapportering är inte giltiga som intyg.

För att kunna bli antagen till utbildningen krävs Körkort B.

2. Reell kompetens och fri prövning:

Om du saknar gymnasieexamen eller motsvarande kan du uppfylla formell behörighet till yrkeshögskolan (enligt 3 kap.1§ punkt 4) genom reell kompetens eller via fri prövning.
Läs mer om reell kompetens och fri prövning »

3. Så söker du:

Läs mer om urval och hur du ansöker till utbildningen »

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontakt Yrkeshögskolan
Växel: 010-516 23 00

Telefontider:
Måndagar 9.00-12.00
Onsdagar 13.00-15.00

E-post: antagning@medlearn.se

Frågor om din behörighet kan vi tyvärr inte besvara genom mejl eller telefon då vi måste se de betyg/intyg du hänvisar till. Besked om behörighet får du efter det att du gjort en webbansökan.

Varmt välkommen att söka till studiestart hösten 2019. Ansökan öppnar 18 februari 2019. Håll utkik här för mer info!