Undervisningsformer –
Digital, distans- och flexutbildning – vad är skillnaden?

Medlearn erbjuder kompetensutveckling av personal inom vård och omsorg genom undervisningsformer som digital, distans-, flexutbildning och givetvis klassundervisning, beroende på ämne, plats och kvalifikationsnivå. Men vad är egentligen skillnaden mellan dem?

Gå direkt till erbjudandena »

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

Digital utbildning

En digital utbildning genomförs självständigt online. Du har inte tillgång till en fysisk lärare dock en möjlighet att kontakta en handledare vid behov.

Medlearns digitala utbildningar utförs på en webbaserad plattform, byggd med AI för att optimera lärandet för just dig. Du får löpande repetitionsfrågor och tester. Innehållet kan bestå av inspelade föreläsningar, videor, PowerPoint-presentationer, studiehandböcker, rekommenderad läsning, podcasts med mera. Du studerar kursmaterialet i din egen takt, vid egenvald tidpunkt, genom din mobiltelefon, surfplatta eller dator – så länge du har tillgång till internet.

En digital utbildning innebär att du inte behöver resa för att ta del av dina studier.

Du hittar alla Medlearns digitala utbildningar för arbetsgivare här »

Distansutbildning

Distansutbildning innebär att du studerar online genom interaktiv undervisning.
Du hämtar ditt kursmaterial och arbetsuppgifter i vår digitala plattform och du studerar när och där det passar dig. Merparten av undervisningen sker digitalt och det betyder att det inte alltid finns en lärare närvarande just när du studerar. Du har dock regelbunden direktkontakt med din lärare genom plattformen.

Viss undervisning sker live online av en distanslärare. Live-undervisning sker på fastställda tider och datum, där du förväntas delta via webben.

Du hittar alla Medlearns distansutbildningar för arbetsgivare här »

Flexutbildning

Flexutbildning är en kombination av distansutbildning och traditionell undervisning i ett klassrum samt virtuell undervisning genom till exempel videokonferensverktyg.

Du har ett fast schema där du kommer att behöva närvara på en del av undervisningen i ett klassrum, men där kursmaterialet är tillgängligt online. Som student kan du därför studera det relevanta materialet utanför klassrummet.

De flesta av Medlearns kurser är online, vilket gör det möjligt för dig att utföra kursarbete och uppgifter på webben.

Flexutbildningar kombinerar det bästa av både klassrums- och digital undervisning!

Du hittar alla Medlearns flexutbildningar för arbetsgivare här »

Välj undervisningsformen som passar dig

Dina studieframgångar beror mycket på undervisningsmiljön. Därför spelar de undervisningsformer som Medlearn erbjuder, en nyckelroll i din utveckling.
Våra digitala utbildningar, distansutbildningar och flexutbildningar är utformade för att bättre utnyttja potentialen vad gäller digital teknik och förbättra din studieupplevelse. Välj den metod som passar dig!

Välkommen till Medlearn!

Translate »