In * Nyheter, Intervjuer Elever, Komvux, Undersköterska
VO-Collegeveckan är inne på sitt åttonde år och v 42 har kommit att bli ett av årets absoluta höjdpunkter. Ute i alla regionala VO-College arrangeras olika aktiviteter och mötesplatser där vård- och omsorgsyrken marknadsförs.

Undersköterskans roll är central inom all vård med Khristina Andersson

Medlearn uppmärksammar VOC-veckan genom att intervjua några av våra lärare som undervisar i några av framtidens vårdyrken. Vi inleder veckan med en kort intervju med Khristina Andersson som är yrkeslärare inom vård och omsorg på Medlearn i Göteborg.

Hej Khristina, berätta lite om din bakgrund, tidigare ansvarsroller och vad du gör nu.

— Hejsan! Jag har arbetat 36 år i vården och då inom många olika verksamheter. Jag har löpande utbildat mig för att vara i fas med de olika arbetsplatser jag har arbetat på. Äldrevård, LSS, Infektionssjukvård, akut- och cancer/palliativ vård i Sverige och Norge. Har arbetat i själva vården, men också varit projektledare i olika projekt. Är nu inne på mitt sjätte år som lärare på Medlearn där jag med all vårderfarenhet känner att jag har hamnat helt rätt!

Hur skulle du beskriva vikten av undersköterskor i vården, deras roll?

— Undersköterskans roll är central inom all vård med ett stort ansvar för det patientnära arbete de utför och ett stort ansvarsområde. De bidrar med mycket kunskap och innehar en nyckelroll kring patienten/vårdtagaren/brukaren och dess anhöriga/närstående. De är också med och bidrar med sin profession till att handleda våra elever då de går ut och äntligen får omsätta de många gånger teoretiska kunskaperna till praktiskt kunnande.

2023 så blir undersköterska en skyddad titel, vad innebär det?

— Äntligen når vi en milstolpe kring undersköterskans kompetens i form av en skyddad yrkestitel. Många har länge väntat på en legitimation, men detta är ett viktigt steg i rätt riktning. Jag tror att det kommer få många att växa i sin yrkesroll vilket är så viktigt för engagemanget och intresset. Många kommer vilja utbilda sig till undersköterska då det kommer krävas den titeln för att få arbeta som undersköterska. Vägen dit kan bestå av utbildning hos oss på Medlearn eller genom validering. Det innebär i korta drag att vi kan säkerställa personens långa erfarenhet med kunskaper som motsvarar en utbildad undersköterskas.

Hur kan Medlearn hjälpa till här?

— Medlearn står för kunskap och kompetens där vi arbetar helt individuellt för varje elev. Vi är noga med att skapa de relationer som krävs för att skapa trygghet i studierna och för deras framtid. Vi är bra på att arbeta språkutvecklande vilket genererar glädje hos våra elever över att de når sina mål samt att det säkerställer vårt arbete.

Senaste inläggen
Translate »