In * Nyheter, Arbetsgivarutbildning, Komvux, Undersköterska, Validering

Undersköterska – så går det till att läsa utbildningen – som uppdragsutbildning, privat eller via komvux

Jobbar du inom vården idag men saknar formell kompetens som vårdbiträde eller undersköterska? Vill du säkra din kompetens inför införandet av undersköterska som skyddad yrkestitel i juli 2023?

Här kan du läsa om hur du kan gå till väga för att få formell kompetens som vårdbiträde/undersköterska. Det finns flera sätt att få formell kompetens:

 • Uppdragsutbildning via din arbetsgivare
  Din arbetsgivare bekostar validering och utbildning. Utbildningsupplägget på Medlearn skräddarsys och genomförs efter dina behov. Medlearn utfärdar formellt betyg efter avklarad kurs.
  Läs mer om detta alternativ här »
 • Komvux
  Du valideras och utbildar dig genom det reguljära utbildningssystemet, kommunal vuxenutbildning (komvux). Utbildningen bekostas av din kommun. För att studera på Medlearn behöver din kommun ha avtal med oss. Kontakta och ansök via din hemkommun.
  Läs mer om detta alternativ här »
 • Arbetsförmedlingen
  Är du inskriven på Arbetsförmedlingen, kontakta din handläggare och fråga efter validering via Medlearn. Vi utför validering i Huddinge, Kungsbacka, Luleå, Nyköping, Täby, Umeå och Växjö på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
  Läs mer och ansök om detta alternativ här »

Lagkrav för att få använda titeln undersköterska

Undersköterskan är vårdens kanske allra viktigaste yrkestitel och behovet av utbildade undersköterskor är enormt. 1 juli 2023 verkställs lagkrav om skyddad yrkestitel för undersköterska, vilket ska säkra en nationell nivå av kompetens. Det innebär att det krävs ett bevis för att få bära titeln undersköterska inom vård och omsorg utfärdat av Socialstyrelsen. Dokumentation av din formella kompetens har också betydelse för din lönesättning och möjligheter till trygg anställning.

Validering kartlägger din reella kompetens

Har du arbetslivserfarenhet från vården men saknar formell utbildning? Genom validering kartlägger vi dina kunskaper och visar vilka utbildningsmoment som du behöver komplettera med för att uppnå kraven till formell yrkeskompetens som vårdbiträde eller undersköterska.

Så går valideringen till

Valideringsprocessen är till stora delar digital, men vissa inslag görs på en arbetsplats eller på en av våra skolor. Där får där visa dina praktiska yrkeskunskaper.
Beroende på resultatet av valideringen utfärdas intyg, diplom eller betyg som gör att dina kunskaper blir formellt erkända på den svenska arbetsmarknaden.

Resultatet visar också vilka utbildningsmoment som du behöver komplettera med för att uppnå kraven för yrkestitlarna vårdbiträde eller undersköterska.

Valideringen på Medlearn utgår från Skolverkets direktiv och riktlinjer. Valideringsprocessen tar ca 1 – 4 veckor och är individanpassad.

Kompletterande utbildning till undersköterska

Utbildningstiden till vårdbiträde eller undersköterska är individuell beroende på dina förkunskaper. Vi skapar ett individuellt studieupplägg utifrån resultaten i valideringen och dina förkunskaper.

Studiepaketet till undersköterska innehåller kurser som motsvarar 1500 gymnasiepoäng.

Studiepaketet till vårdbiträde innehåller kurser om 800 gymnasiepoäng.

Läs mer om att utbilda sig till undersköterska här »

Distansstudier med start var fjärde vecka

Du läser på distans och genom så kallad ”blended learning”. Du får tillgång till litteratur och studiematerial via vår digitala lärplattform, samtidigt har du en nära kontakt med våra lärare som övar och examinerar praktiska moment.

Vi har studiestart löpande, ungefär var fjärde vecka. Vi lägger upp en individuell studieplan och studiestart tillsammans med dig.

Kostnad

Om du har praktisk erfarenhet från vården börjar vi alltid med att validera din kunskap.
Valideringen har ett fast pris på 16 000 kr för dig som är privatperson.

Därefter tillkommer kostnad för de studiepoäng du behöver om 35 kr per poäng.
Studiepaketet till undersköterska är på totalt 1500 gymnasiepoäng, 1,5 års heltidsstudier.

Prisexempel för en privatelev som genom validering kan tillgodoräkna sig 1000 poäng:

Validering =16 000 kr
500 poäng (500 x 35 kr) =17 500 kr

Är det din arbetsgivare som bekostar utbildningsinsatsen, kontakta oss för offert.

Intyg och betyg

Efter genomförd validering och utbildningsinsats utfärdar Medlearn ett intyg och diplom. Ett formellt betyg utfärdas av huvudman. Processen ser olika ut beroende på vilket sätt du väljer att genomföra utbildningen.

 • Uppdragsutbildning via din arbetsgivare
  Om din arbetsgivare bekostar insatsen, blir din arbetsgivare formell huvudman och Medlearn kan utfärda ett formellt betyg på uppdrag av arbetsgivaren.
 • Komvux
  Genomför du utbildningen genom komvux utfärdar din kommun det formella betyget efter avslutad examination.

En Prövning innebär att du tentar av kurserna du läst. Du gör en eller fler uppgifter, prov och praktiska examinationer. Det sammanlagda resultatet av dessa utgör ditt betyg. Du ansöker om Prövning hos din hemkommun. En prövning kostar runt 500 kr. Kontakta din kommun för exakt pris.

Kontakta oss för bokning eller offert

Tveka inte att ta kontakt för mer information, bokning av validering/utbildning eller en offert.

Undersköterska | Så går det till att läsa utbildningen – som uppdragsutbildning, privat eller via komvux | Medlearn.se

Vill du veta mer om Undersköterska – som uppdragsutbildning, privat eller via komvux?

Välkommen att kontakta Ulrika Rattfeldt Howchin på:

Tel: 0724-021 934
E-post: ulrika.rattfeldthowchin@irisgruppen.se

Senaste inläggen
Translate »