In * Nyheter, Arbetsgivarutbildning
Coronapandemin satte ljus på behovet av utbildning för personal inom vården. Redan innan pandemin fanns en ökad efterfrågan på skräddarsydda utbildningar.

Under det senaste året har Medlearn startat flera samarbeten med både omställningsorganisationer, kommuner och omsorgsföretag. Medlearn levererar bland annat kompetensutveckling till Orsa kommun och förra veckan startade en grupp på 220 medarbetare inom omsorgen i Orsa den nyproducerade digitala kursen Personcentrerad vård och omsorg.

Den nya kursen i Personcentrerad vård och omsorg består av åtta moduler i lärplattformen Sanalabs. Ett modernt, användarvänligt digitalt verktyg, som optimerar lärandet med AI.
Utbildningsmaterialet är modernt och nyproducerat i form av text, film, podcast och interaktiva övningar.

Orsa kommun har köpt insatsen till samtliga medarbetare inom vård och omsorg i kommunen. Samtlig personal, totalt 220 personer, kommer under tre veckor ha i uppdrag att individuellt genomföra kursen som avslutas med ett diplom.
Därefter är nästa steg att utifrån den gemensamma kunskap teamet inhämtat, jobba vidare på egen hand med hjälp av den verksamhetshandledning som ingår i upplägget.

– Medlearn har tidigare levererat kompetensutveckling inom omsorgen för Orsa kommun med gott resultat. Vi hoppas att även denna insats ska tas emot väl av verksamheterna, säger Anneli Löf, utbildningschef på Medlearn och ansvarig för insatsen. Hon fortsätter;
– Faller denna insats väl ut finns planer för att ta fram ytterligare spetsutbildningar byggda enligt samma modell avslutar hon.

Läs mer om vad Medlearn kan erbjuda för kompetensutveckling för arbetsgivare inom vård och omsorg

Senaste inläggen
Translate »