In * Nyheter
Den 1 juli 2022 infördes en ny bestämmelse i SoL, med krav på att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt med kompetenskrav undersköterska.

Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatsen verkställs och ska vara en utpekad person som har god personkännedom om omsorgstagaren och en helhetsbild av hens omsorgssituation. Det är också viktigt att den som innehar uppdraget har lämplig kompetens. Från och med 1 juli 2023 får endast den som har bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska utses till fast omsorgskontakt.

Medlearn erbjuder utbildning till undersköterska samt validering

Medlearn erbjuder utbildning till undersköterska samt validering. Det innebär att för dig som har yrkesmässig erfarenhet, finns möjlighet att kartlägga, bedöma och pröva kunskaperna för att på så sätt formalisera kunskaperna till ett betyg. Detta kan också korta utbildningstiden för den som vill studera till undersköterska.

1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda den titeln i sitt arbete.

Läs mer om den skyddade yrkestiteln här »

Läs mer om Validering »

Utbilda dig till:
Undersköterska »
Undersköterska äldreomsorg – lärling »
Undersköterska med integrerad svenska (Vård-SFI) »

För arbetsgivare:
Undersköterskeutbildning för arbetsgivare »

Senaste inläggen
Translate »