In * Nyheter, Intervjuer Medlearn

Så säkrar vi intyg och examensbevis från Medlearn

Den senaste veckan har media rapporterat om spridning av falska utbildningsbevis. Falska intyg, bland annat för yrkesgrupperna undersköterska och vårdbiträde, säljs öppet via sociala medier. Vi på Medlearn tar detta på högsta allvar. Yrkesutbildningarna säkerställer en kompetensnivå och patientsäkerhet, intygen är viktiga dokument som elever jobbar hårt för att erhålla. Vi arbetar aktivt för att motverka förfalskningar.

Medlearn utbildar till yrken i vården sedan 25 år tillbaka på uppdrag av myndigheter, flertalet kommuner och arbetsgivare. Vi har betygsrätt och examinerar tusentals elever årligen till yrken som undersköterska, vårdbiträde, tandsköterska, specialistundersköterska och ambulanssjukvårdare.

Efter den senaste veckans rapportering om organiserad försäljning av falska utbildningsbevis finns anledning att tydliggöra våra rutiner kring utfärdande av betyg och intyg.

Medlearn har betygsrätt

Medlearn har betygsrätt utfärdad av Skolverket och Myndigheten för Yrkeshögskola. En studerande som läser kurser eller yrkespaket hos oss erhåller ett formella betyg som vi utfärdar på uppdrag av huvudman, en kommun eller myndighet. Vi utfärdar också, som komplement, vissa digitala intyg eller diplom i en säker blockchainlösning online. Formella betyg utfärdas och administreras i ett exemplar till den studerande och ett exemplar till personens hemkommun för vidare arkivering. Enligt GDPR får vi som leverantör inte arkivera betyg och intyg i våra elevdatabaser när elev avslutat sina studier. Digitala intyg, innehåller en unik QR-kod, finns alltid tillgängligt online, det kan inte tappas bort, förstöras eller förfalskas.

– Vi känner inte till att vi har blivit drabbade av bedrägerier men jobbar aktivt för att motverka förfalskningar. Dels genom verifierbara dokument som genereras med blockchainlösning och dels genom information till både elever och arbetsgivare att betyg är en värdehandling och en arbetsgivare ska alltid efterfråga verifierbara intyg och betyg säger Claus Forum, VD Medlearn. Med detta ser vi ändå över våra rutiner extra för att säkra en tydlighet och att alla ska vara trygga med att betyg och intyg från Medlearn är äkta och säkra.

Medlearn skickar aldrig om erhållna diplom eller intyg till personer som eventuellt skulle höra av sig och begära ut sådana. Dessa är värdehandlingar och ska signeras av aktuell rektor och/eller lärare när examen tas, aldrig senare eller av någon annan.

Så säkrar vi intyg och examensbevis från Medlearn | Claus Forum, VD | Medlearn.se

Falska intyg, bland annat för yrkesgrupperna undersköterska och vårdbiträde, säljs öppet via sociala medier. Vi på Medlearn tar detta på högsta allvar. Claus Forum, VD Medlearn

Relaterade länkar

Senaste inläggen
Translate »