CSN och studieförsäkran

Alla våra vuxenutbildningar och yrkehögskoleutbildningar är studiemedelsberättigade. Det vill säga att du har rätt att söka bidrag och lån från CSN.

Ansökan via CSN

Du ansvarar själv om att ansöka om bidrag och eller lån via CSN. Du kan söka bidrag och lån för samtliga av våra kurser via komvux. Läs mer om hur det fungerar här »

Studieförsäkran hos din hemkommun

Medlearn studieförsäkrar dig hos din hemkommun först när du påbörjat dina studier. Varje kurs aktiveras för sig vilket betyder att du vid varje ny kurs behöver påvisa påbörjade studier under första kursveckan. Detta sker när du påbörjar dina studier genom att komma till skolan (klassrumselever) eller logga in och börja arbeta i Google Classroom (distanselever). Om så inte sker avaktiveras du från kursen.

När Medlearn studieförsäkrat dig är det kommunen som ansvarar för att skicka denna info vidare till CSN. Detta kan ta upp till fem arbetsdagar. Ibland är CSN snabba med att skicka ut brev och/eller e-post för att informera om ev. upphörande CSN-stöd vid påbörjan av ny kurs. Om du påbörjat kursen i tid kan du helt bortse från denna information. Inom några dagar är det löst.

Har du fortfarande problem två veckor efter kursstart? Skicka ett mail till administration@medlearn.se så hjälper vi dig vidare.

Translate »