In * Nyheter, Specialistundersköterska, Yrkeshögskolan
I höst startar Medlearn en ny yrkeshögskoleutbildning till specialistundersköterska med inriktning multisjuka äldre. Utbildningen är ett resultat av ett samarbete mellan ett flertal orter i Norr och Västerbotten*. Branschen har lyft ett behov av en ökad kompetensnivå gällande vård av multisjuka äldre och hoppas nu att verksamma undersköterskor ska ta chansen att fortbilda sig! Här har vi besvarat de vanligaste frågorna om utbildningen.

Anneli Löf, utbildningschef på Medlearn, har här svarat på några vanliga frågor om utbildningen till specialistundersköterska

Vad är yrkeshögskola?

YH är en eftergymnasial utbildningsform som ska leda till jobb! Kort sagt så är det kvalificerade utbildningar som är skräddarsydda utifrån arbetslivets behov och de är baserade på ett konkret anställningsbehov. Den 25e augusti 2020 drar vi igång utbildningen i Norrland, det ska bli fantastiskt roligt att bygg ett nytt utbildningskoncept med moderna tankar kring framtidens äldrevård säger hon.

Vad innebär det att utbilda sig inom Yrkeshögskolan?

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel via CSN och i detta fall är upplägget utformat för att ge praktiska möjligheter för personer även i glesbygd att utbilda sig. Utbildningen är en eftergymnasial utbildning och resulterar i en yrkeshögskoleexamen. Chanserna att få jobb inom äldrevården efter utbildningen är stora, arbetsgivarna rekryterar ofta direkt från utbildningen.

Hur har denna nya utbildning uppkommit?

Vården är idag på många sätt väldigt annorlunda än vad den var för bara 10 år sedan. Att människor kan erbjudas förbättrade behandlingar vid sjukdom gör att vi idag lever längre trots svår sjukdom. Dessutom har vården även organisatoriskt genomgått förändringar vilket lett till att allt fler kan bo kvar i hemmet längre trots att man är multisjuk. Ny kunskap behövs i teamet och nya yrkesroller växer fram. Att undersköterskor nu kan vidareutbilda sig till specialistundersköterska är ett konkret resultat av dessa förändringar säger Anneli om Medlearns nya utbildning.

Vem kan söka utbildningen?

För undersköterskor som vill vidareutbilda sig inom sitt yrke eller helt byta yrkesroll, är den här utbildningen en fantastisk möjlighet. Den riktar sig till de som har ett särskilt intresse för att lära sig mer om och att i en förlängning även utveckla dagens äldrevård, säger Anneli. Hon betonar också att utbildningen kan sökas oavsett nuvarande arbetsgivare och bostadsort i regionen Norr och Västerbotten.

Vilka arbetsuppgifter kan skilja sig åt mellan en specialistundersköterska och en grundutbildad undersköterska?

Många undersköterskor trivs med sitt yrke men hos många finns det en längtan att utvecklas, utan att för den skull växla till sjuksköterskeyrket. I dessa fall kan specialistundersköterska vara ett bra alternativ. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på arbetsgivare men exempelvis får specialistundersköterskan uppdrag att ansvara för vissa medicinska uppgifter, kvalitetsuppdrag, utvecklingsprojekt, intern fortbildning och handledning. Specialistundersköterskans roll kan sammanfattas som att vara teamets ambassadör för det område hen är specialiserad inom.

Hur ser framtidens arbetsmarknad ut för den som vill arbeta som specialistundersköterska?

Det är branschen som driver på att titeln specialistundersköterska ska implementeras permanent, berättar Anneli. I södra Sverige har denna yrkesroll inrättats brett med goda resultat. Utbildningen etableras nu för att säkra spetskompetens även i norra delen av landet.

Det står att det är en utbildning på flera orter, vad innebär det?

Ansökan är gjord i samverkan med Piteå, Arvidsjaur, Lycksele, Storuman, Sorsele och Norsjö kommuner. Det innebär att utbildningen går på flera orter samtidigt, via videokonferens. Rent praktiskt sitter eleven i ett klassrum på någon av satellitorterna medan läraren undervisar online från ett klassrum i Piteå. Deltagaren har ett eget ansvar för att ta del av utbildningsinnehållet via vår lärplattform, men också genom löpande vägledning från pedagog. De tillfällen man träffas fysiskt ligger fokus på att reflektera kring och delge det kunnande man inhämtat. Vid ca 1-2 tillfällen/termin samlas eleverna för praktiska moment, examinationer, studiebesök etc

Är det någon praktik i utbildningen?

Ja, på YH kallar man detta för LIA (lärande i arbete). I den senare delen av utbildningen ingår 12 veckors LIA på en arbetsplats på den studieort man söker. Finns önskemål om annan LIA- placering kan detta diskuteras i respektive fall.

Utbildningen är på deltid, varför då?

Vi vet att av praktiska och ekonomiska skäl vill studenterna ofta arbeta parallellt med studierna. Det ska vara lätt att vidareutbilda sig till specialistundersköterska på Medlearn Yrkeshögskola, avslutar Anneli.

Läs mer om utbildningen på www.medlearn.se/specialistunderskoterska. Du ansöker via medlearn.se fram till 31 augusti.

*Piteå, Arvidsjaur, Lycksele, Sorsele, Storuman och Norsjö.

Senaste inläggen

Ställ en fråga i livechatten

Translate »