In * Nyheter, Tandsköterska, Yrkeshögskolan

Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) genomförde under hösten en fördjupad kvalitetsgranskning av Medlearns yrkeshögskoleprogram till tandsköterska, ett verktyg för MYH för att upprätthålla och förbättra standarden på yrkeshögskoleutbildningar. Granskningen innefattade fyra granskningsområden: Ledningsgrupp, Lärande, Lärande i arbete (LIA) samt Kvalitets- och värdegrundsarbete. Medlearn får toppbetyg inom samtliga områden.

Medlearns YH-program till tandsköterska får toppbetyg i MYH:s kvalitetsgranskning

Under hösten 2023 genomfördes en fördjupad granskning på Tandsköterskeprogrammet i Kista. En fördjupad kvalitetsgranskning ser över hela utbildningens kvalitet och är den mer omfattande typen av kvalitetsgranskningar som genomförs av myndigheten.

Den 19 januari 2024 mottog Medlearn slutrapporten från MYH med det positiva resultatet;

– Jag är så stolt och glad att jag spricker säger Annelie Engvall, utbildningsledare. Vi har fått betyget ”Hög grad” i alla granskningsområden. Ett fantastiskt resultat grundat på en väl etablerad utbildning och ett gediget och löpande kvalitetsarbete.

Tandsköterskeprogrammet startade 2015 i Kista och har 35 studieplatser per år. Totalt har cirka 315 studerande antagits och examinerats från utbildningen.

Granskningens omfattning

Fördjupade kvalitetsgranskningar ett viktigt verktyg för MYH för att upprätthålla och förbättra standarden på yrkeshögskoleutbildningar, vilket gynnar både studenter och arbetsmarknaden. Den utgår från skriftligt underlag, enkäter till handledare på arbetsplatser, till de studerande samt genom djupintervjuer. Granskningen utgår från tolv kvalitetskriterier, grupperade i fyra granskningsområden – ledningsgruppen, lärande, lärande i arbete (LIA) och kvalitets- och värdegrundsarbete.

Myndighetens bedömning

Myndigheten bedömer att Medlearns utbildning uppfyller alla kvalitetskriterier som granskningen utgår från. Utbildningen har en väl fungerande organisation och lärande vilket bidrar till att de studerande har goda möjligheter att nå utbildningens mål. Förankringen i yrkesrollen är
stark och LIA (lärande i arbete) är en väl fungerande del av utbildningen. Ledningsgruppen fungerar väl.

Maria Virtanen, utbildningschef YH avslutar med att framhålla kvalitetsarbetets positiva effekter;

– Jag är väldigt glad för det fina resultatet och vill särskilt lyfta kvalitetsarbetets positiva effekt på de studerandes lärande och måluppfyllelse, vilket innebär färre avbrott och högre examinationsgrad. 9 av 10 får jobb direkt efter avslutad utbildning, det är ett kvitto på utbildningens kvalitet och relevans och det fina arbete som utbildningsledare Annelie och hennes team gör varje dag.

12 kvalitetskriterier – resultat

Ledningsgruppens sammansättning
Kriterium: Ledningsgruppens ledamöter har god kunskap om de kompetensbehov som finns inom yrkesområdet.

Arbetslivsanknytning
Kriterium: Ledningsgruppen säkerställer stark arbetslivsanknytning i utbildningens alla delar.

Ledningsgruppens arbete
Kriterium: Ledningsgruppen arbetar effektivt och tar ansvar för utbildningens utveckling.

Ledningsgruppens roll i kvalitetsarbetet
Kriterium: Ledningsgruppen ser till att systematiskt kvalitetsarbete bedrivs.

Organisation och resurser
Kriterium: Utbildningens organisation och resurser ger de studerande förutsättningar att nå utbildningens mål.

Pedagogisk planering och genomförande
Kriterium: Utbildningens pedagogik ger de studerande förutsättningar att nå utbildningens mål.

Undervisande personal
Kriterium: De personer som anlitas i utbildningen för undervisning eller handledning har rätt kompetens.

Samverkan med LIA-platserna
Kriterium: Utbildningsanordnaren har god samverkan med LIA-arbetsplatserna.

LIA:s funktion i utbildningen
Kriterium: LIA är en väl fungerande del av utbildningen.

LIA-handledning
Kriterium: De personer som anlitas som LIA-handledare har rätt kompetens.

Kvalitetsarbete
Kriterium: Det finns ett väl fungerande system för Kvalitetsarbete.

Jämställdhets- och värdegrundsarbete
Kriterium: Utbildningsanordnaren har ett värdegrundsarbete som utgår från mångfald, likabehandling och jämställdhet mellan könen.

För frågor kontakta

Medlearns tandsköterskeutbildning får toppbetyg i MYH:s kvalitetsgranskning

Anneli Engvall,
Utbildningsledare YH-Tandsköterska, Kista-Västerås
0723-66 24 73
annelie.engvall@medlearn.se

 

Medlearns samtliga YH-utbildningar

Relaterade nyheter

Tandsköterskeprogram på distans blir allt populärare

“Tandsköterskeprogram på distans är ett utmärkt sätt att utbilda sig och ta sig vidare i karriären”, säger Annelie Engvall, utbildningsledare på Medlearn. ”

Läs mer »

Tandsköterskestudenten på Medlearn säkrade anställning på tandvårdskedja innan examen

Amina tog examen från Medlearns tandsköterskeutbildning i Kista och säkrade jobb under LIA (Lärande i arbete) på Aqua Dental i Sollentuna.

Läs mer »

Senaste inläggen
Translate »