In * Nyheter
Medlearn följer händelseutvecklingen av coronavirusets spridning och följer aktuella riktlinjer och rekommendationer. Sedan mars har vi gått över till distansundervisning. I verksamheter med delvis öppet tillämpas vidtagna försiktighetsåtgärder. Vid ändring av rekommendationerna har vi god beredskap för att snabbt ställa om.

Medlearn har sedan utbrottet i slutet av februari följt händelseutvecklingen och myndigheternas rekommendationer. Det betyder att vi löpande har gjort och gör nödvändiga anpassningar i verksamhet, säkrar hygienen samt informerar om smittorisker. Vi håller oss uppdaterade kring regeringens  och våra huvudmäns (kommuner och Arbetsförmedlingen) beslut och myndigheternas rekommendationer. Vi följer sedan 17 mars regeringens rekommendation om omställning till digital leverans av våra utbildningar och tjänster.

Vuxenutbildning på distans

Från och med onsdag 18 mars 2020 rekommenderar regeringen att all vuxenutbildning (SFI, komvux, yrkeshögskola) ska bedrivas på distans för att stoppa spridningen av coronaviruset. Medlearn har därmed gått över till digital leverans av alla utbildningar från 18 mars. Inom vuxenutbildningen kommer återgången till klassrumsundervisning att ske stegvis. Så länge pandemin pågår kommer behovet av åtgärder för att förhindra smittspridning vara stort.  Återgång till klassrumsundervisning kommer därför att ske successivt i samråd med respektive kommun.

Du som elev får mer information från din skola och undervisande lärare.

Arbetsmarknadsutbildning på distans

Arbetsförmedlingen rekommenderar sedan mars månad att alla arbetsmarknadsutbildningar, så långt som möjligt, ska bedrivas via distanslösningar.  3 juli meddelade Arbetsförmedlingen en tidsgräns till den 31 december 2020, med möjlighet till ytterligare förlängning. Om det sker förändringar i regeringens och/eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distanslösningar innan dess, kan vi lokalt välja att återgå till klassrumsundervisning tidigare än  31 december. Detta genomförs i sådant fall i samråd med Arbetsförmedlingen lokalt.

Du som deltagare får mer information från din kontaktperson.

Anpassningar på arbetsplatsen och beredskap vid ändring av rekommendationer

Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska smittspridning på arbetsplatser och för samhället i stort. I enlighet med Medlearns riktlinjer arbetar medarbetare i möjligaste mån hemifrån. I verksamhet gör vi nödvändiga anpassningar, säkrar hygienen samt informerar om smittorisker. Vid en eventuell ändring av rekommendationerna har vi god beredskap för att snabbt ställa om till klassrumsundervisning igen.

Mer information om covid-19 och smittläget

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Information om coronaviruset på krisinformation.se

Här hittar du mer information om coronaviruset på lätt svenska, på andra språk och på teckenspråk. Det finns även länkar till andra myndigheters sidor.

Jag är elev,  hur påverkas min studiefinansiering?
CSN har samlat information med anledning av coronaviruset, här kan du läsa mer. 

Senaste inläggen

Ställ en fråga i livechatten

Translate »