Den 21 februari släpper Medlearn ett White paper (med en trendspaning) om läget inom vård, hälsa och omsorg med utgångspunkt i digitaliseringsfrågan. Vilka utmaningar och framgångsfaktorer står den svenska vården inför?

Ämnet diskuteras i ett webinarium den 21 februari kl. 11:30-12:00 tillsammans med Medlearns utbildningschef Maria Virtanen och Camilla Sundqvist, lärare vid Medlearns YH-kurs ”Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg”. 

Anmälan till webinariet görs via formuläret på denna sida.

När: 21 februari 2022

Tid: kl. 11:30-12:00

Var: Du kommer att få en länk till webinariet på den mail du uppgett vid anmälan. Länken skickas ut cirka en vecka innan.

Bakgrund

E-hälsomyndighetens vision är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Ökad digitalisering och automatisering sker inom vårdsektorn och medför stora möjligheter, inte minst när det kommer till vilka nyttoeffekter som kan uppnås; men det finns också många utmaningar för både organisation och personal.

Vården är idag beroende av välfärdsteknologi och digitala lösningar, och medarbetare utbildas i användningen av digitala system, produkter och tjänster. Ett stort och återkommande problem utgörs dock av den kunskapsbrist som finns bland chefer i att leda digitalt förändringsarbete. Detta utgör en risk för en hållbar digital utveckling och implementering.

Hur ska Sverige lyckas uppnå visionen om inte verksamhet eller organisation är beredda att förändringsleda?

Välkommen på webinariet den 21 februari kl. 11:30.

Om Medlearn

Medlearn har kompetensförsörjt vård- och omsorgsbranschen sedan 1999 och erbjuder utbildningar och kompetensutveckling på olika nivåer. Medlearns pedagogik grundar sig i ett fokus på individanpassning och flexibilitet och skolor finns på flera orter i Sverige.

Varje år genomgår tusentals elever någon av Medlearns utbildningar för att få den kompetens som arbetsmarknaden frågar efter.

Anmäl dig här!

Translate »