In * Nyheter
För att stoppa spridningen av coronaviruset bedriver Medlearn nu verksamheten på distans.

Vuxenutbildning på distans

Från och med onsdag 18 mars 2020 rekommenderar regeringen att all vuxenutbildning (SFI, komvux, yrkeshögskola) ska bedrivas på distans för att stoppa spridningen av coronaviruset. Medlearn har därmed övergått till digital leverans av alla utbildningar från 18 mars 2020. Vissa moment i undervisningen behöver utföras i verksamhet och då tillämpas vidtagna försiktighetsåtgärder.

Du som elev får mer information från din skola och undervisande lärare.

Arbetsmarknadsutbildning på distans

Även Arbetsförmedlingen rekommenderar att alla arbetsmarknadsutbildningar, så långt som möjligt, ska bedrivas via distanslösningar. Från 23 mars 2020 levererar Medlearn dessa tjänster på distans. Vissa moment i undervisningen behöver utföras i verksamhet och då tillämpas vidtagna försiktighetsåtgärder.

Du som deltagare på någon av våra arbetsmarknadsutbildningar får mer information från din kontaktperson.

Beredskap vid ändring av rekommendationer

Vi följer myndigheternas rekommendationer och händelseutvecklingen löpande och gör nödvändiga anpassningar. Så länge pandemin pågår kommer behovet av åtgärder för att förhindra smittspridning vara stort.  Återgång till klassrumsundervisning kommer därför att ske successivt i dialog med våra huvudmän/avtalskommuner. Vid en eventuell ändring av rekommendationerna har vi god beredskap för att snabbt ställa om till klassrumsundervisning igen.

Här hittar du mer information om coronaviruset på lätt svenska, på andra språk och på teckenspråk »
Det finns även länkar till andra myndigheters sidor.

Jag är elev, hur påverkas min studiefinansiering?
CSN har samlat information med anledning av coronaviruset, här kan du läsa mer »

Senaste inläggen

Ställ en fråga i livechatten

Translate »