In * Nyheter
Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla; i familjen, bland vänner, på arbetsplatsen, i föreningen och i det offentliga rummet. Första hjälpare till psykisk hälsa räddar liv precis som HLR!

Kursen i Första hjälpen till psykisk hälsa med inriktning vuxna är på två dagar. Du får lära dig de vanligaste psykiatriska tillstånden som hjälper dig att upptäcka olika slag av psykiskt lidande och hur du kan ge hjälp och stöd på rätt sätt.

Programmet kommer ursprungligen från Australien MHFA (Mental Health First Aid) och har utvecklats och utvärderats vetenskapligt och används nu i 21 länder i världen över. Den svenska utbildningen är utformad av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa – NASP.

Målgrupp

Personer som i sin verksamhet arbetar med eller träffar människor.

Kursinnehåll

• Första hjälpen till psykisk hälsa BLEUS – Bedömning, Lyssna, Erbjuda, Uppmuntra, Stödja.
• Psykiatriska tillstånd – depression, ångestsyndrom, beroendesjukdomar med flera.
• Kristillstånd: personer som är självmordsnära
• Substansrelaterade sjukdomar

Arbetsformer

Teori blandat med reflektioner, fallövningar, gruppövningar och filmer.

Datum

Tisdagen 20 och torsdagen 22 november 2018, kl.09:00-16:30

Utbildare

Certifierad instruktör – Birgitta Geijer

Plats

Återkommer med lokal och plats.

Kostnad

3595kr/person exklusive moms, betalning erlägges mot faktura.
Ingår frukt, för- och eftermiddagsfika, lunch, kursmaterial och diplom från NASP.

Anmälan

Maila helene.andersson@medlearn.se eller ring 072-402 54 41. OBS: begränsat antal! Meddela eventuella allergier eller annat vi behöver veta i din anmälan.

MedLearn förbehåller sig rätten att ställa in planerad kurs varvid inbetalda avgifter återbetalas.

Senaste inläggen

Ställ en fråga i livechatten

Translate »