In * Nyheter, Intervjuer Medlearn
Enligt SKR:s uppskattning så kommer det att behövas cirka 14 000 undersköterskor och vårdbiträden till vård och omsorg per år de kommande tio åren. Stora pensionsavgångar väntar och kompetensförsörjningen är en verklig utmaning.

1 juli 2023 skärper Socialstyrelsen kompetenskraven om skyddad yrkestitel för undersköterska. Konkret innebär det att man kommer att behöva ett bevis på sin kompetens från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska i vård och omsorg.

1 juli i år skärptes även Socialtjänstlagen genom att personer som är beviljade hemtjänstinsatser ska ha rätt till en fast omsorgskontakt med yrkestitel undersköterska. Denna lag börjar gälla från och med nästa sommar.

Kompetenskraven inom vård och omsorg behöver höjas

– Allt fler svårt och multisjuka vårdas idag i hemmet. Utredningar och kvalitetsuppföljningar visar tydligt att kompetenskraven behöver höjas för att klara patientsäkerheten och verksamheternas övriga krav om en god och trygg vård. Att arbeta inom vård och omsorg är ett svårt och komplext yrke idag berättar Anneli Löf, sjuksköterska, rektor och lärare på Medlearn.

Hon fortsätter;

– Den teoretiska kunskapen är ganska lätt att kontrollera och säkra, men det många arbetsgivare och medarbetare tycker är en större utmaning är hur man ska säkra och höja den praktiska yrkeskunskapen på ett effektivt sätt. Det finns en utmaning i likvärdigt genomförande, mängdträning och möjligheten till personlig vägledning för elev eller medarbetare just när den behöver den. Därför har vi på Medlearn utvecklat WorkLab. Ett nytt sätt att säkra den praktiska yrkeskunskapen på ett bra sätt. Vi har fått väldigt god respons på detta och vi ser detta som en riktigt bra möjlighet för arbetsgivare att möta de nya kompetenskraven.

Medlearn WorkLab är en innovativ lösning som i mitten av oktober genomförs med ca 45 medarbetare från Norlandia som jobbar inom vård och omsorg. Genom WorkLab förbereder de sin personal inför införandet av undersköterska som skyddad yrkestitel.

WorkLab är ett digitalt verktyg som består av steg för steg-instruktioner och filmer som beskriver genomförandet av en rad vanligt förekommande moment i vård och omsorg.

Är du intresserad av att veta mer om Medlearn WorkLab och om hur bransch och utbildningsaktör samverkar och tänker nytt för att säkra kompetensförsörjningen, kontakta gärna Anneli Löf:

Senaste inläggen
Translate »