In * Nyheter, Ambulanssjukvårdare, Yrkeshögskolan

Medlearns ambulanssjukvårdarprogram fick besök av Generaldirektören

Onsdagen den 27 mars fick Medlearns Ambulanssjukvårdarprogram besök av Magnus Wallerå, Generaldirektör på Myndigheten för Yrkeshögskolan.
Wallerå deltog i en lektion om ambulanssjukvård vid katastrofer, mötte studenter och lärare, samt ledningsgruppen och arbetslivsrepresentanter.

Besöket blev en dag fylld av produktiva samtal och stort engagemang. VD Claus Forum, Utbildningschef Maria Virtanen, utbildningsledare Camilla Hedermo och Åke Östman, VD hos arbetsgivaren AISAB, hälsade Wallerå och hans team varmt välkomna.

Fokus under dagen låg sen på utbildningens roll i att förbereda studenter för arbetslivet, med en särskild tonvikt på anställningsbarhet och utbildningens framgångsfaktorer.

Åke Östman, VD för AISAB, ledde en diskussion om den viktiga kopplingen mellan utbildningen och arbetslivet och underströk vikten av ett nära samarbete för att säkerställa utbildningens relevans och effektivitet.

Maria Virtanen, utbildningschef på Yrkeshögskolan betonade hur viktigt det är att utbildningen inte bara möter dagens behov utan också framtidens utmaningar.

– Detta är en utbildning Medlearn levererat i snart ett decennium, med våra erfarenheter i ryggen passade vi på att diskutera framgångsfaktorer, utmaningar och utvecklingsmöjligheter som finns inom ramen för utbildningen.

Höjdpunkten på besöket var den praktiska lektionen i ambulanssjukvård vid katastrofer, där Wallerå och övriga gäster fick möta studenterna och fick en närmare titt på ambulansen och sjukvårdarnas arbetsverktyg.

– Ett sätt att direkt uppleva kopplingen mellan utbildningen och dess tillämpning i verkliga arbetslivssituationer berättar Camilla Hedermo, utbildningsledare.

VD Claus Forum sammanfattade dagen med att betona yrkeshögskolans viktiga roll:

– Yrkeshögskolan är en effektiv skolform som möter arbetslivets krav och vi ser fram emot att fortsätta erbjuda utbildning av högsta kvalitet. Det är avgörande att arbetslivet är delaktigt och bidrar till att bevara yrkeshögskolans unika särart och goda resultat.

VD Claus Forum avslutade med att tacka generaldirektören, de studerande, ledningsgruppen och arbetslivets företrädare för deras deltagande och engagemang.

Senaste inläggen
Translate »