In

Omställningsstudiestöd gäller för utbildningar på lärosäten som normalt berättigar till CSN-studiestöd. Det vill säga komvux, yrkeshögskolor, folkhögskolor och högskolor och universitet.

Du kan söka omställningsstudiestöd för samtliga kurser och utbildningar på Medlearn.

Du kan läsa utbildningen på heltid eller deltid, minst 20 procent. Utbildningen får vara max 80 veckor lång på heltid om du är under 40 år. Som minst måste utbildningen omfatta en veckas heltidsstudier, eller motsvarande på deltid. Är du däremot över 40 år finns det ingen tidsbegränsning för hur lång utbildningen får vara. Men det kan vara bra att känna till att du bara kan få stödet i maximalt 44 veckor på heltid. Du kan också använda stödet för deltidsstudier, och då räcker det längre.

Senaste inläggen
Translate »