In

APL står för arbetsplatsförlagt lärande. APL innebär att du som elev har ett lärande på arbetsplatser utanför skolan. Målet är att eleverna ska utveckla sina teoretiska kunskaper och få en yrkesidentitet på en relevant arbetsplats. Totalt 15% av utbildningen inom Vård och omsorg/Barn och fritid och det är vissa kurser som APL görs i. Information om när din första APL-period kommer att var får du i samband med kursstart av din lärare. Det är viktigt att veta att under APL kommer eleven att följa sin handledares schema, vilket kan innebära arbete under kvällar och helger.

Senaste inläggen
Translate »