In

Om du är folkbokförd i annan kommun och vill läsa kurser t.ex. i Stockholms stad måste du skriva ut och skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som godkänner eller avslår kurserna du sökt. Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun ska yttra sig.

Senaste inläggen
Translate »