In

Urvalet är dina betyg och skriftligt test. Du kan göra prövningar i kurser som vi räknar medelvärdet på för att få högre medelvärde på betyget. Vilka kurser det är skiljer sig åt beroende på vilken utbildning det gäller. Se information om det på respektive utbildningssida här på webbplatsen. Det obligatoriska testet är det som är mest utslagsgivande och det kan man inte träna på i förhand.

Senaste inläggen
Translate »