In

Omställningsstudiestödet är uppdelat i en bidragsdel och en lånedel. Bidragsdelen är stor och ger stöd upp till 80% av din lön, max 20 572 kr per månad (gäller för 2023). Utöver detta kan du även söka en inkomstprövad lånedel om max 12 556 kr (gäller för 2023).

Bidraget är skattepliktigt och pensionsgrundande.

Du kan fördela stödet under en längre tid genom att söka stöd på en lägre nivå än din studieomfattning. Du kan också arbeta parallellt men kan då bara söka stöd för den del av tiden du inte arbetar. Dvs arbetar du 25% så kan du söka stöd för max 75%. Det finna inga gränser för hur mycket du tjänar.

Beroende på hur ditt kollektivavtal ser ut kan du också ha rätt till ytterligare omställningsstudiestöd via din omställningsorganisation. Läs mer hos den omställningsorganisation du tillhör.

Har du andra bidrag som: aktivitetsstöd, aktivitetsersättning, sjukersättning, rehabiliteringsersättning, föräldrapenning, utvecklingsersättning, etableringsersättning eller korttidsbidrag så påverkar detta hur mycket du kan få i omställningsstudiestöd.

De enda bidrag som inte påverkar omställningsstudiestödet är försörjningsstöd, bostadsbidrag och barnbidrag.

Senaste inläggen
Translate »