In * Nyheter
Under våren tillkännagavs att sex stora välfärdsfack bildat samarbetet ”Facken i välfärden”. Tillsammans företräder de 1,2 miljoner anställda och syftet är att kraftsamla för att förbättra kompetensförsörjningen i välfärdssektorn.

Det är fackförbunden Kommunal, Vision, Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet som har gått ihop. Tillsammans har man formulerat följande tre huvudmål med totalt 9 tydliga strategier med en rad tillhörande förslag riktade mot regering, riksdag och arbetsgivare inom välfärden:

 • Nya strategier för fler och enklare ingångar till yrkesrollerna och att göra välfärdsjobben attraktiva.
 • Att få vara proffs i sin yrkesroll, kunna känna egenmakt och erbjudas ett professionellt ledarskap och styrning av din arbetsplats.
 • Att välfärdsjobben ska ge förutsättning för friska medarbetare och ett hållbart arbetsliv med ökade möjligheter till omställning och ett livslångt lärande.

I en gemensam skrift beskrivs kortfattat de problem Facken i välfärden identifierat kring välfärdens kompetensförsörjning och kompletteras med förslag på lösningar.

Medlearn har kompetensförsörjt vård- och omsorgsbranschen i över 20 år

Medlearn har kompetensförsörjt branschen i över 20 år och följer detta initiativ med intresse. Nedan följer tips på erbjudanden från oss som man kan ta del av redan idag för att möta morgondagens förändringar och krav:

 •  3 dagars introduktionsutbildning till vård och omsorg (svenska – ukrainska).
 •  WordLab – Medlearns språkkoncept där deltagaren utifrån vårdbiträde eller undersköterskenivå övar de fyra språkförmågorna tala, lyssna, läsa, skriva utifrån sin yrkesroll. Kan erbjudas som fristående insats – eller i kombination med vårdutbildning.
 • WorkLab – Medlearns koncept där deltagaren genom korta fakta, stegförsteginstruktioner, film, kontrollfrågor och eventuell praktisk examination grundligt går igenom 23 vanligt förekommande praktiska moment i vård och omsorg.
 • Validering – för den som har erfarenhet och inhämtat kunskap på annat sätt än genom betygsgivande utbildning finns möjlighet att kartlägga, bedöma och pröva kunskaperna för att på så sätt formalisera kunskaperna till ett betyg. Detta kan också korta utbildningstiden för den som vill studera till vårdbiträde (800 poäng) och undersköterska (1500 p).
 • Läs till vårdbiträde, undersköterska eller välj enstaka kurser – vi skräddarsyr ett upplägg som underlättar för den anställde att studera parallellt med sitt arbete.
 • Kortare diplomerande eller intygsgivande utbildningsinsatser som Personcentrerad vård, Diagnoser för barn i behov av stöd, Hjärtlungräddning för sjukvårdspersonal. Välj från vårt utbud eller ta kontakt för dialog o möjligheten att skräddarsy utifrån lokalt/regionalt behov.
 • Handledarutbildning steg 1, 2 och 3.
 • Förändringsledning för chefer i vård och omsorg YH.
 • Behörighetsgivande utbildningspaket för den som saknar behörighet till högskola/universitet.

Läs mer om Facken i Välfärdens samarbete här »

Senaste inläggen
Translate »