In * Nyheter, Intervjuer Elever, Specialistundersköterska, Yrkeshögskolan

I en tid där vårdsektorn ständigt förändras och kraven ökar, tar Rose-Marie Persson, erfaren och hängiven inom vård och omsorg, oss med på hennes resa. Med en gedigen bakgrund som rehabiliteringsassistent och en ny position på äldreomsorgen i Södertälje kommun, specialiserat på demensvård, befinner sig Rose-Marie mitt i en spännande och berikande arbetsmiljö.

En Intervju med Rose-Marie Persson: Blivande Specialistundersköterska inom Multisjuka äldre

Genom en önskan att växa och utvecklas som individ har Rose-Marie tagit steget att vidareutbilda sig. Via Medlearns distansutbildning, har hon inte bara möjlighet att utforska nya kunskapsområden utan även att navigera genom den digitala världen med ökande skicklighet för varje dag som går.

I denna intervju delar Rose-Marie med sig av sina erfarenheter från utbildningen och hur den har påverkat hennes professionella utveckling. Från att finna stöd och gemenskap i sin klass till att applicera nyvunnen kunskap på sin nuvarande arbetsplats, Rose-Marie reflekterar över behovet av specialiserade yrkesroller inom vården och dess potential att göra verklig skillnad.

Följ med oss när Rose-Marie berättar om sina tankar kring utbildningens betydelse, den stöttande strukturen och hur hennes ökade kompetens kommer att forma framtiden för vården och omsorgen om äldre och demenspatienter i Södertälje och därutöver.

Vem är du och vad har du för bakgrund inom vård och omsorg?

Jag heter Rose-Marie Persson, är 49 år gammal och är sedan 2012 utbildad undersköterska. Som blivande specialistundersköterska inom multisjukvård för äldre har min erfarenhet och bakgrund varit en värdefull tillgång för att möta de komplexa behoven hos äldre patienter med olika sjukdomstillstånd. Genom min tidigare roll som rehabiliteringsassistent i 14 år på ett LSS boende inom vuxenpsykiatrin har jag utvecklat en djup förståelse för individens behov och hur man skapar en trygg och stödjande miljö för dem.

Vad arbetar du med i dagsläget och hur relaterar det till rollen som specialistundersköterska?

På äldreomsorgen i Södertälje kommun där jag jobbar idag, fokuserar jag på att tillhandahålla vård och stöd för äldre med demens. Som blivande specialistundersköterska är jag ansvarig för att säkerställa att patienterna får individanpassad vård och att deras behov av behandling och omvårdnad tillgodoses på bästa möjliga sätt.

Vad fick dig att söka till YH-programmet som specialistundersköterska och hur tror du att den kommer att gynna din roll på äldreomsorgen i Södertälje kommun med fokus på demensvård?

Min önskan att utvecklas och kunna erbjuda ännu bättre vård för äldre med komplexa vårdbehov motiverade mig att söka till utbildningen som specialistundersköterska. Jag tror att den nya kunskapen och kompetensen jag får från utbildningen kommer att stärka min förmåga att identifiera och hantera de specifika utmaningar som är förknippade med demensvård och multisjukvård för äldre. Då jag tidigare hade utbildat mig på Medlearn, var valet inte så svårt.

Hur har programmets upplägg fungerat för dig som är ny inom distansutbildning och vad har du lärt dig om digital kompetens under utbildningens gång?

Som relativt ny inom distansutbildning har programmets upplägg varit en utmaning i början, särskilt med tanke på min begränsade erfarenhet av digitala plattformar. Men med tiden har jag blivit bekvämare och mer självsäker i att navigera och använda de digitala verktygen som erbjuds. Jag har också lärt mig att kommunicera effektivt och samarbeta online med mina kurskamrater och lärare.

Vad har varit bra med programmet, särskilt med tanke på din specialisering inom multisjuka äldre?

Med en termin avklarad kan jag säga att en av de bästa sakerna med programmet är den goda skolplattformen och mycket bra struktur, vilket jag gillar! Kursinnehållet och övningarna har varit direkt tillämpliga på min arbetsplats och har hjälpt mig att förstå och hantera de komplexa behoven hos äldre patienter med flera hälsoproblem.

Vad har varit det mest givande eller roligaste med programmet, med hänsyn till din specialistkompetens och din erfarenhet inom multisjukvård för äldre?

Det mest givande med kursen har varit möjligheten att dela erfarenheter och lära av andra professionella inom samma område. Diskussionerna och grupparbetena har gett mig nya insikter och perspektiv på hur man bäst kan vårda och stödja äldre patienter med komplexa vårdbehov. Vi är verkligen en toppenklass, med högt i tak där inga frågor är för dumma. Det finns otroligt mycket kompetens i klassen och vår lärare pushar oss till att bli vårt “bästa jag”.

Har du fått användning för det du lärt dig under programmet och hur har du kunnat tillämpa dina nya kunskaper i din dagliga roll som specialistundersköterska på äldreomsorgen i Södertälje kommun?

Absolut, jag har direkt kunnat tillämpa de nya kunskaper jag har fått under kursen i min dagliga roll på äldreboendet. Från att använda evidensbaserade metoder för att hantera beteendemässiga symtom hos demenspatienter till att utveckla individuella vårdplaner för patienter med komplexa hälsotillstånd. Utbildningen har gett mig verktyg och strategier för att förbättra vården och stödet för mina patienter. Likaså uppskattar jag stödet och hjälpen från mina kollegor som jag gärna bollar frågor och idéer med.

Hur ser du på behovet av din yrkesroll och kompetens som specialistundersköterska för multisjuka äldre på arbetsmarknaden, och hur tror du att din utbildning kan bidra till att möta detta behov?

Behovet av specialistundersköterskor för multisjuka äldre är stort och växande på arbetsmarknaden, där det förhoppningsvis blir ännu bättre. Med min utbildning och specialisering kan jag erbjuda en högre nivå av vård och stöd för äldre patienter med komplexa vårdbehov; vilket i sin tur kan förbättra deras livskvalitet och välbefinnande. Min förhoppning är att arbetsgivare börjar se fördelar med oss i vår roll som specialistundersköterskor och att vi kan bidra och vara ett bra stöd till arbetsplatserna.

Vad är din uppfattning om din utbildare Medlearn och specifikt gällande Multisjuka äldre?

Jag är väldigt nöjd med min utbildare, som har varit strukturerad, trygg och stöttande genom hela programmet. Medlearns kunskap och erfarenhet inom området har varit ovärderlig för mig och mina kurskamrater. Det har verkligen hjälpt oss att växa och utvecklas som professionella inom specialistområdet Multisjuka äldre.

Vem rekommenderar du Medlearns YH-program till Specialistundersköterska inom multisjuka äldre?

Jag rekommenderar detta YH-program till alla som är intresserade av att utvecklas inom vården av äldre med komplexa vårdbehov. Särskilt för de som redan arbetar som undersköterska inom multisjukvård för äldre och vill ta sin kompetens till nästa nivå.

Tack Rose-Marie!

För frågor kontakta

Birgitta Gustafsson

Birgitta Gustafsson
Utbildningsledare Specialistundersköterska Multisjuka äldre
010-76 10 269
birgitta.gustafsson@medlearn.se

Vill du studera till Specialistundersköterska inom Multisjuka äldre?

Medlearns samtliga YH-utbildningar

Relaterade nyheter

Övriga nyheter inom rollen som Specialistundersköterska

Om du är utbildad undersköterska finns det möjlighet att vidareutbilda dig till specialistundersköterska via Medlearns yrkeshögskoleprogram.

Läs mer om våra nyhetsartiklar inom rollen och YH-programmet till Specialistundersköterska »

Senaste inläggen
Translate »