WordLab – Utvecklar yrkesspråket inom vård och omsorg

Digital utbildning

Söker du som arbetsgivare lösningar på kompetensutveckling av ny
och befintlig personal inom vård och omsorg? Då har du kommit rätt!

Behöver du
kompetensutveckla
din personal?

Kontakta oss för
mer information »

Behöver du kompetensutveckla din personal? Kontakta oss för mer information »

En digital kurs där du som arbetsgivare kan ge dina medarbetare möjlighet att utveckla yrkesspråket.

Se aktuell prislista »

Idag krävs en hög språklig kompetens för att arbeta inom vård och omsorg. Patientsäkerheten och en trygg anställning är ofta kopplat till goda språkkunskaper. Språket består av olika förmågor exempelvis tala, lyssna, läsa och skriva och förmågorna behöver medvetet utvecklas på olika sätt.

Ett nytt sätt att utveckla yrkesspråket i vård och omsorg

Medlearn WordLab hjälper dig att utveckla yrkesspråket

Medlearn WordLab är digitala kurser som utgår från centrala innehållet i vårdkurserna på gymnasial nivå, men lägger sitt fokus på att öva de olika språkliga förmågorna i de vardagssituationer där språket används mest. Innehållet är paketerat i ett digitalt verktyg och kan nyttjas av eleven själv och /eller av lärare och språkresurser inom skola eller vård som stöttar i att utveckla yrkesspråket för personer inom vård och omsorg.

Innehåll

I kursinnehållet möter du både personal och vårdtagare i deras vardag och deltagaren får möjlighet att öva både förmågan att tala, lyssna, läsa och skriva. Innehållet bearbetas med fördel tillsammans med en språklig vägledare/resurs man kan också användas av deltagaren på egen hand.

Utbildningen är uppbyggd i moduler och framtagen av legitimerade lärare och sjuksköterskor på Medlearn i samarbete med handplockade partners inom digital teknik. Utbildningen genomförs i ett lättnavigerat och tilltalande verktyg anpassat för både smartphone, läsplatta och desktop.

Kursmaterialet är byggt på aktuell forskning och tillgängligt dygnet runt. Deltagaren kan studera när och var det passar den bäst! Modulerna har ett varierat innehåll i form av textavsnitt, filmer, korta föreläsningar fallbeskrivningar, bilder etc. Varje modul avslutas med ett antal kunskapsfrågor för att säkerställa att deltagaren tagit till sig innehållet.

När deltagaren är godkänd på modulen kan man gå vidare till nästa modul. Efter genomgången utbildning erhåller deltagaren ett diplom.

Målgrupp

Kursen riktar sig till baspersonal inom vård och omsorg.

Övrig information

Önskas stöd från vår personal att introducera utbildningsinsatsen, kompletterande material för fortsatt internt arbete med innehållet i egen regi alternativt efterföljande workshops så bistår vi förstås även med det.

Klicka för att se övriga digitala kurser inom vård och omsorg »

Prislista för digitala utbildningar inom vård och omsorg och barn och fritid

Klicka för att se aktuell prislista

WordLab - Utveckla yrkesspråket i vård och omsorg | Medlearn.se

WordLab - Utveckla yrkesspråket i vård och omsorg | Medlearn.se

Är du arbetsgivare och vill veta mer eller få en demo av den digitala utbildningen: WordLab – Yrkessvenska inom vård och omsorg?

Välkommen att kontakta Ulrika Rattfeldt Howchin på:

Tel: 0724-021 934
E-post: ulrika.rattfeldthowchin@irisgruppen.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

  • Skriv vilka kurser eller demo ni specifikt är intresserade av.

Translate »