Har du som arbetsgivare ambition att höja den formella kompetensen i din organisation? Kanske har du medarbetare med kunskap och arbetslivserfarenhet men som saknar formell kompetens?
Validering kartlägger kunskaper och erfarenheter och visar vilka utbildningsmoment som behövs vidare för att uppnå kraven till formell yrkeskompetens som vårdbiträde eller undersköterska.

Valideringen riktar sig mot individer som har både tidigare kunskaper genom studier, men även i arbetslivet eller i vardagen. Efter bedömningen utfärdar vi ett intyg eller betyg som gör att deltagarens kunskaper blir formellt erkända på den svenska arbetsmarknaden. Vi ger rekommendationer om vad deltagaren behöver komplettera med för att uppnå formell kompetens samt erbjuder kompletterande utbildning.

Validering av kunskap inom vård och omsorg för arbetsgivare

Valideringsprocessen för att uppnå kraven för vårdbiträde eller undersköterska

Tillsammans med våra utbildade vårdlärare görs en kartläggning, bedömning och validering av deltagarens tidigare kunskaper och erfarenheter. Valideringsprocessen är till stora delar digital, där vissa inslag görs i reell miljö på en arbetsplats eller i våra metodrum. Deltagaren får visa sina yrkeskunskaper inom vårdyrken, t ex vårdbiträde eller undersköterska.

Valideringsprocessen visar om deltagaren uppfyller kunskapskraven och vi därefter utfärdar intyg, betyg eller diplom. Valideringens resultat ger rekommendationer om vilka utbildningsmoment som behövs för att uppnå kraven för vårdbiträde eller undersköterska.

Målgrupp

Validering vänder sig till den som har tidigare erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg, men inte en formell utbildning.

Omfattning

Valideringsprocessen tar ca 1 – 4 veckor och är individanpassad genom AI-utbildningen.

Validering

Är du arbetsgivare och vill veta mer om validering?

Välkommen att kontakta Johan Henriksson på:

Tel: 072 – 402 63 27
E-post: johan.henriksson@medlearn.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Från reell till formel kompetens genom validering

Snabbaste vägen från reell till formell kompetens. Hör tidigare elev Annelie berätta.
Så går valideringen till! Se filmen där studie- och yrkesvägledare Agust beskriver upplägget.

Utbildningsmaterial och test

Utbildningsmaterialet består av texter och filmer, podcast och interaktiva övningar. Deltagaren får löpande kunskapstest och repetitionsfrågor. Man jobbar i sin egen takt och plattformen – som är byggd med AI – ger deltagaren löpande rekommendationer för att optimera lärandet, men också tips på ytterligare fördjupningsmaterial.

Utbildningsintyg

Efter avslutad och avklarad utbildning får deltagaren ett utbildningsintyg med utbildningens innehåll och kursmål. Detta kan i ett senare skede komma till nytta vid en eventuell framtida validering.

Översätt »